Tuesday, November 23, 2010

Pengamal Syariat Islam Dan Penyembah Demokrasi

Assalamu'alaikum.

Pembaca yang budiman,

60% populasi rakyat Malaysia berbangsa Melayu. Hampir majoritinya penganut agama Islam. Oleh sebab negara Malaysia mengamalkan sistem Demokrasi Raja Beperlembagaan,ianya tidak semuanya menepati atau sesuai dengan kehendak syariat dalam Islam. Tidak semua rakyatnya tahu tentang amalan sistem Demokrasi itu yang bercanggah dengan Islam. Rata-rata rakyatnya sama ada jahil dan menjadi ikut-ikutan atau tahu tapi merasakan ianya tidak menjadi kesalahan atau suatu dosa yang akan dipersoalkan oleh Allah SWT disana kelak.

Lebih memburukkan lagi apabila ada kelompok yang mengaku memperjuangkan Islam berselimutkan sistem Demokrasi sebagai wadah perjuangan mereka. Mereka mengenakan pakaian Islam;berjubah,beserban dan berjanggut,bagi mengelabui sokongan umat Islam terhadap perjuangan mereka. Tambahan pula,nama parti mereka jugak disalut dengan nama Islam,ini menggelapkan lagi pandangan umat Islam untuk dapat berada pada jalan yang diredhai. Ini diperindahkan lagi oleh mereka dengan menggunakan bahasa Islam;mengungkap ayat-ayat Al Quran dan hadis-hadis Nabi,sebagai medium interaksi dan propagasi bagi menawan para pendengar bertujuan mendapatkan sokongan terhadap perjuangan kelompok mereka.

Siapakah kelompok yang dimaksudkan itu? Kelompok manakah yang menggunakan bahasa Islam dalam kebanyakan ceramah mereka? Apakah tidak ada pertunjuk daripada Nabi perihal kelompok ini? Sama-samalah kita ikuti penjelasan daripada hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim.

" Ya Rasulullah,sesungguhnya kami dahulu adalah di dalam jahiliyah dan di dalam masa yang buruk(kemulut,kacau balau) kemudian Allah mendatangkan pada kami kebaikan(berupa Islam yang kini kami amalkan dengan hati tenteram). Apakah sesudah kebaikan ini akan berulang pula keburukan(kejahatan)?"

Beliau bersabda,"Ya"

Kembali kami bertanya,"Dan apakah sesudah keburukan itu akan datang pula kebaikan?"

Beliau menjawab,"Ya,akan datang pula kebaikan,tetapi di dalamnya terdapat 'dakhanun',atau kekeruhan."

Kami bertanya lagi,"Apakah kekeruhannya itu(dakhanun)?"

Beliau menjawab,"Yakni orang-orang yang memberi petunjuk bukan dengan petunjukku, mengikut petunjuk yang selain dari petunjukku,engkau ketahui dari mereka itu, dan engkau ingkari."

Kami bertanya lagi,"Apakah sesudah kebaikan itu ada keburukan(kejahatan)?"

Beliau bersabda,"Ya,penyeru(juru da'wah) di ambang macam-macam pintu Jahanam. Dan barangsiapa yang menjawab(mengikuti)seruan mereka itu,pasti akan dicampakkan ke dalam Neraka."

Kami bertanya,"Ya Rasulullah,tunjukkan sifat-sifat mereka itu kepada kami."

Beliau bersabda,"Mereka itu(pada zahirnya) dari bangsa kami(sekulit dengan kami,yakni sama-sama Islam),dan mereka berbicara dengan lidah kami (sama-sama menyuarakan AlQuran dan Al Hadis)."

Kami berkata,"Maka apa yang engkau perintahkan kepada kami jika kami menjumpai hal yang demikian itu?"

Beliau menjawab,"Hendaklah kamu tetap pada Jama'ah kaum Muslimin dan Imam mereka."

Kami berkaa,"Maka jika tidak ada bagi mereka itu Jama'ah dan Imam?"

Beliau bersabda,"Hendaklah kamu keluar menjauhi golongan-golongan itu,sekalipun kamu sampai menggigit(makan) akan akar-akar pepohonan,sehingga maut menjemputmu,engkau dalam keadaan semula(tetap demikian itu,tidak mau berfihak kepada juru-juru da'wah di ambang pintu mereka)."

Kesimpulannya,

Pada asalnya umat Islam terdahulu;lebih kurang 26 kesatuan umat Islam,bersatu dalam satu Jama'ah(berpegang pada bohul yang kukuh ia-itu agama Islam) berjaya menuntut kemerdekaan, bebas daripada penjajah dengan mengemudi negaranya sendiri. Mereka mentaati perintah Allah dan RasulNya yang menjadikan asas perpaduan ummah dan menghindari daripada berpecah-belah. Kemudian, pemimpin kelompok agama yang wujud di dalamnya tidak berpuas hati lalu mengada-adakan asas tuduhan berlandaskan agama bagi assebab untuk berpecah. Mereka menggunakan amalan Demokrasi;yang membenarkan penubuhan parti, sebagai asas kewujudan satu parti tandingan terpisah daripada parti/kesatuan Arus Perdana umat Islam. Amalan Demokrasi inilah yang bercanggah serta bertentangan dengan perintah Allah dan RasulNya. Setelah daripada itu,umat Islam berpecah kepada satu,dua dan tiga kelompok yang mana ianya dapat disaksikan sahinggalah sekarang. Agama jugak dijadikan sumber dan unsur bagi perpecahan dan ianya berlarutan sahingga ke hari ini.

Pada pengamatan saya; yang senantiasa tercari-cari jalan yang selamat untuk dapat kembali ke pangkuanNya, telah menemui penyelesaiannya. Saya berkeyakinan bahawa umat Islam yang masih tetap berada di dalam kelompok kesatuan umat Islam Arus Perdana, berpegang kepada amalan politik dalam Islam,mentaati perintah Allah dan RasulNya untuk tetap bersatu dan tidak berpecah-belah adalah kelompok yang selamat. Ini disebabkan,lahirnya pemimpin/ululamri yang pertama menerajui kepimpinan negara yang terulung maka segala syariat Islam bersabit dengan syiasah/pemerintahan dalam Islam berkuat-kuasa.

Oleh itu,umat Islam yang terpisah dengannya dan menyokong kelompok yang menjadi punca perpecahan adalah umat Islam yang mengamalkan syariat Demokrasi yang sama sekali bertentangan dengan syariat Islam maka mereka inilah yang telah menjawab seruan-seruan para juru da'wah di ambang macam-macam pintu Jahanam.

InsyaAllah pada postings yang akan datang saya perjelaskan mengenai ululamri/pemimpin umat Islam/penguasa umat Islam serta kewajipan mentaatinya mengikut AlQuran dan Hadis-Hadis Nabi.

Wassalam.

Thursday, November 18, 2010

Tanya Diri Sendiri Apakah Kita Amalkan Politik Dalam Islam?

Assalamu'alaikum.

Pembaca yang budiman,

Sebelum saya terangkan perihal asas-asas politik dalam Islam,sebaiknya kita ikuti dulu pengertian politik menurut Islam.

Politik adalah ilmu pemerintahan atau 'ilmu siasah iaitu ilmu tata negara. Pengertian politik itu adalah sama saje antara Islam dan bukan Islam tetapi konsepnya berlainan. Politik dalam Islam menjeruskan kegiatan ummah kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syariat Allah melalui sistem kenegaraan dan pemerintahan.

Terkandung didalam sistem kenegaraan dan pemerintahan itu adalah sistem-sistem yang telah saya sinaraikan pada postings saya yang ke 2. Bagi mendapatkan gambaran yang jelas saya sinarai sekali lagi iaitu:-

Sistem Kerohanian
Sistem Akhlak
Sistem Sosial
Sistem Ekonomi
Sistem Hukuman Jenayah
Sistem Pengadilan
Sistem Pentadbiran dan Pengurusan.

Kesemua sistem-sistem yang dinyatakan mempunyai asas-asasnya dan penghuraiannya. Jika hendak dihuraikan satu-persatu tentulah panjang penjelasannya. Apa yang saya ingin perjelaskan di blog ini ialah mengenai sistem politik dalam Islam bersabitan dengan ketidakfahaman masyarakat Islam sahingga berlaku perpecahan dikalangan umat Islam itu sendiri. Berlaku penyembahan terhadap amalan sistem Demokrasi yang bercanggah dengan amalan politik dalam Islam.

Asas-asas politik dalam Islam ialah:

1. Hakimiyyah Ilahiyyah.

Kuasa Pengadilan dan Kedaulatan hanyalah hak mutlak Allah. Ini membawa pengertian-pengertian yang berikut:-

1.1 Allah SWT menjadi Pemelihara manusia dan tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan tunduk kepada sifat IlahiyyahNya Yang Maha Esa.

1.2 Allah SWT mempunyai hak untuk menghakimi dan mengadili;tidak dimiliki oleh sesiapa kecuali Allah. Oleh sebab itu manusia wajib taat kepadaNya dan beribadah kepadaNya.

1.3 Allah SWT sahaja yang memiliki hak mengerluarkan hukum sebab Dialah satu-satuNya Pencipta.

1.4 Allah SWT sahaja yang memiliki hak mengerluarkan peraturan-peraturan sebab Dialah satu-satuNya Pemilik.

1.5 Allah SWT Maha Mengetahui sesuatu yang benar sebab Dia sahaja Yang Mengetahui hakikat segala sesuatu dan di tanganNyalah sahaja penentuan hidayah dan penentuan jalan yang selamat dan lurus.

Segala pengertian ini membawa erti bahawa teras utama kepada sistem politik Islam ialah tauhid kepada Allah daripada segi rububiyyah dan uluhiyyahNya.

Al-Furqan: Ayat 2

" Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan tiada mempunyai anak dan tidak ada bagiNya sekutu dalam kerajaanNya dan Dia menjadikan tiap-tiap sesuatu lalu mengaturnya menurut aturan tertentu."

Al-Qashash: Ayat 70

" Dia Allah,tidak ada Tuhan kecuali Dia. BagiNya puji-pujian di dunia dan akhirat dan bagiNya hukum dan kepadaNya kamu kan dikembalikan."

Al-An'aam: Ayat 57

" Tidak adalah suatu keputusan,melainkan bagi Allah. Dia mengisahkan kebenaran dan Dialah sebaik-baik yang memutuskan(segala perkara)."

2. Risalah.

Jalan kehidupan para Rasul diiktiraf oleh Islam sebagai jalan-jalan hidayah. Jalan kehidupan mereka berlandaskan kepada segala wahyu yang diturunkan daripada Allah untuk diri mereka dan juga untuk umat-umat mereka. Para Rasul sendiri yang menyampaikan hukum-hukum Allah dan syariat-syariatNya kepada manusia.

Melalui landasan risalah inilah maka para Rasul mewakili kekuasaan tertinggi Allah di dalam bidang perundangan dalam kehidupan manusia. Para Rasul menyampaikan,mentafsir dan menterjemahkan segala wahyu Allah dengan ucapan dan perbuatan mereka.

Allah SWT telah memerintahkan agar manusia menerima segala perintah dan larangan Rasulullah SAW. Manusia diwajibkan tunduk kepada perintah-perintah Rasulullah SAW dan tidak mengambil selain daripada Rasulullah SAW untuk menjadi hakim dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Al-Hasyr: Ayat 7

" Apa yang diperintahkan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagi kamu maka tinggalkanlah."

An-Nisa': Ayat 64

" Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah."

An-Nisa': Ayat 115

" Dan barangsiapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min,akan Kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang telah mereka datangi dan Kami masukkan ia ke dalam jahannam dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali."

An-Nisa': Ayat 65

" Maka demi Tuhanmu,mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan,kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan,dan mereka menerima dengan sepenuhnya."

3. Khilafah.

Khilafah bererti perwakilan. Dengan pengertian ini,ia bermaksud bahawa kedudukan manusia di atas muka bumi ialah sebagai wakil Allah. Ini jugak bermaksud bahawa di atas kekuasaan dan kewajipan yang telah diamanahkan kepadanya oleh Allah maka manusia dikehendaki melaksanakan syariat-syariat Allah dalam batas-batas yang ditetapkan. Ini adalah pengertian umum bagi manusia seperti mana telah diFirmankan oleh Allah di dalam Surah Al-Baqarah Ayat 30:

" Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: Sesungguhnya Aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi...."

Yunus: Ayat 14

" Kemudian Kami jadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi sesudah mereka supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat."

Khalifah pada pengertian yang khusus adalah orang-orang yang berkuasa dan menjadi penguasa antara manusia iaitu para pemerintah. Ini disebut dalam FirmanNya di dalam Surah An-Nisa' Ayat 59:

" Hai orang-orang yang beriman! Taati Allah dan taati Rasul dan yang mempunyai kekuasaan antara kamu. Kalau kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,kembalikanlah kepada Allah dan Rasul,jika kamu beriman kepada Allah dan hari yang kemudian. Demikan itu lebih baik dan sebaik-baik jalan."

Prinsip-prinsip utama pemerintahan dalam Islam terdiri daripada beberapa perkara antaranya:-

1. Musyawarah.
2. Keadilan.
3. Kebebasan.
4. Persamaan.

Tujuan pemerintahan dalam Islam.

Memelihara,mendukung dan melaksanakan seluruh hukum syariat Islam untuk manusia di bawah penguasaannya. Para fuqaha Islam telah menggariskan sepuluh perkara penting sebagai tujuan kepada pemerintahan dalam Islam.

1. Memelihara keimanan di kalangan umat islam.
2. Melaksanakan proses pengadilan dan menyelesaikan masalah di kalangan rakyat.
3. Menjaga keamanan agar manusia dapat hidup dalam keadaam aman dam damai.
4. Melaksanakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan syara' demi melindungi hak-hak manusia.
5. Menjaga perbatasan negara dengan pelbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar.
6. Melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam.
7. Mengedalikan urusan pengutipan cukai,zakat dan sedekah sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'.
8. Mengatur anggaran belanjawan dan perbelanjaan daripada perbendaharaan negara agar tidak digunakan secara boros ataupun secara kikir.
9. Melantik pegawai-pegawai yang cekap dan jujur bagi mengawal kekayaan negara dan menguruskan hal-ehwal pentadbiran negara.
10. Menjalankan pengawalan dan pemeriksaan yang rapi di dalam hal-ehwal awam demi untuk memimpin negara dan melindungi agama Islam.

Kesimpulannya,

Kita yang mengaku beriman kepada Allah SWT dan rukun-rukunnya serta Rasulullah sebagai pembawa risalah dan petunjuk ke jalan yang lurus, sebenarnya telah banyak terkeliru oleh sebab tipu-daya syaitan-iblis dan syaitan manusia. Akibat daripada itu, berlaku perpecahan terhadap umat Islam. Perpecahan berlaku kerana umat Islam tidak taat kepada apa yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah terhadap mereka. Mereka tidak mempelajari daripada sejarah lampau umat Islam terdahulu yang berpecah-belah sesama mereka oleh sebab inginkan kekuasaan pemerintahan. Jika dahulu umat Islam menggunakan senjata PEDANG dan sebagainya untuk menjatuhkan pemerintah umat Islam tetapi sekarang umat Islam menggunakan UNDI bagi tujuan yang sama. Diburukkan lagi,umat Islam menggigit dan mengonggong amalan Demokrasi yang membenarkan kewujudan parti/kesatuan umat Islam tandingan, terpisah daripada parti/kesatuan umat Islam arus perdana;kerananya(kesatuan arus perdana) umat Islam bersatu padanya, sahingga berjaya berlepas diri daripada dijajah oleh pihak asing;mengecapi kemerdekaan.

Pembaca yang budiman,

Saya akan perjelaskan dalam penulisan saya yang akan datang mengenai siapakah yang sebenarnya mengamalkan ajaran Demokrasi; sahingga berlakunya perpecahan di kalangan umat Islam,dan siapakah yang mengamalkan ajaran Islam.

Wassalam.

Wednesday, November 10, 2010

Manusia Adalah Ladang Bagi Penda'wah

Assalamua'laikum.

Pembaca yang budiman,

Ketika Islam diturun kepada Nabi Muhammad, pada saat itu Baginda bersendirian.Islam itu bukan untuk Nabi saje bahkan rahmat untuk seluruh alam. Islam itu adalah agama dan agama itu adalah nasihat. Agama pula bersangkutan dengan KeTuhanan.Bilamana agama itu di hubungkaitkan dengan Islam itu sendiri;patuh,tunduk dan menyerah, maka terbentuklah suatu frasa nama yang mempunyai maksudnya tersendiri iaitu agama patuh/tunduk/menyerah diri. Jika maksud nasihat itu dipakai bagi maksud agama pula maka terbentuk frasa nama yang bermaksud nasihat patuh/tunduk/menyerah diri.

Sebagai rumusan kepada intro saya itu maka terbentuk suatu message/risalah yang membawa maksud Islam itu adalah agama dan agama itu adalah nasihat untuk seluruh alam supaya tunduk,patuh dan berserah diri kepada Yang Maha Pencipta. Risalah ini jugak dibawa oleh kenabian dan kerasulan beberapa orang lelaki dikalangan manusia sejak Nabi Adam hingga kepada Baginda Nabi Muhammad saw.

Baginda Muhammad adalah manusia yang telah dilantik oleh ALlah membawa message atau risalah ini. Apa risalahnya? Risalah mengajak manusia kepada Allah Yang Maha Pencipta;risalah mengajak manusia untuk patuh,tunduk dan menyerah diri kepada ALlah Yang Maha Pencipta.

Nama pun risalah/message! Risalah mesti disebarkan! Untuk siapa? Untuk salah satu daripada faktor seluruhan alam ini ialah manusia. Maka bermulalah risalah disampaikan kepada manusia sahingga sekarang oleh para penda'wah. Menyampaikan adalah sinonim kepada tabligh.

Jika dulu Nabi mengajak manusia menyembah ALlah Yang Satu lagi Maha Pencipta kerana manusia ketika itu terang-terangan menyembah berhala-berhala tetapi sekarang manusia menyembah manusia dan sistem-sistem sebagai survival kehidupan mereka.

Dalam surah At Taubah ayat 31:

"Mereka mengangkat pendeta-pendeta dan 'alim ulamanya menjadi Tuhan selain daripada ALlah,begitu juga Al Masih anak Maryam,sedang mereka tiada disuruh,melainkan supaya menyembah Tuhan yang Esa,tiada Tuhan kecuali Dia. Mahasuci Tuhan daripada apa yang mereka persekutukan itu."

Ayat ini diperjelaskan oleh Hadis riwayat Ar Tarmidzi dari Adi bin Hatim:

Pada suatu ketika apabila RasuluLlah saw sedang membaca ayat di atas ini,daripada Adi bin Hatim berkata: 'Ya RasuluLlah,mereka(Yahudi dan Nasrani) tidak menyembah mereka(Pendeta-pendeta dan rahib-rahib).' RasuluLah saw menjawab,"Memang benar mereka berbuat demikian. Mereka(Pendeta-pendeta dan rahib-rahib) membenarkan perkara-perkara yang tidak benar,dan mereka(Yahudi dan Nasrani) mematuhi mereka,dan dengan berbuat demikian mereka sebenarnya telah menyembah mereka(Pendeta-pendeta dan rahib-rahib)."

Umat Islam tidak terkecuali terhadap ayat ini. Pada masa sekarang telah banyak orang yang mengangkat 'alim ulamanya menjadi Tuhan selain Allah. Diantaranya mereka tunduk dan mengikut saja kepada gurunya tentang hukum suatu perkara,sedangkan hukum itu berlawanan dengan AlQuran dan Hadis Nabi.

Mengenai dengan sistem-sistem.

Dalam Islam mempunyai sistem-sistemnya tersendiri. Saya listkan sistem-sistem itu untuk pengetahuan pembaca sekelian. Sistem-sistem itu ialah:-

1. Sistem Kerohanian
2. Sistem Akhlak
3. Sistem Sosial
4. Sistem Ekonomi
5. Sistem Politik
6. Sistem Hukuman Jenayah
7. Sistem Pengadilan
8. Sistem Pentadbiran dan Pengurusan

Apa yang nak saya memberi ulasan ialah mengenai sistem politik dalam Islam kerana sistem politiklah yang banyak membawa kepada perpecahan umat Islam terutama di negara kita Malaysia.

Saya akan perjelaskan dalam post saya yang ke 3

Wassalam.