Thursday, December 9, 2010

Bukti Bahawa Kewujudan Parti PAS Ini Sesuatu Yang Di Haramkan Oleh Syariat

Assalammu'alaikum.

Pembaca yang budiman,

Kewujudan Parti PAS ini telah banyak membawa keburukan terhadap umat Islam di negara ini. Sejak dari dulu lagi tuduhan dan tohmahan serta cacian terhadap para pemimpin kesatuan arus perdana(UMNO) terpaksa dihalalkan demi mendapat sokongan rakyat terhadap parti mereka. Kenapakah perkara sebegini boleh berlaku? Jawapannya ialah amalan Demokrasi adalah satu-satunya wadah perjuangan untuk mendapatkan kuasa pemerintahan.

Memandangkan amalan Demokrasi yang diguna-pakai memberi impak perpecahan kepada umat Islam sekali gus melemahkan pemerintah umat Islam, sudah semestinya amalan itu sesuatu yang ditolak oleh syariat Islam. Bagi mereka yang mengikuti perkembangan politik di negara ini tentu sekali mengerti akan keadaan ini. Bagi menjayakan amalan Demokrasi yang kufur ini mereka terpaksa menjayakan perbuatan dan perlakuan yang dipandang maksiat terhadap Allah SWT. Perbuatan dan perlakuan seperti mengerluarkan fatwa songsang,mencaci,memaki,memfitnah dalam ceramah-ceramah politik mereka tanpa ada had masa. Jika dibandingkan dengan amalan Demokrasi total yang diamalkan oleh negara Amerika,dilihat lebih tertib dan ianya berlaku apabila negara itu menghadapi pilihanraya. Habis saje pilihanraya,mereka berhenti dan memajukan negaranya.

Oleh yang demikian,kewujudan parti PAS ini adalah haram disisi syariat Islam berdasarkan beberapa faktor.

1. Membelakangkan perintah Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 103.

2. Membelakangkan perintah Allah SWT dalam surah An Nisa ayat 59.

3. Membelakangkan sunnah Nabi dalam banyak hadis mengenai sabdaan Nabi perihal pemerintah.

4. Amalan Demokrasi yang diguna-pakai telah banyak memberi kesan buruk kepada umat Islam dan ini sememangnya ditolak oleh syariat Islam.

5. Penyempurnaan terhadap amalan Demokrasi ini bersabit dengan perbuatan dan perlakuan maksiat terhadap Allah sekali gus menolak kedaulatan Allah,menyanjong kedaulatan manusia(Demokrasi).

Bagi mengakhiri tulisan saya pada tajuk ini,ingin saya nukilkan hadis Nabi riwayat Muslim:

Abdullah bin Amer r.a. berkata: Ketika kami bersama Rasulullah s.a.w. dalam bepergian,maka kami turun berkhemah di tengah jalan,ada di antara kami yang sedang membetulkan khemahnya dan ada yang sedang main-main dengan panah,dan ada yang sedang menggembala ternaknya,tiba-tiba terdengar panggilan pesuruh Rasulullah s.a.w. 'Assolatu jami'atun' (Mari kita bersembahyang jama'ah). Maka kami berkumpul kepada Rasulullah s.a.w. maka bersabda Nabi s.a.w.: " Tiada seorang Nabi sebelumku melainkan ia berkewajipan menunjukkan umatnya pada segala kebaikan yang ia ketahui dan memperingatkan mereka dari bahaya yang ia ketahui. Dan umat ini telah ditentukan selamatnya pada permulaannya,dan pada akhirnya akan ditimpa bala' dan hal-hal yang kamu ingkari,dan terjadi fitnah,sehingga teranggap ringan setengah dari kejadian yang sebelumnya. Kemudian terjadi fitnah,sehingga seorang mu'min merasa mungkin di sini binasaku,tetapi lalu terhindar daripadanya,kemudian datang pula suatu fitnah.hingga ia berkata: Mungkin kini binasaku. Maka siapa ingin terhindar dari Neraka dan masuk Syurga,harus ia mati tetap dalam iman percaya pada Allah dan Hari Kemudian,dan berlaku kepada sesama manusia apa yang ia sendiri suka diperlakukan orang demikian. Dan siapa yang berbai'at pada suatu pemerintah dan telah menyanggupkan taatnya dan setia hatinya,harus taat jika dapat. Maka jika datang lain orang akan merebut kekuasaannya penggallah leher orang yang merebut itu."

Wassalam.

Friday, December 3, 2010

Taatilah Pemerintah Umat Islam Jika Kamu Orang Yang Beriman!

Assalamu'alaikum.

Pembaca yang budiman,

Sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah SWT,kita wajib taat kepadaNya dalam apa keadaan sekali pun. Dalam mentaati Allah SWT,cara yang terbaik ialah mengikuti cara Rasulullah SAW kerana beliau dilantik oleh Allah SWT untuk menjadi contoh tauladan kepada manusia. Apa-apa yang dibawa dan ditunjuki oleh Rasulullah pada hakikatnya adalah wahyu Illahi.

Surah Muhammad Ayat 2:

"Orang-orang yang beriman dan beramal salih dan percaya kepada apa-apa yang diturunkan kepada Muhamaad,pada hal ia sebenarnya daripada Tuhan mereka,Dia ampuni kesalahan mereka dan Dia perbaiki hal keadaan mereka."

Salah satu faktor perpecahan umat Islam di masa kini ialah ketidaktaatan umat Islam kepada pemerintah. Ini diburukkan lagi dengan amalan Demokrasi yang membenarkan penubuhan parti bagi sesiapa saja yang menginginkannya. Ini tidak terkecuali terhadap umat Islam. Penubuhan parti PAS sebagai parti tandingan kepada kesatuan UMNO berpunca daripada amalan Demokrasi ini. Parti itu terbit daripada kesatuan UMNO itu sendiri oleh beberapa pemimpin yang tidak berpuas hati dengan kepimpinan dalam kesatuan UMNO.Sepatutnya ini tidak berlaku jika para pemimpin ini berlaku taat dan berpegang teguh dengan ajaran Islam agar mereka bersatu-padu didalamnya(Ali Imran ayat 103). Mereka mengada-adakan beberapa alasan berunsurkan agama bagi menghalalkan perpecahan. Mereka mendakwa perjuangan mereka adalah perjuangan untuk menegakkan Islam. Walhal,pada masa yang sama mereka menolak ayat-ayat Al-Quran dan banyak hadis, yang menerangkan perihal kepentingan mentaati pemerintah dan kepentingan bersatu-padu.

Dalam surah An-Nisa ayat 59,Allah berfirman:

" Hai orang-orang yang beriman,taatlah Allah dan taatlah Rasul dan ulil-amri di kalangan kamu. Kalau kamu berbantah-bantah tentang sesuatu,hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasul,jika kamu beriman kepada Allah dan hari yang Kemudian. Demikian itu lebih baik dan sebaik-baik jalan."

Mereka mendakwa bahawa ketaatan kepada ulil-amri bersyarat. Alasannya,ketiadaan perkataan 'taat' sebelum perkataan ulil-amri. Mereka juga membawa alasan hadis Nabi mengatakan tiada ketaatan kepada sesama makhluk dalam perkara maksiat terhadap Pencipta(Allah).

Alasan hadis yang dibawa oleh mereka itu benar tetapi itu adalah umum. Saya akan bawa satu hadis yang menerangkan bagaimana sepatutnya sesaorang itu bertindak apabila menghadapi situasi sedemikian.

1. Apabila ketiadaan paksaan.

Contoh,seorang tok guru membuat statement mengatakan umat Islam dibolehkan berpecah kerana tidak mahu bersekongkol dengan pemimpin yang zalim. Dengan alasan itu maka mereka tubuhkan satu parti lain bagi menandingi parti umat Islam yang telah sedia ada. Bagi yang menyetujui kepada tok guru,mereka dianggap sebagai membenarkan perkara yang diharamkan oleh Allah tapi dihalalkan oleh tok guru. Ini jelas dinyatakan di dalam AlQuran Surah At-Taubah 31 diikuti dengan hadis yang menerangkan tentang ayat ini seperti yang telah saya jelas di postings yang lepas.

2. Jika ada paksaan terhadap sesaorang untuk berbuat maksiat kepada Allah.

Hadis dari Bukhary dan Muslim ada menerangkan situasi ini.

Ibn Umar. r.a. berkata: Bersabda Nabi s.a.w.: Seorang muslim wajib mendengar,taat pada pemerintahnya dalam apa yang disetujui atau tidak disetujui kecuali jika diperintah(paksaan) maksiat. Maka apabila disuruh maksiat,maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat.

Jika dalam situasi paksaan diikuti dengan penyeksaan yang tidak tertanggong oleh si penerima seksaan maka dibolehkan mengikut perintah maksiat itu dengan syarat hati tidak redha pada perkara itu. Ini telah terjadi kepada salah seorang daripada sahabat Nabi bernama Ammar bin Yasir.

Sabda Nabi: "Orang-orang kafir itu telah menyiksamu dan menenggelamkanmu ke dalam air sampai kamu mengucapkan begini dan begitu?" "Benar,wahai Rasulullah", ujar Ammar sambil meratap. Maka sabda Rasulullah sambil tersenyum:"Jika mereka memaksamu lagi,tidak apa,ucapkanlah seperti apa yang kamu katakan tadi...!"

Lalu dibacakan Rasulullah kepadanya ayat AlQuran surah An-Nahl:106

"Kecuali orang yang dipaksa,sedang hatinya tetap teguh dalam keimanan....

Hadis Bukhary dan Muslim:


Ibn Umar r.a. berkata:kami jika berbai'at pada Rasulullah s.a.w. atas mendengar dan taat,maka Nabi s.a.w. bersabda:" Dalam apa yang kamu dapat mengerjakan(melaksanakan). Atau dalam batas kekuatanmu."

Pembaca yang budiman,

Alasan mereka yang membolehkan umat Islam menentang pemerintah menggunakan hadis tersebut telah saya perjelaskan. Dan sekarang mari membaca hadis-hadis dibawah yang menerangkan tentang wajib berlaku taat kepada pemerintah seperti tertera pada surah An-Nisa ayat 59. Maklum bagi kita bahawa Nabi adalah satu-satunya otoriti yang berhak menafsir ayat-ayat AlQuran.

Hadis Muslim:

Ibn Umar r.a. berkata: Saya telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: Siapa yang melepas tangan dari taat akan bertemu dengan Allah pada hari Qiyamat,tidak berhujjah(beralasan). Dan siapa yang mati,sedang tiada dilehernya suatu bai'at,mati sebagai mati jahiliyah.

Hadis Bukhary:

Anas r.a. berkata: Bersabda Rasulullah s.a.w.: Dengarlah dan taatlah meskipun yang terangkat dalam pemerintahmu seorang budak Habasyah yang kepalanya bagaikan kismis.

Hadis Muslim:

Abu Hurairah r.a. berkata: Bersabda Rasulullah s.a.w.: Tetaplah mendengar dan taat dalam keberatan maupun keringanan,dalam kelancaran dan kesukaran,bahkan dalam reaksi dan berebutan pengaruh dengan kamu.

Dalam beberapa postings yang akan datang saya akan perjelaskan mengikut aturannya:

1. Bukti bahawa kewujudan parti PAS ini sesuatu yang diharamkan oleh syariat.

2. Apa reaksi umat Islam terhadap pemerintah umat Islam yang mereka katakan 'zalim'.

3. Larangan syariat mengenai membenci dan mencaci-maki pemerintah.

Wassalam.

Wednesday, December 1, 2010

Amalan Kufur Demokrasi Menjadi Amalan Umat Islam

Assalamu'alaikum.

Pembaca yang budiman,

Marilah kita sama-sama berada pada jalan yang benar dengan menjadikan diri kita saorang yang bertaqwa;mentaati perintah Allah dan menjauhi laranganNya.

Politik dalam Islam sama sekali bertentangan dengan politik bukan Islam. Politik dalam Islam menjurus kepada matlamat MENCARI KEREDHAAN ALLAH dalam apa jua tindakan kita.

Umat Islam wajib memelihara akidahnya walaupun mereka berada di dalam apa jua sistem politik. Kita boleh namakan apa jugak sistem politik di dunia ini tetapi sebagai seorang yang mengaku Islam wajib berada pada landasan akidah dan syariat yang betul.

Di negara Malaysia ini,sistem politiknya berdasarkan SISTEM DEMOKRASI RAJA BEPERLEMBAGAAN. Di sini saya ingin perjelaskan mengenai DEMOKRASI agar umat Islam dapat melihat amalan-amalan dalam sistem ini yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh itu,setelah mengetahuinya maka wajiblah dihindari agar kita tetap berada pada jalan Islam.

Demokrasi terdiri daripada 2 kata dari bahasa Yunani. Pertama 'Demo' dari kata-kata Yunani 'Demos' ertinya rakyat atau penduduk. Yang kedua 'Krasi' dari kata-kata Yunani 'Cracy' bermaksud kekuasaan. Jika dihubungkan 2 kata-kata ini maka terbentuklah perkataan 'Demokrasi' iaitu membawa erti 'kekuasaan rakyat/penduduk'

Jika Demokrasi bermakna kekuasaan rakyat maka kekuasaan rakyat ini diaplikasikan atau diterjemahkan melalui sistem pilihanraya. Rakyat memilih wakilnya bagi suatu kawasan pilihanraya. Suatu kawasan pilihanraya ini terbahagi kepada beberapa wakil DUN dan wakil Parlimen. Wakil DUN akan bersidang pada peringkat negeri dan wakil Parlimen ke peringkat Pusat.

Mereka yang dipilih ini;sama ada diperingkat negeri atau pusat,dipanggil legislator atau pembuat undang-undang. Sekali lagi amalan Demokrasi iaitu kuasa rakyat dapat dilihat didalam DUN dan diperingkat pusat amalan Demokrasi ini diterjemahkan di 2 Dewan iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Prinsip Demokrasi ini berpaksikan kuasa undian majoriti. Kesimpulannya,wakil rakyat dipilih berdasarkan pilihan majoriti rakyat;kuasa rakyat terbanyak,dan sesuatu undang-undang itu diluluskan berdasarkan undian majoriti wakil rakyat(legislator).

Jika dilihat pada sejarah politik Islam,tiada suatu standard yang diguna-pakai bagi pemilihan pemimpin. Saidina Abu Bakar dipilih serta dibaiah oleh pemimpin suku kaum,saidina Umar ditunjuk oleh saidina Abu Bakar,saidina Usman dipilih melalui undian majoriti 6 sahabat terpilih dan saidina Ali dipilih melalui baiah umat Islam. Jika diambil metod saidina Usman dipilih,ini memberi gambaran seperti pergunaan metod Demokrasi iaitu undian majoriti terlaksana.

Kesimpulannya,pemilihan pemimpin/wakil rakyat melalui metod Demokrasi dilihat tidak bercanggah dengan metod Islam tetapi ianya akan boleh bercanggah apabila para wakil rakyat ini membuat undang-undang; menggunakan kuasa majoriti wakil rakyat,bercanggah dengan prinsip kedaulatan dalam politik Islam. Mithalnya,jika kuasa majoriti wakil rakyat meluluskan undang-undang membenarkan lelaki berkahwin sesama lelaki maka amalan Demokrasi semacam inilah yang dianggap kufur terhadap Allah kerana ianya bercanggah dengan prinsip kedaulatan Islam.

Oleh itu jelas bagi kita didalam sistem Demokrasi ini ada perkara-perkara yang diizinkan oleh amalan Demokrasi tetapi ditentang oleh amalan politik dalam Islam. Beberapa amalan kufur yang diamalkan oleh umat Islam ialah kewujudan parti tandingan umat Islam. Apakah makna parti tandingan umat Islam ini? Parti tandingan umat Islam ini wujud terpisah daripada parti umat Islam Arus Perdana;parti umat Islam terawal dimana umat Islam bersatu didalamnya berjaya menuntut kemerdekaan. Amalan Demokrasi semacam inilah yang dikatakan amalan kufur terhadap Allah; bercanggah dengan amalan politik dalam Islam. Amalan ini diizinkan oleh sistem Demokrasi tetapi diharamkan oleh syariat Islam.

Buktinya,lihat surah Ali Imran ayat 103:

"Berpeganglah kamu sekalian kepada tali(agama) Allah dan janganlah kamu berpecah-belah dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu,ketika kamu telah bermusuh-musuhan,lalu dipersatukanNya hatimu,sehingga kamu jadi bersaudara dengan nikmatNya,dan adalah kamu diatas pinggir lubang neraka,lalu Allah melepaskan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepdamu,mudah-mudahan kamu menerima petunjuk."

Ancaman kepada umat Islam yang menyangkal ayat-ayat Allah:

Surah Al A'raaf ayat 50-51:

"Orang-orang penghuni Neraka menyeru orang-orang penghuni Syurga: Tumpahkanlah air untuk kami atau sebahagian rezeki yang dianugerahkan Allah kepadamu. Mereka itu menjawab: Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya atas orang-orang kafir,"

"(Yaitu) orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan pergurauan,sedang mereka telah teperdaya dengan kehidupan di dunia. Maka pada hari ini Kami lupakan mereka,sebagaimana mereka telah melupakan pertemuan hari ini dan karena mereka menyangkal ayat-ayat Kami."

Seperti mana yang telah saya perjelaskan,umat Islam wajib berpegang kepada amalan politik dalam Islam dan menentang mana-mana amalan dalam sistem Demokrasi yang bercanggah dengannya.

Amalan yang bercanggah itu(mewujudkan parti tandingan,menjadi ahlinya,menjadi penyokongnya) jika diamalkan ianya membawa implikasi buruk kepada umat Islam keseluruhannya. Tambahan pula,ianya merosakkan keseluruhan sistem-sistem Islam yang ada seperti yang telah saya nyatakan.

1. Sistem Kerohanian - Seperti penyakit zahir dan batin.
2. Sistem Akhlak - Seperti ikhlas,benar dan sabar.
3. Sistem Sosial - Seperti bekerjasama untuk kebaikan,hubungan sesama Islam,tujuan membina masyarakat untuk menegakkan aqidah tauhid dan tidak merosakkan dan tidak membantu dalam merosakkan masyarakat.
4. Sistem Ekonomi - Seperti usaha ke arah perubahan kepada ekonomi Islam.
5. Sistem Politik - Menjurus kepada kedaulatan Allah,risalah Islam;mengajak manusia kejalan hidayah dan mentaati pemerintah umat Islam.
6. Sistem Hukuman Jenayah - Seperti membantutkan usaha ke arah perubahan kepada hukuman Islam.
7. Sistem Pengadilan.
8. Sistem Pentadbiran dan Pengurusan.

InsyaAllah pada postings yang akan datang,saya akan perjelaskan tentang kewajipan mentaati pemerintah umat Islam adalah kunci kepada politik dalam Islam.

Wassalam.

Tuesday, November 23, 2010

Pengamal Syariat Islam Dan Penyembah Demokrasi

Assalamu'alaikum.

Pembaca yang budiman,

60% populasi rakyat Malaysia berbangsa Melayu. Hampir majoritinya penganut agama Islam. Oleh sebab negara Malaysia mengamalkan sistem Demokrasi Raja Beperlembagaan,ianya tidak semuanya menepati atau sesuai dengan kehendak syariat dalam Islam. Tidak semua rakyatnya tahu tentang amalan sistem Demokrasi itu yang bercanggah dengan Islam. Rata-rata rakyatnya sama ada jahil dan menjadi ikut-ikutan atau tahu tapi merasakan ianya tidak menjadi kesalahan atau suatu dosa yang akan dipersoalkan oleh Allah SWT disana kelak.

Lebih memburukkan lagi apabila ada kelompok yang mengaku memperjuangkan Islam berselimutkan sistem Demokrasi sebagai wadah perjuangan mereka. Mereka mengenakan pakaian Islam;berjubah,beserban dan berjanggut,bagi mengelabui sokongan umat Islam terhadap perjuangan mereka. Tambahan pula,nama parti mereka jugak disalut dengan nama Islam,ini menggelapkan lagi pandangan umat Islam untuk dapat berada pada jalan yang diredhai. Ini diperindahkan lagi oleh mereka dengan menggunakan bahasa Islam;mengungkap ayat-ayat Al Quran dan hadis-hadis Nabi,sebagai medium interaksi dan propagasi bagi menawan para pendengar bertujuan mendapatkan sokongan terhadap perjuangan kelompok mereka.

Siapakah kelompok yang dimaksudkan itu? Kelompok manakah yang menggunakan bahasa Islam dalam kebanyakan ceramah mereka? Apakah tidak ada pertunjuk daripada Nabi perihal kelompok ini? Sama-samalah kita ikuti penjelasan daripada hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim.

" Ya Rasulullah,sesungguhnya kami dahulu adalah di dalam jahiliyah dan di dalam masa yang buruk(kemulut,kacau balau) kemudian Allah mendatangkan pada kami kebaikan(berupa Islam yang kini kami amalkan dengan hati tenteram). Apakah sesudah kebaikan ini akan berulang pula keburukan(kejahatan)?"

Beliau bersabda,"Ya"

Kembali kami bertanya,"Dan apakah sesudah keburukan itu akan datang pula kebaikan?"

Beliau menjawab,"Ya,akan datang pula kebaikan,tetapi di dalamnya terdapat 'dakhanun',atau kekeruhan."

Kami bertanya lagi,"Apakah kekeruhannya itu(dakhanun)?"

Beliau menjawab,"Yakni orang-orang yang memberi petunjuk bukan dengan petunjukku, mengikut petunjuk yang selain dari petunjukku,engkau ketahui dari mereka itu, dan engkau ingkari."

Kami bertanya lagi,"Apakah sesudah kebaikan itu ada keburukan(kejahatan)?"

Beliau bersabda,"Ya,penyeru(juru da'wah) di ambang macam-macam pintu Jahanam. Dan barangsiapa yang menjawab(mengikuti)seruan mereka itu,pasti akan dicampakkan ke dalam Neraka."

Kami bertanya,"Ya Rasulullah,tunjukkan sifat-sifat mereka itu kepada kami."

Beliau bersabda,"Mereka itu(pada zahirnya) dari bangsa kami(sekulit dengan kami,yakni sama-sama Islam),dan mereka berbicara dengan lidah kami (sama-sama menyuarakan AlQuran dan Al Hadis)."

Kami berkata,"Maka apa yang engkau perintahkan kepada kami jika kami menjumpai hal yang demikian itu?"

Beliau menjawab,"Hendaklah kamu tetap pada Jama'ah kaum Muslimin dan Imam mereka."

Kami berkaa,"Maka jika tidak ada bagi mereka itu Jama'ah dan Imam?"

Beliau bersabda,"Hendaklah kamu keluar menjauhi golongan-golongan itu,sekalipun kamu sampai menggigit(makan) akan akar-akar pepohonan,sehingga maut menjemputmu,engkau dalam keadaan semula(tetap demikian itu,tidak mau berfihak kepada juru-juru da'wah di ambang pintu mereka)."

Kesimpulannya,

Pada asalnya umat Islam terdahulu;lebih kurang 26 kesatuan umat Islam,bersatu dalam satu Jama'ah(berpegang pada bohul yang kukuh ia-itu agama Islam) berjaya menuntut kemerdekaan, bebas daripada penjajah dengan mengemudi negaranya sendiri. Mereka mentaati perintah Allah dan RasulNya yang menjadikan asas perpaduan ummah dan menghindari daripada berpecah-belah. Kemudian, pemimpin kelompok agama yang wujud di dalamnya tidak berpuas hati lalu mengada-adakan asas tuduhan berlandaskan agama bagi assebab untuk berpecah. Mereka menggunakan amalan Demokrasi;yang membenarkan penubuhan parti, sebagai asas kewujudan satu parti tandingan terpisah daripada parti/kesatuan Arus Perdana umat Islam. Amalan Demokrasi inilah yang bercanggah serta bertentangan dengan perintah Allah dan RasulNya. Setelah daripada itu,umat Islam berpecah kepada satu,dua dan tiga kelompok yang mana ianya dapat disaksikan sahinggalah sekarang. Agama jugak dijadikan sumber dan unsur bagi perpecahan dan ianya berlarutan sahingga ke hari ini.

Pada pengamatan saya; yang senantiasa tercari-cari jalan yang selamat untuk dapat kembali ke pangkuanNya, telah menemui penyelesaiannya. Saya berkeyakinan bahawa umat Islam yang masih tetap berada di dalam kelompok kesatuan umat Islam Arus Perdana, berpegang kepada amalan politik dalam Islam,mentaati perintah Allah dan RasulNya untuk tetap bersatu dan tidak berpecah-belah adalah kelompok yang selamat. Ini disebabkan,lahirnya pemimpin/ululamri yang pertama menerajui kepimpinan negara yang terulung maka segala syariat Islam bersabit dengan syiasah/pemerintahan dalam Islam berkuat-kuasa.

Oleh itu,umat Islam yang terpisah dengannya dan menyokong kelompok yang menjadi punca perpecahan adalah umat Islam yang mengamalkan syariat Demokrasi yang sama sekali bertentangan dengan syariat Islam maka mereka inilah yang telah menjawab seruan-seruan para juru da'wah di ambang macam-macam pintu Jahanam.

InsyaAllah pada postings yang akan datang saya perjelaskan mengenai ululamri/pemimpin umat Islam/penguasa umat Islam serta kewajipan mentaatinya mengikut AlQuran dan Hadis-Hadis Nabi.

Wassalam.

Thursday, November 18, 2010

Tanya Diri Sendiri Apakah Kita Amalkan Politik Dalam Islam?

Assalamu'alaikum.

Pembaca yang budiman,

Sebelum saya terangkan perihal asas-asas politik dalam Islam,sebaiknya kita ikuti dulu pengertian politik menurut Islam.

Politik adalah ilmu pemerintahan atau 'ilmu siasah iaitu ilmu tata negara. Pengertian politik itu adalah sama saje antara Islam dan bukan Islam tetapi konsepnya berlainan. Politik dalam Islam menjeruskan kegiatan ummah kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syariat Allah melalui sistem kenegaraan dan pemerintahan.

Terkandung didalam sistem kenegaraan dan pemerintahan itu adalah sistem-sistem yang telah saya sinaraikan pada postings saya yang ke 2. Bagi mendapatkan gambaran yang jelas saya sinarai sekali lagi iaitu:-

Sistem Kerohanian
Sistem Akhlak
Sistem Sosial
Sistem Ekonomi
Sistem Hukuman Jenayah
Sistem Pengadilan
Sistem Pentadbiran dan Pengurusan.

Kesemua sistem-sistem yang dinyatakan mempunyai asas-asasnya dan penghuraiannya. Jika hendak dihuraikan satu-persatu tentulah panjang penjelasannya. Apa yang saya ingin perjelaskan di blog ini ialah mengenai sistem politik dalam Islam bersabitan dengan ketidakfahaman masyarakat Islam sahingga berlaku perpecahan dikalangan umat Islam itu sendiri. Berlaku penyembahan terhadap amalan sistem Demokrasi yang bercanggah dengan amalan politik dalam Islam.

Asas-asas politik dalam Islam ialah:

1. Hakimiyyah Ilahiyyah.

Kuasa Pengadilan dan Kedaulatan hanyalah hak mutlak Allah. Ini membawa pengertian-pengertian yang berikut:-

1.1 Allah SWT menjadi Pemelihara manusia dan tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan tunduk kepada sifat IlahiyyahNya Yang Maha Esa.

1.2 Allah SWT mempunyai hak untuk menghakimi dan mengadili;tidak dimiliki oleh sesiapa kecuali Allah. Oleh sebab itu manusia wajib taat kepadaNya dan beribadah kepadaNya.

1.3 Allah SWT sahaja yang memiliki hak mengerluarkan hukum sebab Dialah satu-satuNya Pencipta.

1.4 Allah SWT sahaja yang memiliki hak mengerluarkan peraturan-peraturan sebab Dialah satu-satuNya Pemilik.

1.5 Allah SWT Maha Mengetahui sesuatu yang benar sebab Dia sahaja Yang Mengetahui hakikat segala sesuatu dan di tanganNyalah sahaja penentuan hidayah dan penentuan jalan yang selamat dan lurus.

Segala pengertian ini membawa erti bahawa teras utama kepada sistem politik Islam ialah tauhid kepada Allah daripada segi rububiyyah dan uluhiyyahNya.

Al-Furqan: Ayat 2

" Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan tiada mempunyai anak dan tidak ada bagiNya sekutu dalam kerajaanNya dan Dia menjadikan tiap-tiap sesuatu lalu mengaturnya menurut aturan tertentu."

Al-Qashash: Ayat 70

" Dia Allah,tidak ada Tuhan kecuali Dia. BagiNya puji-pujian di dunia dan akhirat dan bagiNya hukum dan kepadaNya kamu kan dikembalikan."

Al-An'aam: Ayat 57

" Tidak adalah suatu keputusan,melainkan bagi Allah. Dia mengisahkan kebenaran dan Dialah sebaik-baik yang memutuskan(segala perkara)."

2. Risalah.

Jalan kehidupan para Rasul diiktiraf oleh Islam sebagai jalan-jalan hidayah. Jalan kehidupan mereka berlandaskan kepada segala wahyu yang diturunkan daripada Allah untuk diri mereka dan juga untuk umat-umat mereka. Para Rasul sendiri yang menyampaikan hukum-hukum Allah dan syariat-syariatNya kepada manusia.

Melalui landasan risalah inilah maka para Rasul mewakili kekuasaan tertinggi Allah di dalam bidang perundangan dalam kehidupan manusia. Para Rasul menyampaikan,mentafsir dan menterjemahkan segala wahyu Allah dengan ucapan dan perbuatan mereka.

Allah SWT telah memerintahkan agar manusia menerima segala perintah dan larangan Rasulullah SAW. Manusia diwajibkan tunduk kepada perintah-perintah Rasulullah SAW dan tidak mengambil selain daripada Rasulullah SAW untuk menjadi hakim dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Al-Hasyr: Ayat 7

" Apa yang diperintahkan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagi kamu maka tinggalkanlah."

An-Nisa': Ayat 64

" Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah."

An-Nisa': Ayat 115

" Dan barangsiapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min,akan Kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang telah mereka datangi dan Kami masukkan ia ke dalam jahannam dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali."

An-Nisa': Ayat 65

" Maka demi Tuhanmu,mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan,kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan,dan mereka menerima dengan sepenuhnya."

3. Khilafah.

Khilafah bererti perwakilan. Dengan pengertian ini,ia bermaksud bahawa kedudukan manusia di atas muka bumi ialah sebagai wakil Allah. Ini jugak bermaksud bahawa di atas kekuasaan dan kewajipan yang telah diamanahkan kepadanya oleh Allah maka manusia dikehendaki melaksanakan syariat-syariat Allah dalam batas-batas yang ditetapkan. Ini adalah pengertian umum bagi manusia seperti mana telah diFirmankan oleh Allah di dalam Surah Al-Baqarah Ayat 30:

" Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: Sesungguhnya Aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi...."

Yunus: Ayat 14

" Kemudian Kami jadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi sesudah mereka supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat."

Khalifah pada pengertian yang khusus adalah orang-orang yang berkuasa dan menjadi penguasa antara manusia iaitu para pemerintah. Ini disebut dalam FirmanNya di dalam Surah An-Nisa' Ayat 59:

" Hai orang-orang yang beriman! Taati Allah dan taati Rasul dan yang mempunyai kekuasaan antara kamu. Kalau kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,kembalikanlah kepada Allah dan Rasul,jika kamu beriman kepada Allah dan hari yang kemudian. Demikan itu lebih baik dan sebaik-baik jalan."

Prinsip-prinsip utama pemerintahan dalam Islam terdiri daripada beberapa perkara antaranya:-

1. Musyawarah.
2. Keadilan.
3. Kebebasan.
4. Persamaan.

Tujuan pemerintahan dalam Islam.

Memelihara,mendukung dan melaksanakan seluruh hukum syariat Islam untuk manusia di bawah penguasaannya. Para fuqaha Islam telah menggariskan sepuluh perkara penting sebagai tujuan kepada pemerintahan dalam Islam.

1. Memelihara keimanan di kalangan umat islam.
2. Melaksanakan proses pengadilan dan menyelesaikan masalah di kalangan rakyat.
3. Menjaga keamanan agar manusia dapat hidup dalam keadaam aman dam damai.
4. Melaksanakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan syara' demi melindungi hak-hak manusia.
5. Menjaga perbatasan negara dengan pelbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar.
6. Melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam.
7. Mengedalikan urusan pengutipan cukai,zakat dan sedekah sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'.
8. Mengatur anggaran belanjawan dan perbelanjaan daripada perbendaharaan negara agar tidak digunakan secara boros ataupun secara kikir.
9. Melantik pegawai-pegawai yang cekap dan jujur bagi mengawal kekayaan negara dan menguruskan hal-ehwal pentadbiran negara.
10. Menjalankan pengawalan dan pemeriksaan yang rapi di dalam hal-ehwal awam demi untuk memimpin negara dan melindungi agama Islam.

Kesimpulannya,

Kita yang mengaku beriman kepada Allah SWT dan rukun-rukunnya serta Rasulullah sebagai pembawa risalah dan petunjuk ke jalan yang lurus, sebenarnya telah banyak terkeliru oleh sebab tipu-daya syaitan-iblis dan syaitan manusia. Akibat daripada itu, berlaku perpecahan terhadap umat Islam. Perpecahan berlaku kerana umat Islam tidak taat kepada apa yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah terhadap mereka. Mereka tidak mempelajari daripada sejarah lampau umat Islam terdahulu yang berpecah-belah sesama mereka oleh sebab inginkan kekuasaan pemerintahan. Jika dahulu umat Islam menggunakan senjata PEDANG dan sebagainya untuk menjatuhkan pemerintah umat Islam tetapi sekarang umat Islam menggunakan UNDI bagi tujuan yang sama. Diburukkan lagi,umat Islam menggigit dan mengonggong amalan Demokrasi yang membenarkan kewujudan parti/kesatuan umat Islam tandingan, terpisah daripada parti/kesatuan umat Islam arus perdana;kerananya(kesatuan arus perdana) umat Islam bersatu padanya, sahingga berjaya berlepas diri daripada dijajah oleh pihak asing;mengecapi kemerdekaan.

Pembaca yang budiman,

Saya akan perjelaskan dalam penulisan saya yang akan datang mengenai siapakah yang sebenarnya mengamalkan ajaran Demokrasi; sahingga berlakunya perpecahan di kalangan umat Islam,dan siapakah yang mengamalkan ajaran Islam.

Wassalam.

Wednesday, November 10, 2010

Manusia Adalah Ladang Bagi Penda'wah

Assalamua'laikum.

Pembaca yang budiman,

Ketika Islam diturun kepada Nabi Muhammad, pada saat itu Baginda bersendirian.Islam itu bukan untuk Nabi saje bahkan rahmat untuk seluruh alam. Islam itu adalah agama dan agama itu adalah nasihat. Agama pula bersangkutan dengan KeTuhanan.Bilamana agama itu di hubungkaitkan dengan Islam itu sendiri;patuh,tunduk dan menyerah, maka terbentuklah suatu frasa nama yang mempunyai maksudnya tersendiri iaitu agama patuh/tunduk/menyerah diri. Jika maksud nasihat itu dipakai bagi maksud agama pula maka terbentuk frasa nama yang bermaksud nasihat patuh/tunduk/menyerah diri.

Sebagai rumusan kepada intro saya itu maka terbentuk suatu message/risalah yang membawa maksud Islam itu adalah agama dan agama itu adalah nasihat untuk seluruh alam supaya tunduk,patuh dan berserah diri kepada Yang Maha Pencipta. Risalah ini jugak dibawa oleh kenabian dan kerasulan beberapa orang lelaki dikalangan manusia sejak Nabi Adam hingga kepada Baginda Nabi Muhammad saw.

Baginda Muhammad adalah manusia yang telah dilantik oleh ALlah membawa message atau risalah ini. Apa risalahnya? Risalah mengajak manusia kepada Allah Yang Maha Pencipta;risalah mengajak manusia untuk patuh,tunduk dan menyerah diri kepada ALlah Yang Maha Pencipta.

Nama pun risalah/message! Risalah mesti disebarkan! Untuk siapa? Untuk salah satu daripada faktor seluruhan alam ini ialah manusia. Maka bermulalah risalah disampaikan kepada manusia sahingga sekarang oleh para penda'wah. Menyampaikan adalah sinonim kepada tabligh.

Jika dulu Nabi mengajak manusia menyembah ALlah Yang Satu lagi Maha Pencipta kerana manusia ketika itu terang-terangan menyembah berhala-berhala tetapi sekarang manusia menyembah manusia dan sistem-sistem sebagai survival kehidupan mereka.

Dalam surah At Taubah ayat 31:

"Mereka mengangkat pendeta-pendeta dan 'alim ulamanya menjadi Tuhan selain daripada ALlah,begitu juga Al Masih anak Maryam,sedang mereka tiada disuruh,melainkan supaya menyembah Tuhan yang Esa,tiada Tuhan kecuali Dia. Mahasuci Tuhan daripada apa yang mereka persekutukan itu."

Ayat ini diperjelaskan oleh Hadis riwayat Ar Tarmidzi dari Adi bin Hatim:

Pada suatu ketika apabila RasuluLlah saw sedang membaca ayat di atas ini,daripada Adi bin Hatim berkata: 'Ya RasuluLlah,mereka(Yahudi dan Nasrani) tidak menyembah mereka(Pendeta-pendeta dan rahib-rahib).' RasuluLah saw menjawab,"Memang benar mereka berbuat demikian. Mereka(Pendeta-pendeta dan rahib-rahib) membenarkan perkara-perkara yang tidak benar,dan mereka(Yahudi dan Nasrani) mematuhi mereka,dan dengan berbuat demikian mereka sebenarnya telah menyembah mereka(Pendeta-pendeta dan rahib-rahib)."

Umat Islam tidak terkecuali terhadap ayat ini. Pada masa sekarang telah banyak orang yang mengangkat 'alim ulamanya menjadi Tuhan selain Allah. Diantaranya mereka tunduk dan mengikut saja kepada gurunya tentang hukum suatu perkara,sedangkan hukum itu berlawanan dengan AlQuran dan Hadis Nabi.

Mengenai dengan sistem-sistem.

Dalam Islam mempunyai sistem-sistemnya tersendiri. Saya listkan sistem-sistem itu untuk pengetahuan pembaca sekelian. Sistem-sistem itu ialah:-

1. Sistem Kerohanian
2. Sistem Akhlak
3. Sistem Sosial
4. Sistem Ekonomi
5. Sistem Politik
6. Sistem Hukuman Jenayah
7. Sistem Pengadilan
8. Sistem Pentadbiran dan Pengurusan

Apa yang nak saya memberi ulasan ialah mengenai sistem politik dalam Islam kerana sistem politiklah yang banyak membawa kepada perpecahan umat Islam terutama di negara kita Malaysia.

Saya akan perjelaskan dalam post saya yang ke 3

Wassalam.

Friday, July 2, 2010

Berita Gembira Kepada Mereka Yang Mendengar Pandangan

Salam muqaddimah,

Semua orang berhak mengemukakan pandangan.Bagi yang suka mendengar,mereka akan dapat beberapa kebaikan;mendapat pahala apabila mendengar perkara-perkara yang baik,menambahkan ilmu,menjadikan kita lebih berinformasi dan peluang untuk kita menilai apa yang diperkatakan itu sebagai pandangan yang baik, keluar daripada minda yang waras,selari dengan sunnah Rasulullah SAW serta berpaksikan kepada Al Quran yang Mulia. Perbuatan mendengar pandangan di alam siber ini ialah dengan membaca lalu memikirkannya sejenak tentang pandangan itu apakah ianya baik atau tidak. Setelah daripada itu,kita digalakkan menuruti mana yang difikirkan baik.

Sikap dan sifat yang dimiliki oleh sesaorang seperti ini iaitu orang yang bersedia mendengar pandangan dan ambil yang mana yang lebih baik, ada disebut didalam AlQuran sebagai orang yang mendapat berita gembira daripada Allah SWT.

Firman Allah SWT dalam surah Az Zumar ayat 17 dan 18:

"Orang-orang yang menjauhi menyembah syaitan dan kembali kepada Allah,untuk mereka itu kabar gembira. Maka berilah kabar gembira kepada hamba-hambaKu,Yang mendengarkan perkataan,lalu mereka turut mana yang sebaik-baiknya. Mereka itulah orang-orang yang ditunjuki Allah dan mereka itulah orang yang berakal."

Pengajaran daripada ayat itu jelas menunjukkan bahawa Allah SWT suka dengan sifat dan sikap hambanya yang seperti ini sahingga Dia Mengketegorikan orang seperti itu mendapat 2 perkara ia-itu pertama,mendapat pertunjuk dan kedua, sebagai orang yang berakal.

Apakah yang dapat diperkatakan oleh kita(manusia) terhadap orang yang mempunyai sifat dan sikap seperti ini?

Bagi sesiapa yang memikirkannya akan mengatakan bahawa orang yang seperti ini mempunyai minda yang terbuka,bersedia mendengar dan menerima serta menuruti pandangan yang baik. Sikap orang seperti ini akan terhindar daripada sifat ta'sub kepada pandangan sesiapa jugak,tidak kira apa kedudukan dan pangkatnya dan tidak terkecuali jugak tok-tok guru agama.

Pada prinsipnya ialah sesaorang itu bersedia mendengar pandangan dan menuruti apa yang sebaik-baiknya dengan tidak melihat siapa yang memperkatakannya. Hanya sanya,pandangan yang baik itu adalah segala pandangan yang tidak bertentangan dengan nas Hadis dan dalil AlQuran.

Akhir kata,pandangan yang baik terhasil daripada akal yang waras dan akal yang waras menzahirkan pandangan yang baik selari dengan kehendak AlQuran dan Sunnah.