Tuesday, February 1, 2011

Bukti: Pemecah-belah Umat Islam adalah MUSYRIK dan SESAT Bhg. II

Sambungan.....................

Assalamu'alaikum.

Pembaca yang budiman,

Bacalah dengan nama TuhanMu yang Maha Pencipta.

Sebelum saya menyambung,ingin saya memohon kepada sekelian pembaca yang budiman, sama ada pembaca singgahan atau pembaca tetap blog saya dan juga kepada para blogger sealiran,agar dapat blog saya disenaraikan dalam blog list anda semua. Ini kerana,setiap kali tajuk baru yang akan dikemukakan,sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada para pembaca. Ianya juga memberi satu kelainan kepada blog anda sekelian. Saya mohon jasa baik para blogger sealiran.

Salah satu daripada rukun-rukun beriman kepada Al Quran;selain daripada membacanya untuk pahala;memahaminya;mengimaninya; ianya juga wajib disampaikan(Tabligh).

Hendak menyetujui atau tidak setelah membacanya,terpulang kepada diri masing-masing. Sekurang-kurangnya,kita mengimani Firman Allah SWT tersebut dibawah ini.


Firman Allah SWT dalam surah Az Zumar ayat 17 dan 18:

"Orang-orang yang menjauhi menyembah syaitan dan kembali kepada Allah,untuk mereka itu kabar gembira. Maka berilah kabar gembira kepada hamba-hambaKu,Yang mendengarkan perkataan,lalu mereka turut mana yang sebaik-baiknya. Mereka itulah orang-orang yang ditunjuki Allah dan mereka itulah orang yang berakal."

Penjelasan:

Bagaimanakah kita hendak menjauhi daripada menyembah syaitan jika kita tidak mendengar(membaca),untuk dapat kembali kepada Allah?

Oleh itu,setelah membacanya,kita ambil mana yang sebaik-baiknya. Terhadap mereka yang mempunyai sifat ini: 1. Allah hadiah berita gembira. 2. Allah hadiah dengan panggilan hamba-hambaKu. Natijah daripada berbuat sedemikian Allah branded kita dengan 2 perkara: 1. Orang-orang yang ditunjuki.
2. Orang-orang yang berakal.

Pembaca yang budiman,

Kita sedang membincangkan tentang 1 do'a Rasulullah yang ditolak oleh Allah SWT.

Saya akan membawakan kisahnya. Persoalannya:-

1. Mengapakah Rasulullah berdo'a kepada Allah untuk 3 permohonan itu?
2. Bila dan bagaimanakah Rasulullah mengetahui bahawa 2 permohonannya diterima dan 1 ditolak?

Assebabnya turun ayat 65 surah Al An'aam ini, Nabi memohon do'a kepada Allah kerana kasih sayang Nabi terhadap umatnya. Allah SWT berfirman:

"Katakanlah: Dialah Yang Maha Kuasa mengirimkan siksaan/azab kepadamu,dari atas (kepala)mu dan dari bawah kakimu(bumi),atau Dia menjadikan kamu bergolong-golongan sehingga setengah kamu merasa kesakitan daripada setengah yang lain. Perhatikanlah,bagaimana Kami menerangkan beberapa ayat,mudah-mudahan mereka memahaminya."

Tentang 3 permohonan Nabi saya telah berikan text hadis Muslim pada postings 'Musyrik dan Sesat Bhg I' dan pada riwayat hadis Muslim yang lain,isi/mattan hadis yang sama tapi lebih panjang sikit iaitu,

Abu Bakar bin Abu Syaibah: Bahawanya Rasulullah s.a.w. suatu hari datang dari Al Aliyah,sehingga ketika melewati mesjid Bani Mu'awiyah beliau masuk lalu shalat 2 rakaat.Kami pun shalat bersama beliau. Beliau lama berdo'a kepada Tuhan kemudian berpaling kepada kami seraya bersabda:"Aku memohon kepada Tuhanku 3 hal,Dia memberikan 2 hal kepadaku dan mencegahku 1 hal. Aku memohon kepada Tuhanku agar Dia tidak menghancurkan umatku dengan tahun lalu Dia memberikannya kepadaku. Aku memohon kepadaNya agar Dia tidak menghancurkan umatku dengan tenggelam lalu Dia memberikannya kepadaku. Aku memohon agar Dia tidak menjadikan perang dahsyat diantara mereka lalu Dia mencegahnya dariku."

Pada baris 3 -'Beliau lama berdo'a kepada Tuhan kemudian berpaling kepada kami'

Penjelasan: Lamanya Rasulullah berdo'a kerana pada ketika itu Jibril membawa khabar berita. Itu sebabnya,setelah itu Rasulullah berpaling memberitahu kepada mereka yang ada bersama.

Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Do'a Rasulullah dijawab pada ketika itu jugak.

Diriwayatkan oleh Muslim pada hadis yang lain bersangkutan dengan peristiwa itu bahawa Nabi menyebut dalam do'anya,'Wahai umatku....umatku', sambil menangis.

Dari Abdullah bin Amr bin Ash bahawanya Nabi s.a.w. membaca firman Allah tentang Ibrahim a.s. iaitu Surah Ibrahim ayat 36 dan tentang Isa a.s. iaitu Surah Al Maidah ayat 118. Beliau mengangkat kedua tangan seraya bersabda:"Wahai umatku....umatku" dan beliau menangis. Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar berfirman:"Wahai Jibril,pergilah kepada Muhammad(sedang Tuhanmu lebih mengetahui),tanyalah kepadanya:"Apakah yang menyebabkan kamu menangis?". Jibril a.s. datang kepada beliau(Nabi) lalu bertanya kepada beliau(Nabi),maka utusan Allah itu(Jibril) memberitahukan kepadaNya(Allah) akan apa yang disabdakan beliau(Nabi)-padahal Allah lebih mengetahui,lalu Allah Ta'ala berfirman kepada Jibril:"Pergilah kepada Muhammad,dan katakan:"Sungguh Kami akan ridha terhadap umatmu dan Kami tidak berbuat buruk kepadamu"

Pembaca yang budiman,

Apa yang saya lakukan adalah kerana Allah. Keinsafan yang ada dalam diri mendorong untuk mencari kebenaran dengan berusaha merujuk kepada Al Quran,Kitab Hadis,Himpunan Hadis Qudsi,Kitab Tafsir Al-Azhar dan buku-buku agama bagi mencari penyelesaian terhadap permasalahan umat,agar dapat berada pada landasan yang benar lagi diredhaiNya. Keyakinan yang terpahat dihati ini,mendesak agar ianya dapat dikongsi bersama dengan pembaca dalam blog saya ini.

Didalam Tafsir Al-Azhar bagi ayat 65 ini:

Apa yang datang dari atas itu seperti kemarau kering yang memusnahkan tanaman dan tumbuhan serta ketiadaan air yang boleh memusnahkan semua kehidupan termasuklah manusia.(Dirumus oleh saya daripada kefahaman syarah Imam Nawawi ketas hadis Muslim itu.)

Apa yang datang dari bawah kaki itu seperti banjir besar yang menenggelamkan umat manusia seperti yang berlaku terhadap umat Nabi Nuh.(Rumusan saya sama seperti diatas.)

"Atau Dia menjadikan kamu bergolong-golongan sahingga setengah kamu merasa kesakitan daripada setengah yang lain."

Itupun suatu azab yang maha pedih lagi,iaitu hilangnya keamanan dalam satu negeri karena adanya perpecahan,bergolong-golongan,berbenci-bencian,misalnya karena pertarungan politik atau perebutan kuasa,sehingga dalam satu negeri timbul benci membenci bahkan kadang-kadang menimbulkan perang saudara. Pengalaman karena perang saudara,jauh lebih hebat dan ngeri daripada perang karena serangan musuh dari luar. Dalam suatu perang saudara,seorang kakak bisa membunuh adik kandungnya. Bukankah ini azab?

Mujahid mengatakan bahawa azab yang ketiga ialah azab kepada ahli-iqrar,iaitu orang yang telah menerima Islam(mengakui kebenaran kitab-kitab dan kedatangan Nabi-nabi) itu sendiri tetapi mereka diazab tersebab dosa-dosa mereka,dan azab yang pertama dan kedua ialah azab kepada orang yang mendustakan(mendustakan Nabi mereka dan menolak kitab Tuhan mereka).

Maka diberitahukanlah kepada beliau(Nabi) bukanlah umatnya saja yang akan kena fitnah itu,melainkan seluruh umat-umat,bahwa diapun akan ditimpa bala sebagai umat yang lain-lain juga. Kemudian itu, diturunkanlah kepada beliau ayat: "Katakanlah:Ya Allah sekiranya akan Engkau perlihatkan kepadaku apa yang dijanjikan terhadap mereka ya Allah, maka janganlah Engkau jadikan daku pada kaum yang zalim."(23:93-94) Maka berlindung dirilah Nabi Allah,maka dikabulkan Tuhan permohonan perlindungannya itu. Sehingga tidaklah pernah mata beliau melihat umatnya kecuali dalam bersatu,berkasih-kasihan dan taat.

Kemudian itu datang pulalah satu ayat menyuruh awas terhadap tukang-tukang fitnah dan dikabarkanNya kepadanya bahwa tukang fitnah itu berkhusus kepada sebagian manusia dan tidak kena mengena dengan yang lain. Iaitu ayat:"Dan berjaga dirilah kamu dari fitnah yang sekali-kali bukanlah dia menimpa kepada kamu yang zalim khusus saja,dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaanNya.(8:25)

Kepada Abu Hurairah pernah Nabi s.a.w menerangkan rahsia itu,iaitu bahwa sesudah matinya akan ada fitnah,tetapi karena takut berbahaya kepada jiwanya sendiri,rahsia itu ditutup rapat-rapat oleh Abu Hurairah. Dan do'anya agar mati sebelum hal itu terjadi,dikabulkan Allah.

Kemudian terjadilah perang saudara yang hebat di antara Ali dengan golongan Mu'awiyah.Dan kita diperingati akan hal ini,agar senantiasa umat Muhammad awas,jangan sampai mereka musnah karena benci membenci sesama sendiri.

"Perhatikanlah,bagaimana Kami menerangkan beberapa ayat, mudah-mudahan mereka memahaminya."

Allah menerangkan segala perumpamaan ini,tetapi perumpamaan yang nyata,tentang bahaya-bahaya yang bisa ditimpakanNya sewaktu-waktu,baik bahaya dari alam atau bahaya yang tumbuh dalam kalangan manusia sendiri,yang mereka sendiri tidak berdaya sedikit juapun buat mengatasinya,maka belum jugalah mereka mau mengerti akan kekuasaan Allah.

Bersambung..........Ke-Bukti:Pemecah-belah Umat Islam adalah MUSYRIK dan SESAT Bhg. III

Wassalam."

No comments:

Post a Comment