Monday, April 18, 2011

Mesti Baca: Penyelesaian Kepada Perpecahan Umat Islam

Assalamu'alaikum.


Pembaca yang budiman,


Jika kita mahu selamat di dunia dan di akhirat maka kita wajib ikut Nabi s.a.w. Baginda s.a.w. adalah satu-satunya otoriti yang berhak menafsirkan ayat-ayat Al Qur'an. Kita sebagai umat Islam akhir zaman jika tidak dipandu oleh Nabi s.a.w. melalui hadis-hadis yang sahih;yang boleh kita dapati melalui pembacaan disertai dengan hidayah Allah SWT,akan berada pada bermacam-macam persimpangan, diluar daripada garisan lurus.


Bukti bahawa Nabi s.a.w. adalah satu-satunya otoriti.


Surah An-Nahl ayat 44:


"(kami utus mereka itu) dengan (membawa) keterangan dan kitab-kitab. Kami turunkan kepada engkau peringatan (Qur'an) SUPAYA ENGKAU TERANGKAN KEPADA MEREKA apa yang diturunkan kepada mereka,mudah-mudahan mereka memikirkannya."


Setelah itu Allah SWT memperkuatkan lagi hujahNya seperti diatas bahawa Nabi s.a.w itulah OTOROTI yang tak dapat disangkal kerana apa-apa yang diterangkan oleh Nabi s.a.w. pada hakikatnya ialah WAHYU ILLAHI.


Surah An-Najm ayat 2-4


" Tiadalah sesat temanmu (Muhammad) dan tiada pula salah. Tiadalah ia berbicara MENURUT HAWA NAFSUNYA. Ia tidak lain,hanya WAHYU yang di wahyukan kepadanya."


Allah SWT memberi jaminan kepada sesiapa yang mengikut Nabi s.a.w.:


Surah Ali Imran,ayat 31:


" Katakanlah: Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah,(maka) ikutilah aku(Muhammad),nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."


Allah SWT berfirman bahawa dengan mengikuti Nabi s.a.w. maka kita sebenarnya mengikuti jalan Allah.


Surah Al-An'aam ayat 153:


" Dan sesungguhnya inilah jalanKu yang lurus,maka ikutilah dia(Muhammad),dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan(yang lain),kerana jalan-jalan itu hanya akan mencerai-beraikan kamu daripada jalanNya."


Pembaca yang budiman,


Berpecah-belah adalah satu perbuatan yang DIMURKAI oleh Allah SWT dan Dia tidak REDHA kepada sesiapa yang melakukan perbuatan itu. Asal usul perpecahan umat Islam berlaku di zaman saidina Usman r.a. bersumber dan berpunca daripada PERIHAL PEMERINTAHAN. Perpecahan umat Islam berdasarkan AQIDAH menyusuli setelah perpecahan perihal pemerintahan berlaku. Apabila telah berpecah maka bermacam-macam perkara mengenai agama timbul. Kerapa apa? Kerana,masing-masing mengaku bahawa merekalah yang benar,merekalah puak yang menegakkan kebenaran.


Satu perpecahan ke satu perpecahan yang lain, menjadikan perpecahan umat Islam lebih besar dan lebih kronik sahingga tidak mungkin dipersatukan kembali. Ini kerana,Nabi s.a.w. jugak ada bersabda bahawa umatnya akan berpecah kepada 73 golongan,hanya satu saje yang masuk Syurga dan lain ke Neraka.


Surah Al-Mukminuun ayat 52-54:


52." Sesungguhnya umat kamu,umat yang SATU dan Aku Tuhanmu,sebab itu takutlah kamu kepadaKu." 53. " Mereka berpecah-belah sesamanya tentang urusannya,menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan gembira dengan apa yang ada pada sisinya." 54. " Maka biarkanlah mereka dalam KESESATANNYA hingga seketika(matinya)."


Persoalannya,bagaimana nak mengatasi masalah perpecahan dan pada pihak mana semestinya kita berada?


Untuk menjawab persoalan ini,mari kita berfikir kerana berfikir itu adalah cahaya kehidupan. Allah SWT telah berfirman bahawa umat Islam adalah umat yang SATU. Umat Islam telah BERSATU-PADU bermula dari Rasulullah s.a.w. kemudian saidina Abu Bakar r.a.,kemudian saidina Umar r.a..Pada zaman saidina Usaman r.a. kemudian saidina Ali r.a. umat Islam mula berpecah.


Berpecah maksudnya terpisah daripada yang ASAL. Kita semua tahu bahawa setiap sesuatu itu mesti ada awal/permulaannya. Permulaan umat Islam bersatu-padu didalam satu JEMAAH yang dipimpin oleh Nabi s.a.w. sebagai manusia yang dilantik oleh Allah SWT menjadi pemimpin umat Islam. Hanya sanya,manusia berjanji setia(Bai'ah) kepada Nabi s.a.w. untuk bersama-sama berada dalam jemaah Nabi bagi memperkuatkan missi da'wah kepada manusia. Apabila umat Islam didalam jemaah menjadi besar dan lebih besar maka terbentuklah apa yang dinamakan SEBUAH PEMERINTAHAN.


Manusia yang diluar daripada JEMAAH pada ketika itu disebut sebagai manusia KAFIR. Ini kerana,manusia yang berada didalam JEMAAH telah menerima serta menganut ajaran Islam yang kemudiannya dinamakan JEMAAH ISLAM dan yang diluar, tidak. Oleh sebab itu,PENGERTIAN JEMAAH ISLAM ialah sebuah KESATUAN UMAT ISLAM YANG MEMPUNYAI KUASA ATAU OTORITI menjaga,menyelenggara,melindungi HAL EHWAL umat Islam atau rakyatnya.


Apabila Nabi s.a.w. wafat maka JEMAAH ISLAM YANG TERAWAL ITU berpaksi kepada pemimpinnya dikalangan sahabat Nabi .s.a.w iaitu Saidina Abu Bakar r.a. dan seterusnya kepada saidina Umar r.a., saidina Usman r.a. dan saidina Ali r.a. Umat Islam semua mengetahui bahawa perpecahan umat Islam berlaku di zaman saidina Usman r.a. dan menjadi lebih buruk di zaman saidina Ali r.a. Ini kerana,umat Islam ketika itu telah longgar pegangan agamanya sahingga sanggup melanggar perintah Allah dan suruhan Nabi s.a.w.


Pembaca yang budiman,


Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103:


" Berpeganglah kamu sekalian kepada tali(agama) Allah dan janganlah kamu berpecah-belah....."


Tali Allah ini membawa maksud segala yang difirmankan oleh Allah SWT dan segala yang disabdakan oleh Nabi s.a.w. yang telah disepakati oleh para imam hadis kesahihannya.


Dan berpecah-belah pula membawa maksud keluar daripada jemaah awal yang mempunyai otoriti ke atas umat Islam. Jadi,berpecah-belah ini sebenarnya berpunca daripada yang SATU atau YANG TERAWAL.


Setelah saidina Ali r.a. wafat,jemaah Islam ketika itu berotoritikan kepada Imam Hassan r.a. di atas bai'ah kaum muslimin yang berpihak kepada ayahnya saidina Ali r.a. Sejarah telah tercatat bahawa Imam Hassan r.a.menyerahkan otoriti itu kepada saidina Mua'wiyah dengan harapan kaum muslimin kembali berdamai dan tidak bermusuh-musuhan antara satu dengan yang lain dan hanya berpaksikan kepada SATU PENGUASA atau ULILAMRI atau PEMERINTAH.


Dengan itu,para ulamak berpendapat bahawa saidina Mua'wiyah adalah pemerintah yang wajib ditaat berdasarkan penyerahan OTORITI itu kepadanya. Bermula dari sinilah sistem pemerintahan Islam bertukar corak daripada musyawarah memilih pemerintah kepada penurunan kuasa atau otoriti kepada anaknya seperti sistem BERAJA dan sememangnya itu adalah sistem BERAJA. Walau bagaimanapun, umat Islam wajib taat kepada pemerintah kerana pemerintah itu di adakan bertujuan menjaga,menyelenggara dan melindungi HAL EHWAL umat Islam atau rakyatnya.


Bagi umat Islam yang berpegang kepada Al Qur'an dan Sabdaan Nabi s.a.w.,mereka ini mentaati pemerintah tetapi disebabkan umat Islam mempunyai bermacam-macam pemikiran serta fahaman,penyatuan fikrah ini tidak mungkin berlaku. Perpecahan saling perpecahan berlaku sahingga kepada perpecahan dan permisahan wilayah jajahan. Walau apa pun sinarionya,umat Islam yang menjadi penduduk sesabuah jajahan pemerintah wajib jugak taat kepada pemerintahnya kerana tujuan asalnya seperti mana yang telah saya katakan.


Pada masa ini,kita semua boleh melihat,berapa bilangan pemerintah Islam dengan jajahannya yang wujud dimuka bumi ini, termasuklah negara kita Malaysia. Tetapi,sehingga sekarang umat Islam tetap jugak berpecah,gara-gara tidak berpuas hati dengan pemerintah sahingga terjadi perpecahan dalam perpecahan membolehkan negara jajahan Sudan menjadi DUA;Sudan Utara dan Sudan Selatan. Apa pulak yang akan berlaku kepada negara Mesir dan Libya nanti! Sama-samalah kita ikuti jika umur kita panjang. Bukan mereka saja malahan negara-negara Islam lain turut mengalami masalah yang sama.Inilah akibatnya apabila umat Islam tidak taat kepada Allah dan RasulNya. Ternyata umat Islam gagal memahami tujuan, kenapa Allah dan RasulNya memerintahkan agar mentaati PENGUASA di kalangan mereka.


Pembaca yang budiman,


Di negara-negara Arab,hampir majoriti rakyatnya berbangsa Arab. Jika berpecah mereka sekali pun,tetap jugak bangsa Arabnya yang memerintah walaupun rakyatnya terpaksa melalui pelbagai penderitaan kehidupan dek kerana sinario politiknya yang tidak menentu tetapi itulah yang telah menjadi sunnahNya.


Bagaimana pula sinario di negara kita Malaysia; hakikatnya negara berbilang bangsa,jika umat Islam tidak peka terhadap isu perpecahan dan kembali bersatu-padu, berkemungkinan satu hari nanti kuasa pemerintahan  akan jatuh kepada bangsa lain. 


Jadi,apakah penyelesaian bagi umat Islam di negara ini?


Untuk menjawab persoalan ini,umat Islam tidak boleh tidak mesti kembali kepada JEMAAH ISLAM YANG TERAWAL. Perspektif perpecahan umat Islam di masa kini di negara ini,umurnya baru sekitar 54 tahun diambil kira dari tarikh kemerdekaan. Jika dibuat perbandingan dengan umat Islam di Timur Tengah dimana perpecahan umat Islam telah berakar umbi;berabad-abad lamanya, sahingga mereka tidak nampak jalan keluarnya. Di Timur Tengah sana,seperti mana yang saya katakan,mereka telah berpecah bukan saje pada jemaah Islam itu sendiri bahkan jajahannya pun telah berpecah. Oleh itu,umat Islam di negara ini mesti kembali kepada KESATUAN UMAT ISLAM TERAWAL. Seperti mana yang telah kita ketahui bahawa 41 KESATUAN UMAT ISLAM pada mulanya bergabung menjadi SATU JEMAAH yang mereka sendiri menamakannya UMNO. Jadi,bagi perspektif perpecahan di negara ini,umat Islam mesti kembali kepada UMNO. Kesatuan UMNO ini telah berjaya mengeluarkan umat Islam daripada dibelengu penjajahan. Dan kejayaannya menjaga,menyelenggara dan melindungi bukan saja HAL EHWAL UMAT ISLAM bahkan MENJAGA AGAMA ISLAM ITU SENDIRI.


Pembaca yang budiman,


Kesatuan PAS atau Parti PAS wujud sebagai kesatuan tandingan kepada UMNO. Mereka ini wujud ATAS DASAR PERPECAHAN. Kesatuan PAS ini wujud kerana DEMOKRASI memberi ruang kepada mereka untuk wujud WALHAL SYARIAT ISLAM itu sendiri tidak membenarkan kewujudan mereka. Mereka boleh memberi SERIBU ALASAN tetapi semua alasan mereka TERBATAL dek kerana TUNTUTAN SYARIAT ISLAM ITU. 


Berpihak kepada mereka bererti berpihak kepada perpecahan. Berpihak kepada perpecahan bererti melanggar larangan Allah dan RasulNya. Jika mati dalam berpihak kepada mereka,akan bertemu dengan Allah pada hari Qiyamat,tidak berhujjah dan mati dalam jahiliyah.


Mari kita semua membaca lalu memahami beberapa pesanan dari Nabi s.a.w.:-


BAI'AH PADA YANG PERTAMA.


Hadis Bukhary dan Muslim.


Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: Dahulu Bani Israil selalu dipimpin oleh Nabi,tiap mati seorang Nabi digantikan oleh Nabi lainnya,dan sesudah aku ini tidak ada Nabi,dan akan terangkat sepeninggalku beberapa Khalifah,bahkan akan bertambah banyak. Sahabat bertanya: Ya Rasulullah, apakah pesanmu kepada kami? Jawab Nabi: Tepatilah BAI'AHMU PADA YANG PERTAMA,dan berikan kepada mereka haknya,dan mohonlah kepada Allah bagianmu,maka Allah akan menanya mereka dari hal apa yang diamanahkan dalam memelihara hambaNya.


ALLAH SWT MENGHARAMKAN SYURGA


Hadis Bukhary dan Muslim:


Abu Ja'la(Ma'qil) bin Jasar r.a. berkata: Saya telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: Tiada seorang yang diamanati oleh Allah memimpin rakyat,kemudian ketika mati ia masih menipu rakyatnya,melainkan pasti ALLAH MENGHARAMKAN BAGINYA SYURGA.


Penjelasan: Keras betul hukuman Allah SWT bagi pemimpin terhadap rakyatnya. Saya ingin bertanya kepada anda sekalian,siapakah anda untuk menghukum pemimpin. Pergilah cari barang satu hadis pun daripada Nabi s.a.w. yang membolehkan rakyat menghukum pemimpin atau pemerintah dengan menentangnya atau pun menjatuhkannya. Jika anda sekalian membaca postings saya yang lepas-lepas,anda akan ketemu banyak hadis-hadis yang saya paparkan sebagai hujah bahawa HARAM MENENTANG DAN MENJATUHKAN PEMIMPIN/PEMERINTAH.


HARAM MENENTANG PEMIMPIN/PEMERINTAH


Hadis ini belum lagi saya paparkan,silalah baca.


Hadis Muslim:


Auf bin Malik r.a. berkata: Saya telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: Sebaik-baik pemimpinmu ialah yang kamu cintai dan mereka cinta kepada kamu dan kamu do'akan dan mereka mendo'akan kamu. Dan sejahat-jahat pemimpinmu ialah mereka yang kamu benci dan membenci pada kamu,dan kamu kutuk dan mengutuk kamu. Sahabat bertanya: Bolehkah kami menentang mereka? Jawabnya: TIDAK,SELAMA MEREKA TETAP MENEGAKKAN SEMBAHYANG.


BERLEPAS TANGAN DARI TAAT KEPADA PEMIMPIN/PEMERINTAH


Hadis Muslim:


Ibnu Umar r.a. berkata: Saya telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: Siapa yang melepas tangan dari taat,akan bertemu dengan Allah pada hari Qiyamat,tidak berhujah. Dan siapa yang mati,sedang tiada di lehernya suatu bai'ah,mati sebagai MATI JAHILIYAH.


Hadis Bukhary dan Muslim:


Ibnu Abbas r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: Siapa yang membenci sesuatu dari pemerintahnya hendaknya SABAR. Sesungguhnya siapa yang KELUAR DARI PEMERINTAHNYA walau sekedar satu jengkal,kemudian ia mati,MATI DALAM JAHILIYAH.


Hadis Muslim:


Abdullah bin Amer r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: Tiada seorang Nabi sebelumku melainkan ia berkewajipan menunjukkan umatnya pada segala kebaikan yang ia ketahui dan memperingatkan mereka dari bahaya yang ia ketahui. Dan umat ini telah ditentukan selamatnya pada permulaannya,dan pada akhirnya akan ditimpa bala' dan hal-hal yang kamu ingkari,dan terjadi fitnah sehingga teranggap ringan setengah dari kejadian yang sebelumnya. Kemudian terjadi fitnah,sehingga seorang mu'min merasa mungkin di sini binasaku,tetapi lalu terhindar daripadanya,kemudian datang pula suatu fitnah,hingga ia berkata: Mungkin kini binasaku. Maka siapa ingin terhindar dari Neraka dan masuk Syurga,harus ia mati tetap dalam iman percaya pada Allah dan hari Kemudian dan berlaku kepada sesama manusia apa yang ia sendiri suka diperlakukan orang demikian. Dan siapa yang berbai'ah pada suatu imam(pemerintah) dan telah menyanggupkan taatnya dan setia hatinya,harus taat jika dapat. Maka jika datang lain orang akan merebut kekuasaannya penggallah leher orang yang merebut itu.


Pembaca yang budiman,


Marilah kita sama-sama menyampaikan apa yang anda fahami daripada bacaan postings saya ini kepada mereka yang di luar sana;yang tidak pernah tahu bahawa ada beberapa pesanan Allah dan RasulNya perihal pemerintah umat Islam,bertujuan untuk merapatkan tali persaudaraan dan bersatu-padu di bawah pemerintahan umat Islam. Jangan campakkan diri kita ke dalam kebinasaan dengan menyokong golongan yang menjadi PEMECAH-BELAH UMAT ISLAM. Janganlah kita hanyut dek kerana AMALAN DEMOKRASI yang memberi RUANG UNTUK KITA BERPECAH. Berpegang teguhlah dengan syariat Islam dan singkirkan bibit-bibit perpecahan di dalam hati kita agar kita sebagai umat Islam di pandang mulia di sisi Allah dan RasulNya nescaya kita akan mendapat keredhaanNya seperti mana dinyatakan oleh Nabi s.a.w.


Hadis Muslim:


Abu Hurairah r.a. katanya: Bersabda Rasulullah s.a.w.: Sesungguhnya Allah REDHA kepadamu tentang 3 perkara dan BENCI kepadamu tentang 3 perkara pula. RedhaNya: Supaya kamu menyembahNya tanpa mempersekutukanNya dengan sesuatu,supaya semua kamu berpegang kepada agamaNya dan JANGANLAH KAMU BERPECAH-BELAH. BenciNya: Percaya kepada kabar-kabar yang tidak tentu sumber,suka bertanya tentang hal-hal yang tidak perlu dan memboroskan harta.


Wassalam.


Ikutilah topik saya yang akan datang. UNDI ADALAH PENGGANTI PEDANG DIGUNAKAN UNTUK MENENTANG DAN MENJATUHKAN PEMERINTAH

Wednesday, April 6, 2011

Metod PAS Menegakkan Islam adalah Metod Kufur Membawa Banyak Kerosakan!

Assalamu'alaikum.


Pembaca yang budiman,


Setelah kita ketahui bahawa Nabi s.a.w. menolak kesemua tawaran yang dibuat oleh Utba;wakil daripada pihak kafir Quraisy,Nabi s.a.w. tetap tidak berganjak melakukan misi da'wah dengan mengajak manusia menyembah Allah Yang Satu dan Yang Maha Esa.


Apalah salahnya Nabi s.a.w menerima tawaran untuk menjadi Raja (Harta,Pangkat,Raja dan Doktor) sebagai jalan pintas, wadah mengembangkan da'wahnya, tetapi itu tidak berlaku. Ini kerana,jalan seperti itu bukanlah jalan yang diredhai oleh Allah SWT. Sejarah Nabi-nabi dan Rasul-rasul pun dalam membawa risalah TuhanNya, tidak mengikut metod sebegitu.


Seterusnya setelah ayat yang pertama iaitu Iqra',beberapa ayat dalam surah Al Muddatsir pula turun yang mana Allah memberi perintah kepada Nabi s.a.w. supaya bangun dan beri peringatan kepada manusia. Nabi s.a.w. faham benar akan misi ketuhanan itu bahawa kerja yang mesti dilakukan ialah memberi peringatan iaitu misi da'wah.


Surah Al Muddatsir 1 - 7


1. Hai orang yang berselimut(Muhammad)
2. Bangunlah,lalu berilah peringatan(manusia)!
3. Dan Tuhanmu besarkanlah!
4. Dan pakaianmu bersihkanlah!
5. Dan berhala(kejahatan) tinggalkanlah.
6. Janganlah engkau memberikan(sesuatu),karena hendak meminta lebih banyak(daripadanya).
7. Untuk(menurut perintah) Tuhanmu sabarlah!


Itu sebabnya Nabi tetap bertegas dalam pendiriannya walaupun dipujuk oleh bapa saudaranya Abu Talib, masih jugak tidak berganjak dalam misi da'wahnya. Sebanyak 3 kali Abu Talib telah didatangi oleh kafir Quraisy bagi menggagalkan misi Nabi s.a.w itu sahinggakan Abu Talib serba salah. Kedatangan Kafir Quraisy yang ke 3 kalinya meresahkan Abu Talib oleh sebab kafir Quraisy menawarkan seorang pemuda 'Umara bin 'l-Walid bin 'l-Mughira, yang tampan untuk diberikan kepada Abu Talib sebagai anak angkat sebagai tukarganti kepada Nabi .s.a.w. dan rancangan jahat mereka tidak berjaya jugak kerana ditolak oleh Abu Talib. Mereka akan membuat sesuatu tanpa lagi meminta kebenaran daripada Abu Talib sebagai seorang yang terhormat."Sebelum kau suruh dia diam atau kami sama-sama lawan dia hingga salah satu pihak nanti binasa"


Untuk yang ke 3 kalinya jugak Abu Talib bertemu dengan anak saudaranya menasihatkan agar tidak melakukan apa yang disarankan oleh kafir Quraisy itu tetapi Nabi s.a.w. tetap bertegas sahingga mengeluarkan kata-kata:"Paman,demi Allah,kalaupun mereka meletakkan Matahari di tangan kananku dan meletakkan Bulan di tangan kiriku,dengan maksud supaya aku meninggalkan tugas ini,sungguh tidak akan ku tinggalkan,biar nanti Allah yang akan membuktikan kemenangan itu: di tanganku,atau aku binasa karenanya."


Seketika lamanya Abu Talib masih dalam keadaan terpesona. Dia masih dalam kebingungan antara tekanan masyarakatnya dengan sikap anak saudaranya itu. Kemudian dia berkata: "Anakku,katakanlah sekehendakmu. Aku tidak akan menyerahkan engkau bagaimanapun juga!"


Kebijaksanaan Abu Talib bagi melindungi anak saudaranya,perkara itu dibawa ke pengetahuan Banu Hasyim dan Banu Al Muttalib. Pembicaraan tentang Muhammad s.a.w. itu terpengaruh oleh suasana yang dilihat dan dirasakannya ketika itu dan diminta supaya Muhammad s.a.w. dilindungi dari tindakan kafir Quraisy. Mereka semuanya menerima usul itu kecuali Abu Lahab.


Nota Penting: Kesilapan fakta digunakan oleh penda'wah masa kini.


1. Kata-kata Nabi s.a.w itu bukan dihemburkan kepada kafir Quraisy tetapi kepada bapak saudaranya Abu Talib.
2. Bukan hanya Abu Talib seorang saje sebagai orang yang terhormat melindungi Nabi s.a.w. tetapi jugak ke dua-dua Banu berada dibelakang Nabi .s.a.w bagi mempertahanan dan melindungi keselamatan Nabi s.a.w.


Pembaca yang budiman,


Da'wah adalah METOD ISLAM dan tetap akan menjadi cara atau metod yang dikehendaki dan diredhai oleh Allah SWT hingga ke hari Kiamat. Tiada metod lain yang wajib diikuti selain apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Metod PAS adalah metod KUFUR. Puak PAS menginginkan KUASA untuk menjadi PEMERINTAH kemudian baru akan dilaksanakan Islam. Nabi s.a.w. tidak menerima tawaran menjadi RAJA(PEMERINTAH) kemudian baru nak mengembangkan Islam. Metod Nabi s.a.w. terbukti berjaya dan itulah jugak metod Allah SWT dalam menegak Islam dalam DIRI MANUSIA sahingga tertegaknya DAULAH ISLAM.


Pembaca yang budiman,


Mari kita sama-sama melihat bukti seorang Rasul,Musa a.s. berda'wah kepada Raja(Pemeriantah) iaitu Fir'aun yang dinukilkan oleh Allah SWT di dalam Al Qur'an:


Surah An-Naazi'aat ayat 15 - 19


15. Adakah sampai kepadamu berita Musa?
16. Ketika dia dipanggil oleh Tuhannya di lembah yang suci,Thuwa(di Thur Sina).
17. Pergilah engkau kepada Fir'aun,sungguh dia sangat durhaka.
18. Maka katakanlah: "Maukah engkau membersihkan diri(dari kekafiran).
19. Dan aku tunjuki engkau(Fir'aun) ke Jalan Tuhanmu,sehingga engkau menjadi takut(kepadaNya)?"


Pembaca yang budiman,


Banyak antara kita yang mengatakan bahawa metod Nabi s.a.w. sesuai di zamannya dan tak sesuai di zaman kita. Mereka berhujah bahawa dewasa ini Islam telah sempurna. Oleh itu,memiliki KUASA untuk melaksanakan Islam adalah cara atau metod yang dibenarkan oleh Islam. Sebenarnya,itu adalah rancangan SYAITAN yang telah mengelirukan dan menyesatkan sebagaian daripada umat Islam agar tidak mengambil Jalan Da'wah untuk menegakkan ISLAM didalam diri manusia. Jika diri manusia itu telah ditegakkan dengan UNSUR KEPERIBADIAN ISLAM maka dengan sendirinya DAULAH ISLAM AKAN TERTEGAK. Mentelah lagi,PEMERINTAHAN telah berada ditangan UMAT ISLAM hanya sanya PENGISIAN DA'WAH kepada manusia;yang akan menjadi SATU TEKANAN PERUBAHAN,saje yang kurang dek kerana TERTIPU DENGAN RANCANGAN SYAITAN yang menyesatkan.


Sebelum dari zaman Nabi s.a.w lagi. telah ada contoh daripada Nabi Musa a.s. yang di kemukakan oleh Allah SWT.


Janganlah puak PAS ini mendabik dada bahawa mereka adalah DIKALANGAN PEJUANG ISLAM dan para pemimpin mereka  mengaku mewaris pejuangan Nabi bagi menegakkan DAULAH ISLAMIYAH. Nabi s.a.w. tidak berada dipentas-pentas ceramah umum untuk mengajak manusia dengan memaki-hamun,mencaci serta memfitnah pemerintah untuk mengajak manusia ke Jalan Allah SWT bagi menegakkan Islam.


Pergi Jahanam Sama PAS!!!


Wassalam.