Thursday, August 14, 2014

Wan Azizah Sememangnya Tak Boleh Jadi Menteri Besar Mengikut Perkara 51(2) Dibaca Bersama Perkara 53(4)

Assalamu'alaikum.

Pembaca yang budiman,

Undang-undang Tubuh Negeri Selangor Perkara 51(2) mengikut syariat Islam. Undang-undang ditulis dalam bahasa Inggeris benar-benar memberi makna yang khusus. Perkara 51(2) menghendaki LELAKI menjadi Menteri Besar. Dalam mentafsir undang-undang elemen niat diambil kira bagi perlaksanaan sesuatu undang-undang itu.


Perkara 53(4) memperkuatkan lagi pilihan Sultan untuk tidak memilih PEREMPUAN bagi menyempurnakan peruntukan undang-undang pada perkara 51(2).


Wassalam.


Perkara 51(2)


Dibawah ini adalah Perkara 53(4)

No comments:

Post a Comment