Thursday, July 25, 2013

Tekad dan Azamku agar Kalimah Laa ilahaa illallah sampai Kepada Setiap Manusia

Assalamu'alaikum.

Pembaca yang budiman,

Allah berfirman:" Maka peringatkanlah karena peringatan itu berguna."

Jika ayat diatas ini dihubungkaitkan dengan surah Al Ashr(masa) maka benarlah bahawa manusia semuanya dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh,dan saling berpesan dengan kebenaran dan saling berpesan dengan kesabaran.

Syarat-syarat pengecualian daripada menjadi manusia yang rugi:-
1. Beriman.
2. Beramal Soleh.
3. Saling berpesan dengan kebenaran.
4. Saling berpesan dengan kesabaran.

Bijaksana Allah menggunakan perkataan 'Beriman',ini kerana penekanan Allah SWT itu, untuk semua manusia mulai Nabi Adam a.s. sahinggalah kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan umatnya serta golongan jin.

Bila berlakunya hari Kiamat,manusia terbahagi kepada 3 golongan seperti yang tersebut didalam surah Al Waqiah: Golongan terdahulu,golongan kanan dan golongan kiri.Disebutkan oleh Allah SWT bahawa komposisi golongan terdahulu;banyak antara mereka ialah orang-orang yang terdahulu(beriman) dan sedikit bilangannya daripada orang-orang yang kemudian.

Bagi golongan kanan pula: Banyak antara mereka daripada golongan terdahulu dan banyak juga bilangan mereka daripada golongan kemudian. Bagi golongan kiri pulak,faham-faham sudah lee.....iaitu mereka yang tidak diketegorikan kedalam golongan terdahulu dan golongan kanan akan diketegorikan ke dalam golongan kiri.

Golongan manakah kita berada?

Penjelasan:

Kenapa mesti syaratnya beriman dan bukan Islam?

Bagi menjawab persoalan ini,saya bawakan penjelasan hadis mengenai dengan Iman,Islam dan Ihsan. Nabi s.a.w. didatangi oleh Jibril a.s. semasa Nabi s.a.w. berada bersama para sahabatnya.

Jibril a.s. berkata: "Hai Muhammad! Terangkan kepadaku tentang Islam?"
Nabi s.a.w.menjawab  : "Islam itu ialah mengucapkan 2 kalimah syahadah,mendirikan sembahyang,mengerluarkan zakat,berpuasa dibulan Ramadhan dan mengerjakan haji jika kuasa."
Jibril a.s. menjawab: "Benar katamu."

Sahabat semua kehairanan kerana yang bertanya kepada Nabi s.a.w. dan dia sendiri mengiyakan membuatkan Nabi .s.a.w. memberitahu kepada para sahabat bahawa orang itu ialah Jibril;yang datang mengajarkan kepada kamu tentang agamamu.

Jibril a.s.bertanya: "Terangkan kepadaku tentang Iman?"
Nabi s.a.w. menjawab: "Percaya kepada Allah,MalikatNya,Kitab-KitabNya,Rasul-RasulNya,Hari kiamat dan Ketentuan Baik atau Buruk iatu adalah keputusan Allah."
Jibril a.s. menjawab: "Benar katamu"

Daripada kedua-dua pertanyaan Jibril a.s. itu dihubungkaitkan dengan kedua-dua jawapan terawal Nabi s.a.w. maka benarlah perencanaan Allah SWT bahawa Iman itu ialah percaya kepada Allah iaitu kepercayaan yang bersumber dan berpaksi dihati manusia. Jesteru, itulah yang dinamakan Iktiqaq. Apabila sesaorang itu percaya akan Allah maka dengan sendirinya dia mestilah percaya dengan segala kekuasaanNya,PenciptaanNya,PemilikanNya,Para PesuruhNya,PembalasanNya dan KetentuanNya.

Islam itu ialah 2 Kalimah Syahadah yang dijawab oleh Nabi s.a.w. dan sebenar-benarnya perencanaan daripada Allah SWT. Lihatlah bagaimana Iman dan Islam ini diterjemahkan kepada apa yang disebut sebagai Golongan Terdahulu dan Golongan Kanan.

2 kalimah Syahadah bagi umat Nabi Muhammad s.a.w.: Aku Bersaksi Tiada Tuhan Kecuali Allah dan Muhammad Pesuruh Allah.

2 Kalimah Syahadah bagi umat Nabi Isa a.s.: Aku Bersaksi Tiada Tuhan Kecuali Allah dan Isa Pesuruh Allah.

2 kalimah Syahadah bagi umat Nabi Musa a.s. : Aku Bersaksi Tiada Tuhan Kecuali Allah dan Musa Pesuruh Allah.

Dan seterusnya 2 kalimah Syahadah mesti diucapkan oleh umat bagi semua Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi yang diturunkan oleh Allah SWT untuk memimpin manusia ke jalan yang lurus.

Syarat yang kedua ialah beramal soleh

Dalam perkara ibadah iaitu beramal soleh, setiap umat mesti mengikut dan mencontohi syariat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada setiap Rasul dan NabiNya.

Syarat yang ketiga dan keempat

Maksud 'Saling berpesan dengan kebenaran' memberi erti selalu/kerap mengajak manusia kepada Kebaikan. Dan seperti mana yang disebut oleh Nabi s.a.w. bahawa yang tertinggi antara kebaikan itu ialah kalimah Laa ilaaha illallah.

Kerja Nabi s.a.w. ialah mengajak manusia kepada kalimah Laa ilaaha illallah maknanya mengajak manusia menyembah Allah SWT sahaja dan jangan menyengutukanNya. Oleh itu,manusia yang melakukan kerja-kerja mengajak manusia untuk menyembah Allah dan jangan menyengutukanNya, akan ditentang oleh manusia yang tidak menyukainya. Bermacam kata nista yang terhambur daripada mulut-mulut busuk manusia yang merasai tergugat akan kehidupan dunia mereka.

Oleh yang demikian,syarat bagi orang yang menang ialah yang jugak berpesan-pesan kepada kesabaran.

Akhir kata,

Allah berfirman:" Orang yang takut akan memperolehi pelajaran. Dan orang-orang yang celaka akan menjauhinya."

Allah berfirman: "Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan dirinya( dari kekafiran dan kemaksiatan)"

Wallahu 'alam.

Thursday, July 4, 2013

Mazhab Azhar Idrus- Dia Kata: Wanita Yang Hamil Luar Nikah Tak Ada 'Iddah!!! - 10 Kali Bodoh Dia ni!!! Komen: Telanjangkan Dia - Bhg 3

Assalamu'alaikum.

Pembaca yang budiman,

Sedap aje dia kata orang bodoh! Pembaca ingat dia tu pandai ke? Lagiiii bodohhhh!!!! 10 kali bodohhhh!!!

Pembaca hendaklah mendengar dahulu,apa yang keluar daripada MULUT CABUL dia tu. Sila dengar dari 1.42 hingga 3.33
Sindiran:

Mu kata wanita yang hamil diluar nikah tak ada iddah! Mu belajar di mana? Boddddohhh!!! Mu lagi boddddohhh!!!

Mu ingat,membolehkan nikah dengan perempuan yang hamil luar nikah tu; seperti pendapat Imam Hanafi dan Syafei, bererti perempuan itu tak payah ada iddah ke!!! Mu bodddohhhh!!! 

Penjelasan:

BAB WANITA YANG HAMIL DILUAR NIKAH dan KEBOLEHAN BERJIMA' DENGANNYA serta  IDDAHNYA

SYARAT PERTAMA: BERTAUBAT DARIPADA PERBUATAN BERZINA

Dalam pensyaratan taubat,ada 2 pendapat di kalangan ulama:

1. BERTAUBAT - Merupakan Mazhab Imam Ahmad dan pendapat Qatadah,Ishaq dan Abu Ubaid.
2. TIDAK DISYARATKAN BERTAUBAT - Merupakan pendapat Imam Malik,Syafei dan Abu Hanifah.

Yang benar dalam masalah ini adalah pendapat pertama yang mengatakan disyaratkan untuk BERTAUBAT.

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al Fatawa,"Menikahi perempuan pezina adalah HARAM sampai ia BERTAUBAT,apakah yang menikahinya itu adalah yang menzinainya atau selainnya. Inilah yang benar tanpa keraguan."

Ada pun kalau ia telah bertaubat maka terhapuslah hukum haram menikah dengan perempuan pezina tersebut,berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w.:

"Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa baginya." (Dihasankan oleh Syaikh Al Al-Albany dalam Adh-Dha'ifah 2/83 dari seluruh jalan-jalannya.)

SYARAT KEDUA: TELAH LEPAS 'IDDAH


Para ulama berbeda pendapat, apakah lepas ‘iddah itu merupakan syarat bolehnya menikahi perempuan yang berzina atau tidak.

ADA 2 PENPADAT.
PERTAMA : Wajib ‘iddah. Ini adalah pendapat Hasan Al-Bashry, An-Nakha’iy, Rabi’ah bin ‘Abdurrahman, Imam Malik, Ats-Tsaury, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawaih.

KEDUA: Tidak wajib ‘iddah. Ini adalah pendapat Imam Syafi’iy dan Abu Hanifah, TETAPI ada perbedaan antara mereka berdua pada SATU HAL. 

IMAM SYAFEI: Boleh untuk melakukan akad nikah dengan perempuan yang berzina dan boleh berjima' dengannya setelah akad,samaada orang yang menikahinya itu adalah orang yang menzinainya itu sendiri atau dengan orang lain yang menikahinya.

IMAM HANAFI: Boleh melakukan akad nikah dengannya dan boleh berjima' dengannya,apabila yang menikahinya itu adalah orang yang menzinainya itu sendiri. TETAPI kalau yang menikahinya itu selain daripada orang yang menzinahinya MAKA boleh melakukan akad nikah TETAPI TIDAK BOLEH BERJIMA' SAMPAI ISTIBRA'(telah kosongnya rahim dari janin) iaitu SAHINGGA PEREMPUAN HAMIL ITU MELAHIRKAN KANDUNGANNYA.( 'Iddah )
                                                                                                         
Nota: Weeeeiiiii,malulah sikit si Azhar Idrus niii,terasa diri serba tahu dan sewenang-wenangnya menghina orang lain. Mengaku bahawa dia mengikut kehendak Rasulullah s.a.w. walhal dia boleh disabitkan sebagai BERTUHANKAN IMAM SYAFEI.

MARI KITA BACA DALIL-DALIL 'IDDAH.

TARJIH
Yang benar dalam masalah ini adalah pendapat pertama yang wajib ‘iddah berdasarkan dalil-dalil berikut ini.

DALIL PERTAMA
Hadits Abu Sa’id Al-Khudry radhiyallahu ‘anhu, sesungguhnya Nabi shallallahu  alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda tentang tawanan perang Authas,

 Jangan dipergauli perempuan hamil sampai ia melahirkan dan jangan (pula) yang tidak hamil sampai ia telah haid satu kali. ” 
                                                                                                                                                            (diriwayatkan olehAhmad 3/62,87, Abu Daud no. 2157, Ad-Darimy 2/224, Al-Hakim 2/212, Al-Baihaqy 5/329, 7/449, Ath-Thabarany dalam Al-Ausath no. 1973,dan Ibnul Jauzy dalam At-Tahqiq no. 307. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Syarik bin ‘Abdullah An-Nakha’iy dan ia lemah karena hafalannya yang jelek, tetapi hadits ini mempunyai dukungan dari jalan yang lain dari beberapa orang shahabat sehingga dishahihkan dari seluruh jalan-jalannya oleh Syaikh Al-Albany dalamAl-Irwa` no. 187)

DALIL KEDUA
Hadits Ruwaifi’ bin Tsabit radhiyallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu  alaihi wa  ala alihi wa sallam , beliau bersabda,
 Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan ia menyiramkan airnya ke tanaman orang lain. ”
                                                                                                                                              (diriwayatkan olehAhmad 4/108,Abu Daud no. 2158,At-Tirmidzy no. 1131, Al-Baihaqy 7/449, Ibnu Qani’ dalam Mu’jam Ash-Shahabah 1/217, Ibnu Sa’ad dalam Ath-Thabaqat 2/114-115, dan Ath-Thabarany 5/no. 4482. Dihasankan oleh Syaikh Al-Albany dalam Al-Irwa` no. 2137)
DALIL KETIGA
Hadits Abu Ad-Darda` riwayat Muslimdari Nabi shallallahu  alaihi wa  ala alihi wa sallam ,
 Beliau mendatangi seorang perempuan yang hampir melahirkan di pintu Pusthath. Beliau bersabda, Barangkali orang itu ingin menggaulinya? ’ ( Para sahabat) menjawab,  Benar. ’ Maka Rasulullah shallallahu  alaihi wa  ala alihi wa sallam bersabda,  Sungguh saya telah berkehendak untuk melaknatnya dengan laknat yang dibawa ke kuburnya. Bagaimana ia mewarisinya sedangkan itu tidak halal baginya dan bagaimana ia memperbudakkannya sedang ia tidak halal baginya ’ . ”
Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, “ Dalam (hadits) ini ada dalil yang sangat jelas akan haramnya menikahi perempuan hamil, apakah hamilnya itu karena suaminya, tuannya (kalau ia seorang budak-pent.), syubhat (yaitu nikah dengan orang yang haram ia nikahi karena tidak tahu atau karena ada kesamar-samaran-pent.) atau karena zina. ”
Nampaklah dari sini kuatnya pendapat yang mengatakan wajib ‘iddah dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Asy-Syinqithy, Syaikh Ibnu Baz dan Al-Lajnah Ad-Daimah (Lembaga Fatwa Saudi Arabia). Wallahu A’lam.

CATATAN
Nampak dari dalil-dalil yang disebutkan di atas bahwa perempuan hamil karena zina tidak boleh dinikahi sampai melahirkan, maka ini ‘iddah bagi perempuan yang hamil karena zina dan ini juga ditunjukkan oleh keumuman firman Allah ‘ Azza Wa Jalla,
 Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu ‘iddah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya. ” [ Ath-Thalaq: 4 ]


RUMUSAN

Pembaca yang budiman,

Nampaknya,apa yang ditempelakkan oleh si Azhar Idrus terhadap seorang ustaz yang mengatakan haram bernikah dengan perempuan hamil hasil daripada berzina telah terjawab. Dan sekarang ini,SIAPAKAH YANG BODOH? Si  Azhar Idrus ke atau si Ustaz itu!!!

Ustaz tersebut di pihak yang benar berdasarkan beberapa fakta yang telah dikemukakan bahawa haram bernikah dengan perempuan yang hamil diluar nikah sahinggalah kandungan itu dilahirkan. Jika berlaku pernikahan seperti itu maka tidak syak lagi bahawa pasangan yang bernikah itu dianggap berzina selama mana mereka tidak terpisah.

Di negara ini,ada beberapa tempat yang diwujudkan oleh pihak swasta dan yang terakhir sekali diwujudkan oleh kerajaan negeri Melaka, apa yang disebut sebagai NURSERY bagi perempuan yang hamil di luar nikah. Perempuan yang menghadapi masalah seperti ini dilindungi sahinggalah kandungan itu dilahirkan. Kemudian daripada itu,anak yang dilahirkan nanti diberikan kepada pasangan yang menginginkannya sebagai anak angkat.

Usaha seperti ini rupa-rupanya, sangatlah besar kebajikannya terhadap perempuan yang menghadapi masalah tekanan perasan dan dapat jugak menutup aib keluarganya serta boleh jugak membantu pasangan yang teringin memiliki anak angkat.

Jangan lupa,usaha seperti ini dapat menjaga syariat agama agar pernikahan yang tidak sah ini tidak berlaku. Dengan adanya NURSERY itu bukan untuk menggalakkan maksiat berlaku tetapi lebih kepada memperbetulkan keadaan.

Pembaca yang budiman,

Apa yang disebut oleh Azhar Idrus didalam klip video seperti di atas MENYIMPANG daripada fakta yang sebenar. Dia mendakwa bahawa umat Islam di negara ini bermazhab Syafei dan permasalahan ini adalah suatu yang tidak IJMA' ia-itu Imam Mazhab berbeda pendapat.

Perlu diingat bahawa perbedaan pendapat dalam mazhab bukan memberi keringanan dan keharusan untuk kita berpegang kepada pendapat mazhab yang lemah pendapatnya. Walaupun mazhab Syafei yang diamalkan oleh umat Islam di negara ini. Ini kerana, para Imam Mazhab sangat kuathir akan pendapat mereka, kalau-kalau bercanggah dengan hadis yang sahih.

Mereka ini sepakat dalam meninggalkan pesanan kepada pengikutnya bahawa jika terdapat hadis yang sahih bercanggah dengan pendapat mereka,disuruh oleh mereka agar dibuangkan pendapat mereka itu. Dengan berbuat sedemikian, itulah mazhab mereka.

Oleh yang demikian,dengan menuruti nasihat daripada para Imam Mazhab ini,kita sebenarnya   adalah pengikut Imam Mazhab yang setia. Jika kita bermazhab Syafei,dengan mengikuti pesanannya,kita sebenarnya adalah pengamal mazhab Imam Syafei yang setia dan bukanlah pengikut yang MEMBUTA TULI.

Wassalam.


Tuesday, July 2, 2013

Mazhab Azhar Idrus - Niat Musafir atau Mukim - Mengelirukan Pendengar! - Komen:Telanjangkan Dia- Bhg.2Apa yang keluar dari mulut si JOKER daripada klip video ini.

"Dia kalau kita nak boleh jama' dan qasa' mestilah kita ni, musafir. Kalau kita mukim, boleh tak jama' qasa'? Dak boleh. Jadi bila kita nak jama' qasa', senang aje. Masa kita nak jama' tu, kita hukum dulu. Adakah aku sekarang musafir atau mukim.Itu saje keadahnya. Oh aku sekarang musafir,boleh jama', Oh aku sekarang  mukim, tak boleh jama'. Benda makna mukim?

Makna mukim ialah orang yang duduk pada satu tempat tidak kemana-mana atau dia pergi ke satu tempat lalu dia singgah ke negeri itu paling kurang 4 hari dan ke atas maka dia bernama mukim. Bila dia bernama mukim, tidak boleh jama' qasa'. Contoh daripada Bangsar nak pergi ke JB. Selama  mana nak pergi, 4 hari. Masuk sempadan selamat datang ke JB maka kita telah bernama pemukim JB. Pasal apa? Kerana kita niat nak duduk 4 hari di JB dan ke atas, maka bila kita nama mukim, boleh tak jama' qasa'? Dah boleh ehh."
Cuba anda semua dengar betul-betul apa yang diperkatakan oleh Azhar Idrus ini mengenai niat bermukim dari 1.57 hingga 2.54

Pembaca yang budiman,

Elok rasanya saya memperjelaskan hal mengenai NIAT. Secara umumnya:-

Hadis riwayat Muslim:

Dari Abu Hurairah r.a. katanya: " Bersabda Rasulullah s.a.w.: 'Berkata Allah  Ta'ala: Apabila hambaKu berniat akan mengerjakan kebajikan,maka akan Ku tuliskan satu kebaikan selama niat itu belum dikerjakannya. Apabila telah dikerjakannya,maka akan Ku tuliskan sepuluh kali. Apabila ia berniat akan berbuat jahat,maka Aku mengampuni niatnya selama belum dikerjakannya. Apabila niat jahat itu telah dilakukannya,maka Ku tuliskan satu kejahatan.' Berkata Malaikat: 'Ya Allah,itu hambaMu mau berbuat jahat!' Sedangkan Allah sebenarnya mengetahui. Berkata Allah: ' Amat-amatilah dia,apabila dikerjakannya,tulislah satu kejahatan,dan apabila diurungkannya,maka tulislah satu kebajikan,kerana perbuatan itu diurungkannya sebab takut kepada Aku.' " Selanjutnya Rasulullah s.a.w. bersabda:" Apabila telah baik keislaman seseorang daripadamu,maka tiap-tiap kebaikan yang dikerjakannya ditulis sepuluh kali sampai tujuh ratus lipat-ganda,dan tiap-tiap kejahatan yang dikerjakannya ditulis sekali saja sampai matinya."


NIAT BAIK.
Berdasarkan hadis di atas bahawa jika sesaorang itu berniat untuk membuat baik maka Allah SWT akan memberi 1 kebaikan ke atas niat baik itu walaupun kebaikan yang diniatkan itu belum lagi dilaksanakan.

Jika ia melaksanakan niat baik itu maka 10 kali ganjaran kebaikan daripada Allah SWT akan dikurniakan.Maknanya, jika ia sempurnakan niat baik itu ia akan mendapat 10 ganjaran iaitu 1 ganjaran kebaikan bagi niat baik dan 10 kali lagi untuk pelaksanaan niat baik itu.

NIAT JAHAT.
Jika sesaorang itu berniat untuk berbuat jahat maka Allah SWT mengampuni niat jahat itu sahinggalah niat jahat itu dilaksanakan,barulah dikira 1 kejahatan.

Di atas asas inilah, mazhab Hambali membolehkan sesaorang itu melakukan solat qasa' dan jama' walaupun pemergiannya(musafir) dengan niat melakukan kejahatan. Maknanya,bepergian(musafir) dengan tujuan maksiat.

Syarahnya: Bepergiannya dia dikira MUSAFIR dan niat jahatnya belum lagi dikira 1 kejahatan malahan diampuni akan niatnya oleh Allah SWT. Hal ini benar, jika kita orang yang berakal kerana PELAKSANAAN NIAT JAHATNYA BELUM TENTU BERLAKU.

Imam Syafei ada menyebut dalam BAB KAWIN MUT'AH.

Sesaorang berniat untuk bermut'ah dengan seorang wanita ia-itu dia berniat mengawini seorang wanita untuk jangka masa tertentu mithalnya 10 hari,1 bulan,1 tahun dan sebagainya,mengundang 2 senario; perihal sah atau tidak akad pernikahannya:

1. TIDAK SAH - Semasa proses IJAB KABUL ada disebut masa tertentu. Inilah yang dikatakan NIKAH MUT'AH.

2. SAH - Semasa proses IJAB KABUL seperti biasa iaitu tidak disebutkan masa tertentu walaupun niat asalnya berkahwin hanya untuk seketika sahaja. Hal ini adalah NIKAH BIASA.

Imam Syafei berkata bahawa NIAT TIDAK BAIK sesaorang itu tidak menghalang SAHNYA AKAD PERNIKAHAN ITU selagi dia tidak menyebut MASA TERTENTU semasa proses IJAB KABUL.

Pendapat Imam Syafei dalam BAB KAWIN CINA BUTA

Muhallil (lelaki yang menjadi CINA BUTA) yang batal nikahnya dengan perempuan itu, jika dalam ijab kabul menyatakan sesuatu maksud untuk mentalaknya kemudian,agar nantinya halal kembali bagi Muhallal(bekas suami yang pertama). Adapun jika ia ketika ijab kabul tidak menyatakan maksudnya ini maka aqad nikahnya SAH.

Pembaca yang budiman,

Imam Syafei berkata," NIAT TIDAK ADA BAGINYA HUKUM,KECUALI DENGAN ADA SESUATU BERSAMA NIAT ITU." ( Petikan diambil daripada Al Umm-Kitab Induk Imam Syafei)

Apakah yang dimaksud dengan unggapan itu? Lihat contoh diatas dalam hal, SAH dan TIDAK SAH ijab kabul dalam suatu proses pernikahan.

Penjelasan:

1. TIDAK SAH - Hal ini kerana NIAT TIDAK BAIK sesaorang itu DILAFASKAN didalam IJAB KABUL semasa proses pernikahan. Maknanya,NIAT dizahirkan bersama (ada sesuatu bersama niat itu) masa tertertu dalam proses ijab kabul.

2. SAH - Hanya NIAT SAHAJA tidak ada sesuatu bersama NIAT itu oleh sebab NIAT TIDAK ADA BAGINYA HUKUM.

NIAT bermaksud NAZAR

Contohnya:
Jika seseorang berniat," Aku lulus peperiksaan akhir,aku akan memberi makan 10 orang fakir miskin."

Penjelasan: Niat seperti ini;ada sesuatu bersama niat itu,merupakan NAZAR.

Pembaca yang budiman,

Berbalik kepada permasalahan si Azhar Idrus ini dalam HAL NIAT pada BAB SOLAT JAMA' dan QASA'.

Ada 2 klip video yang dia memperdengar tentang NIAT dan NIAT ITU MENJADI HUKUM. Silalah mendengarnya dahulu kerana hal itu dapat mempastikan bahawa dia berkeyakinan seperti itu. Saya kira,ITULAH MAZHAB AZHAR IDRUS.

1. Dia berkata,  "Contoh daripada Bangsar nak pergi ke JB. Selama  mana nak pergi, 4 hari. Masuk sempadan selamat datang ke JB maka kita telah bernama pemukim JB. Pasal apa? Kerana kita niat nak duduk 4 hari di JB dan ke atas, maka bila kita nama mukim, boleh tak jama' qasa'? Dah boleh ehh."

2. Dia berkata juga tentang berniat ke Beyjing selama 5 hari maka sampai saje di Beyjing kita adalah pemukim Beyjing maka tidak boleh qasa' jama'.


Penjelasan:


Bagi Azhar Idrus mengikut apa yang diperkatakan, NIAT ITU ADALAH HUKUM. Apabila kita berniat untuk berada disuatu tempat selama 4 hari maka sesampainya kita ditempat tersebut, kita disabitkan sabagai ORANG YANG BERMUKIM,tak boleh lagi BERSOLAT QASA' DAN JAMA'.


Persoalan: Jika NIAT ITU ADALAH HUKUM jesteru, seseorang yang BERNIAT MUSAFIR lalu MELAKUKAN PERJALANAN maka sepatutnya dia sudah boleh bersolat qasa' jama',apa perlu memenuhi syarat JARAK PERJALANAN untuk membolehkan qasa' jama'!!!

Dengar apa yang diperkatakan oleh si Azhar ini,saya cuba ajok cakapnya.

Azhar Idrus berkata sambil merendah-rendahkan orang lain," Hok salah faham gini,bila kita nak pergi 5 hari sampai sana, 3 hari boleh jama' qasa'. Tak ada ulamak kata,yang ada orang bercakap di kedai kopi,cakap dalam facebook, hok itu ada,pandangan ulamak tak ado. Dia asalnya mukim musafir mukim musafir. dok guona dah boleh jama'. Jama' guano mu orang mukim. Mukim guano.. aku beyjing ni, tau nak duduk berapa hari,nak duduk 5 hari,dah pemukimlah orang panggil sebab orang yang duduk atas bumi ini dia tiga aje,musafir,mukim mustautin............"

Penjelasan:

Itulah yang saya katakan bahawa si Azhar ini berkeyakinan bahawa jika kita berniat nak pergi Beyjing selama 5 hari maka apabila sampai di sana kita dikira orang yang bermukim. Dia kata bahawa tak ada ulamak kata,pandangan ulamak tak ado.

Apa punya ilmu yang dia belajar! Duduk berdiri persoalan pun tidak jelas! Dia buat soalan,dia jawab pun tidak jelas. Pening...pening....guanoo mu nii....tak cukup belajar lagi..... sedap cakap ajeeee...isyy...isyyy...isyy...

Dia kata duduk di suatu tempat 4 hari dan lebih dikatakan orang bermukim maka tidak boleh jama'qasa'. Tidak boleh jama'qasa' bagi si Azhar sejak sampai lagi.Ini kerana berniat  nak pergi Beyjing 5 hari. Di ambil kira dari hari perjalanan,sampai disana dikira kita orang bermukim. Mampoosss.............

TETAPI,

Mengikut pendapat Imam Malik dan Syafei,kedua Imam ini mengatakan bahawa JIKA SESEORANG BERNIAT HENDAK MUKIM LEBIH DARI 4 HARI,HARUS MENCUKUPKAN SOLAT DAN KALAU KURANG,BOLEH MENGQASA'. Apa maknannya? Maknanya,4 hari menjadi BATASNYA,lebih daripada itu kena mencukupkan solat. 4 hari itu, kita masih boleh mengqasa' solat.

Penjelasan: 1. Mengenai dengan NIAT - Niat bermukim berlaku apabila kita telah berada ditempat itu. 2. Jika kita berniat mukim,katakanlah 6 hari maka hari yang ke 5 kita sudah mulai mencukupkan solat;tidak lagi menjama' dan mengqasa',maknanya solat seperti biasa iaitu SOLAT PENUH. Ini jika kita mengikut pendapat Imam Malik dan Syafei.

Saya kemukakan hadis sebagai BUKTI.

Hadis riwayat Bukhary:

Dari Ibnu Abbas,katanya: "Nabi s.a.w. bermukim dalam salahsatu perjalanannya selama 19 hari dan selalu bersembahyang 2 raka'at. Maka kami pun kalau bermukim dalam perjalanan selama 19 hari,kami akan tetap mengqasa',dan kalau lebih dari itu,akan kami cukupkan."

Pembaca yang budiman,

Sebenarnya,bermukim ini bukan saje batasannya 4 hari seperti pendapat daripada Imam Malik dan Syafei TETAPI, Nabi s.a.w. dan para sahabatnya bermukim dalam jumlah hari yang berlainan. Sila lihat sinarai dibawah:-

1. Imam Hanafi berpendapat,jika berniat mukim 15 hari,harus mencukupkan solat.Maknanya,hari pertama berniat mukim hinggalah hari ke 14,masih boleh mengqasa' solat.(Ini juga merupakan pendapat Al-Laits bin Saad,dan menurut riwayat,juga dianut oleh 3 orang sahabat iaitu Umar,Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas.)

2. Imam Ali bin Abi Thalib r.a.,jika bermukim 10 hari,harus mencukupkan.

3. Hasan r.a. mengatakan bahawa boleh terus mengqasa' selama seseorang belum kembali ke tempatnya semula.

Ada banyak lagi para sahabat yang berniat mukim bagi jumlah hari yang berlainan. Dalam hal ini Ibnul Mundzir mengatakan dalam satu penyelidikannya,bahwa para ahli telah ijma' bahawa seorang musafir itu dibolehkan tetap mengqasa' selama ia tidak bermaksud akan terus menetap(bermastautin) di sana,walaupun bermukimnya itu berlangsung selama waktu bertahun-tahun.

Wassalam.