Sunday, May 22, 2011

Undi Pengganti Pedang Digunakan Untuk Menentang Dan Menjatuhkan Pemerintah

Assalamu'alaikum.


Pembaca yang budiman,


Apa yang hendak saya perkatakan pada tajuk ini adalah perkara yang halus dan perlu dibaca dengan teliti. Membaca saje tanpa mahu berfikir tentang apa yang ingin disampaikan adalah sesuatu yang rugi. Ini kerana, niat saya berpostings di blog ini hanya untuk menyampaikan da'wah. Para pembaca tentu boleh menilai apa-apa yang  diutarakan dan menurut mana yang lebih baik.Mereka yang mempunyai sifat seperti ini adalah mereka yang berlapang dada; tidak terikat dengan mana-mana pihak atau individu, demi mencari kebenaran yang hakiki untuk dapat bertemu dengan Allah SWT;meredhai dan diredhai. Allah SWT mengketogerikan mereka ini seperti orang-orang yang mendapat pertunjuk dan orang-orang yang berakal.


Firman Allah SWT didalam surah Az-Zumar: "Maka berilah kabar gembira kepada hamba-hambaKu. Yang mendengarkan perkataan,lalu mereka turut mana yang sebaik-baiknya. Mereka itulah orang-orang yang ditunjuki Allah dan mereka itulah orang yang berakal."


Pembaca yang budiman,


Asal bagi makanan dan minuman, semuanya halal kecuali yang diharamkan oleh Allah dan rasulNya.Asal bagi kegiatan manusia(syariat) semuanya halal kecuali yang dilarang didalamnya.Selain daripada Akidah(kepercayaan bersangkutan ketuhanan), kegiatan manusia(syariat) adalah bersabit dengan Ibadah,Munakahah,Muamalah dan Jinayah.


Asal bagi Akidah(senang cerita;rukun Iman), semuanya tidak boleh kecuali yang dikehendaki oleh Allah SWT dan ditunjuki oleh Nabi s.a.w. Implikasi daripadanya boleh bersabit dengan Syirik.


Asal bagi Ibadah(senang cerita;rukun Islam), semuanya tidak boleh kecuali yang ditunjuki oleh Nabi s.a.w. Implikasi daripadanya boleh bersabit dengan Bid'ah.


Perihal Akidah dan Ibadah,perkara ini bersangkutan dengan kepercayaan kepada Allah dan cara-cara beribadah dengan betul dan ini ditunjuki oleh Nabi s.a.w. Senang cerita,hubungan manusia dengan Allah SWT. Munakahah,Muamalah dan Jinayah pula, bersangkutan dengan hubungan sesama manusia dan boleh dirangkumi ke dalam satu sistem yang dinamakan Sistem Sosial. Dan asal bagi Sistem Sosial ini,semuanya boleh kecuali yang dilarang oleh Allah SWT kemudian Nabi s.a.w. KESEMUANYA BERPAKSIKAN, TAAT PERINTAH ALLAH SWT DAN IKUT CARA RASULNYA. Ini kerana,apabila dikatakan TAAT PERINTAH ALLAH ianya merangkumi semua iaitu mengikut perintahNya dan menjauhi laranganNya. Untuk menyempurnakannya,manusia dikehendaki mengikut CARA RASULULLAH s.a.w.


Saya berminat untuk memperpanjangkan penjelasan mengenai bab Jinayah.Ini kerana, bab ini menyangkut permasalahan pemerintahan atau dalam bahasa Arabnya dinamakan Siasah.Bab pemerintahan bersabit dengan PEMIMPIN ATAU ULILAMRI. Pada bab inilah PUNCA PERPECAHAN UMAT ISLAM berlaku.Tidak sempurna perlaksanaannya(Jinayah) kecuali terbentuknya satu pemerintahan. Manusia/Umat/Rakyat tidak boleh menghukum. Apa yang boleh bagi mereka ialah menegur,menasihat dan mencegah. Kuasa menghukum terletak kepada pemerintah. KEADILAN adalah KUNCI dalam sesabuah pemerintahan. Sebelum menghukum,PROSES PENGADILAN mesti dilaksanakan.


Pemimpin atau Pemerintah atau Penguasa,dalam bahasa Arabnya disebut Ulilamri mesti ada dalam sesabuah pemerintahan.Oleh sebab ianya tersangat penting,ketiadaan pemerintah atas apa jugak alasan perlu diganti dengan seberapa segera. Ini boleh diketahui, semasa kewafatan Nabi s.a.w. umat Islam telah mendapat pengganti iaitu saidina Abu Bakar r.a. sebelum jenazah Nabi s.a.w. dikebumikan. Amalan ini turut diamalkan di negara kita Malaysia apabila kemangkatan Sultan berlaku,pewaris tahta akan ditabalkan. Perkara yang sama jugak berlaku terhadap Perdana Menteri bagi sesabuah Pemerintahan Negara dan Ketua Menteri bagi Pemerintahan Negeri. Seperti di negeri Sarawak,setelah BN diistiharkan menang,pada malam itu jugak upacara mengangkat sumpah bagi jawatan Ketua Menteri diadakan.


Islam bukanlah satu agama yang rigid. Islam tiada menggariskan suatu kaedah yang tetap bagi melantik sesaorang pemimpin atau pemerintah. Jika para pembaca telah membaca pada postings saya yang lepas-lepas,saya ada menerangkan metod pemilihan dari saidina Abu Bakar r.a. hingga ke saidina Ali karamallahuwajha. Pada pemilihan saidina Usman,metod yang diguna-pakai ialah suara majoriti dalam satu Syura/Mesyuarat yang dianggotai oleh 6 sahabat nabi yang competent. Setelah saidina Usman terpilih maka umat Islam berbai'ah kepadanya tanpa membantah. Setelah daripada itu Pemerintah wajib menjalankan AMANAHNYA kepada RAKYAT seperti mana yang diperintahkan oleh Allah SWT dan rakyat atau umat Islam boleh menjalan aktiviti harian mereka. Jika timbul sesaorang dengan komplotnya cuba merampas atau menjadi pemimpin tandingan kepada pemerintah yang telah disepakati maka pemimpin itu WAJIB DIBUNUH. Perkara ini dinyatakan oleh Nabi s.a.w. dalam salah satu hadisnya mengenai pemerintah. Terdapat begitu banyak hadis-hadis Nabi s.a.w mengenai bab pemerintah ini yang telah saya kemukakan dalam postings saya yang lepas. Umat Islam dilarang bukan sahaja MENENTANG,MENJATUHKAN malahan MEMAKI-HAMUN PEMERINTAH, jugak tidak dibenarkan. HARAM BELAKA.


Pembaca yang budiman,


Seperti yang saya kata di atas tadi bahawa kegiatan manusia pada asalnya adalah halal belaka kecuali apa-apa yang dilarang atau diharamkan.Sebenarnya,terlalu banyak sangat yang halal daripada yang haram. Dalam pemilihan pemimpin di negara ini Sistem Demokrasi diguna-pakai. Sistem ini bukan saje diguna-pakai dalam pilihanraya bahkan di dalam sesabuah Parti Siasah jugak digunakan. Tidak lupa jugak dalam pemilihan pemimpin persatuan,didalam lembaga pengarah syarikat perniagaan. Kadang-kadang, ianya digunakan juga di dalam sesabuah keluarga bagi memutuskan hal-hal yang bersangkutan. Itulah baiknya jika ada mesyuarat atau dalam bahasa Arabnya dinamakan Musyawarah.


Dalam mengguna-pakai Sistem Demokrasi ini, perhatian mestilah dititik beratkan kepada perkara-perkara yang bercanggah dan dilarang oleh syariat Islam.Seperti yang saya katakan bahawa pada asalnya Sistem Demokrasi ini dihalalkan kecuali pada perkara yang dilarang didalamnya.


Sistem Munakahah(nikah,cerai,rujuk,hadanah) itu dihalalkan kecuali pada perkara yang dilarang didalamnya.Contoh,pada asalnya,nikah itu halal tetapi jika asas nikah itu disabitkan dengan had masa maka ianya adalah haram(nikah muta'ah).Bab nikah itu tidak harus dipersalahkan kerana itu adalah kegiatan manusia(syariat) untuk mengikat tali perhubungan suami isteri yang dihalalkan oleh Allah SWT. Tetapi jika ada orang mengambil kesempatan bersabit dengan nikah itu; yang tidak mengikut lunas syariat( perintah Allah kemudian RasulNya), ianya telah melakukan perbuatan haram yang bercanggah dengan syariat Islam.Perbuatan itu adalah haram dan pelakunya berdosa.


Sistem Muamalah(berjual-beli;perdagangan dan perniagaan) itu dihalalkan kecuali pada perkara yang dilarang didalamnya. Contoh,pada asalnya,Berjual-Beli itu halal tetapi jika asas Berjual-Beli itu bersabit dengan penipuan;menutupi atau melindungi kecacatan pada barangan maka ianya adalah haram. Bab Berjual-Beli itu tidak harus dipersalahkan kerana itu adalah kegiatan manusia(syariat) tetapi yang mengambil kesempatan daripada Berjual-Beli dengan melakukan perkara yang bercanggah dengan syariat Islam maka orang itulah yang telah melakukan perbuatan haram dan ianya adalah berdosa.


Begitulah juga terhadap Sistem Demokrasi iaitu sistem pemilihan pemimpin negara dan negeri, yang pada asalnya adalah halal atau dibenarkan kecuali pada perkara yang dilarang didalamnya. Ayat-ayat Al Qur'an yang memerintahkan agar umat Islam bersatu-padu dan jangan berpecah-belah telah wujud sebelum Sistem Demokrasi ini muncul. Oleh itu,bagi mereka yang berpegang teguh dengan ajaran Islam;berpaksi kepada rukun Iman dan Islam, tidak akan terpengaruh dan sesekali mereka tidak akan melanggar dan menyanggah perkara-perkara yang dilarang didalamnya. Mereka akan tetap berpegang kuat kepada ajaran agama.


Keunikan negara Malaysia adalah pada rakyatnya yang berbilang bangsa. Oleh sebab itu,Sistem Demokrasi amat bersesuaian diamalkan dinegara ini. Ini kerana,pilihanraya yang diadakan bertujuan memilih pemimpin bagi sesuatu kawasan pilihanraya pusat atau negeri untuk menjadi wakil ke persidangan Parlimen atau DUN bagi menyuarakan permasalahan rakyat. Pada umumnya,apa jugak sistem pemilihan pemimpin yang diguna-pakai,hakikatnya umat Islam diperintahkan agar bersatu-padu dan jangan berpecah-belah. Jesteru itu,jika perpecahan berlaku semestinya berasal atau terbit daripada yang satu/awal. Atas apa jugak alasan, perpecahan tidak dibenarkan atau haram. Puak yang memisahkan diri mereka daripada KESATUAN AWAL wajib kembali kedalamnya. Jika tidak,selama mana mereka terpisah selama itulah jugak dianggap sebagai melakukan perbuatan yang haram. Dan mereka ini telah diketahui umum iaitu Parti PAS sahingga sekarang, masih lagi menjadi Parti Tandingan kepada Parti UMNO memecah-belahkan KEKUATAN KESATUAN UMAT ISLAM yang menjadi tunggak pemerintahan di negara ini.


Oleh itu,Parti Pas adalah sebuah parti yang HARAM  disis Islam. Ini kerana,kewujudannya tidak dibenarkan walaupun sistem Demokrasi benarkan. Saya telah memberitahunya jika para pembaca memahami apa yang saya terangkan di atas bahawa asal sistem pemilihan pemimpin menggunakan sistem Demokrasi ini halal kecuali pada perkara-perkara yang HARAM di dalamnya. Haaa,perkara mengwujudkan satu parti umat Islam lain bersaing dengan parti umat Islam yang terdahulu wujud itu, HARAM HUKUMNYA.


Ini hukum Islam,jika tidak masakan ada beberapa hadis yang menerangkan perihal itu! Hadis-hadis ini telah saya kemukakan,tinggal lagi sama ada kamu baca atau pun tidak,faham atau pun tidak. Oleh yang demikian,orang-orang yang menyokong,menjadi ahli kepada parti HARAM ini boleh disabitkan dengan cubaan MENJATUHKAN pemerintah dan lebih buruk lagi boleh diketogerikan sebagai PENENTANG,PEMBERONTAK kepada pemerintah. Jika zaman sahabat,mereka ini mengangkat senjata PEDANG bagi menentang untuk menjatuhkan pemerintah TETAPI sekarang ini para penentang yang nak menjatuhkan pemerintah MENGGUNAKAN UNDI. Inilah bezanya dulu dan sekarang. Perkara ini sangat halus dan tidak dapat difahami kecuali orang-orang yang BERAKAL dan mendapat HIDAYAH daripada Allah SWT.


Saya berkeyakinan,orang-orang yang menyokong dan menjadi ahli sesabuah parti selain parti UMNO telah melaku dosa yang berpanjangan selagi tidak bertaubat kepada Allah. Jika dah haram kewujudannya,menyokongnya pun haram jugaklah. Tak usahlah mencari helah untuk membolehkan perkara itu. Mereka ini boleh diketegorikan sebagai MENYEMBAH 2 TUHAN. Pertama Tuhan Islam dan kedua Tuhan Demokrasi.


Saya beri ayatnya. Saya telah postkan di postings saya yang lepas dan untuk makluman para pembaca saya paste ayat itu.

BerTuhankan Demokrasi - seperti mengamalkan amalan-amalan yang bercanggah dengan syariat Islam,membawa implikasi yang buruk terhadap agama dan jugak umatnya(Asy-Syura ayat 21 - "Adakah bagi mereka sekutu-sekutu yang mensyariatkan agama bagi mereka yang tidak diizinkan Allah").


BerTuhankan manusia - seperti menjadikan tok-tok guru mereka sebagai Tuhan selain Allah(At-Taubah ayat 31).


Menyembah 2 Tuhan - Kedudukan orang-orang Islam yang menyokong,mempertahan dan mengamalkan amalan Demokrasi yang kufur dalam kehidupan siasah/politik mereka disamping terus menganuti agama Islam dengan mengamalkan segala peribadatan ritual terhadap Allah SWT,mempunyai pengertian MENYEMBAH 2 TUHAN- Tuhan Islam dan Tuhan Demokrasi(Surah An-Nahl ayat 51: Allah berfirman:"Janganlah kamu sembah 2 Tuhan.Hanya Dia Tuhan yang Esa,sebab itu takutlah kepadaKu.")


Wallahu'alam.

15 comments:

 1. 100 % BERNAS dan TEPAT:
  Saya hargainya !

  ReplyDelete
 2. Terima kasih Starz. Teruskan perjuangan agar bangsa Melayu tetap memiliki kuasa pemerintahan.

  Apa lagi yang ada pada bangsa Melayu selain daripada kuasa politik saje.

  Habis kuasa,habislah Melayu. Jika habis,nampak-nampaknya,bangsa Melayu boleh ganti bangsa pariah.

  Bangsa pariah ini adalah bangsa mengikut suruhan ketuanya. Lihat saje di Penang,khalifah Lim suruh roboh gerai-gerai orang Melayu,dengan bangganya pergi roboh. Kalau tak roboh nanti kena pecat,siapa nak bagi anak bini makan. begitulah ciri-ciri bangsa pariah.

  ReplyDelete
 3. ini adalah sebahagian artikel ataupun hujah yg aku petik dari http://sukusakat-hangtuah.blogspot.com/2011/04/mesti-baca-penyelesaian-kepada.html?showComment=1306253431765#c3491081811800056395
  Setelah saidina Ali r.a. wafat,jemaah Islam ketika itu berotoritikan kepada Imam Hassan r.a. di atas bai'ah kaum muslimin yang berpihak kepada ayahnya saidina Ali r.a. Sejarah telah tercatat bahawa Imam Hassan r.a.menyerahkan otoriti itu kepada saidina Mua'wiyah dengan harapan kaum muslimin kembali berdamai dan tidak bermusuh-musuhan antara satu dengan yang lain dan hanya berpaksikan kepada SATU PENGUASA atau ULILAMRI atau PEMERINTAH.


  Dengan itu,para ulamak berpendapat bahawa saidina Mua'wiyah adalah pemerintah yang wajib ditaat berdasarkan penyerahan OTORITI itu kepadanya. Bermula dari sinilah sistem pemerintahan Islam bertukar corak daripada musyawarah memilih pemerintah kepada penurunan kuasa atau otoriti kepada anaknya seperti sistem BERAJA dan sememangnya itu adalah sistem BERAJA. Walau bagaimanapun, umat Islam wajib taat kepada pemerintah kerana pemerintah itu di adakan bertujuan menjaga,menyelenggara dan melindungi HAL EHWAL umat Islam atau rakyatnya.
  - ko cakap berbelit-belit. ko gunakan sirah ini utk ko katakan PAS ni sesat. kerana apa? aku tau kerana PAS tidak taat kepada JEMAAH ISLAM YG AWAL. Adakah ko nak samakan Abdullah bin Zubair bin Al Awwam, Saidina Hussin bin Ali bin Abi Talib dan sahabat yg lain juga sesat kerana tidak berbaiah dgn Yazid bin Muawiyah. Adakah adakah ko cuba menyorokkan fakta bahawa Abdullah bin Zubair tidak berbaiah dgn Yazid bin Muawiyah dan dibunuh oleh Hajaj bin Yusuf penumpah darah org islam. Sedangkan Abdullah bin Zubair anak angkat Rasullah yg tidak berbaiah dgn Yazid, Dia juga sesat? Jgnla ko gunakan alasan JEMAAH ISLAM YANG TERAWAL utk ko menyesatkan org. ISLAM bukan hanya letak pada nama, IC, keturunan bahkan melalui amalan islam itu sendiri. Islam adalah cara hidup. dari bangun tidur sehingga tidur balik. berlandaskan Al-Quran dan AS-Sunnah.
  http://ruangbicarapriamalaya.blogspot.com/2010/05/koleksi-umno-dan-judi-dulu-kini-dan.html
  adakah judi itu amalan islam atau boleh digunakan bagi mendapatkan dana utk parti.
  http://www.malaysiawaves.com/2010/04/majlis-perasmian-kilang-guiness-1968.html
  atau perasmian kilang arak oleh pemimpin JEMAAH ISLAM YANG TERAWAL. Adakah ini yg dianjurkan oleh Islam?
  Ko nak gunakan sirah nabi tapi ko sorokkan fakta yg lain. Berani ko kata sape tak ikut Yazid bin Muawiyah kerana OTORITI dia sebagai pemimpin adalah sesat. Berani ko kate Abdullah bin Zubair anak angkat Rasullah itu sesat kerana melawan Yazid bin Muawiyah itu sesat. Matlamat tidak menghalalkan Cara Bro...

  ReplyDelete
 4. Aku rasa keliru dgn ko ni. Sekejap guna Al-quran dan hadis bila ko nak menghalalkan pengharaman ko terhadap PAS walaupun penggunaan Al-quran dan hadis itu tidak tepat. Sekejap lagi bila kes yang memrlukan umat kembali kepada Al-quran dan hadis tak plak ko guna Al-quran dan hadis. KO gunakan akal dan logik yg cuma menggunakan perkataan dikatakan. Bukan ke islam itu cara hidup, bermakna setiap perkara dalam kehidupan mestilah bersandarkan Al-quran dan hadis. bukan hanya ketika ko nak hentam orang je baru nak gunakan Al-quran dan hadis.
  Contoh kes video seks tu ataupun video zina yg merupakan tuduhan zina. Meh kita rujuk Al-quran dan hadis.
  Allah berfirman dalam surah an-Nur ayat 4:
  "Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan (zina) kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan empat orang saksi, maka sebatlah mereka lapan puluh kali sebat dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya; kerana mereka adalah orang¬-orang yang fasik."
  (an-Nur (24): 4)
  Sebenarnya tiada orang yang berani berbuat demikian kecuali orang-orang yang fasik, orang-orang yang begitu mudah menuduh dan memfitnah orang lain tanpa usul periksa.
  Pernah diturunkan ayat-ayat yang agak terperinci dalam surah an-Nur (24) iaitu tentang peristiwa di mana berlaku di Madinah, di mana isteri baginda Rasulullah S.A.W. difitnah, anak Abu Bakar as-Siddiq r.a. difitnah, padahal beliau adalah Ummul Mukminin, ibarat ibu untuk seluruh kaum Mukminin. Isteri kesayangan Rasulullah S.A.W., Saidatina Aishah r.a. dituduh secara melulu dan dusta oleh orang yang tidak bertanggungjawab melakukan sebagai melakukan mukahah dengan seorang sahabat yang salih, yang baik dan tidak pernah bersikap serong dan tidak pernah berbuat jahat.

  Cerita palsu ini berkembang dan berleluasa serta diwar-war oleh lidah orang ramai di beberapa tempat dan majlis sehingga turun ayat al-Qur'an yang membersihkan Saidatina Aisyah r.a. daripada fitnah itu. Ayat tersebut menyelar golongan munafik yang melakukan kerja jahat ini. Ayat ini menegur urnat Islam ketika itu kerana tidak bertindak membendung fitnah tersebut dari awal dengan tegas dan tuntas. Berikutan itu, turunlah Firman Allah dalam surah an-Nur (24) ayat 11, iaitu:

  "Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita yang amat dusta itu ialah segolongan dari kalangan kamu; janganlah kamu menyangka (berita yang dusta) itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang di antara mereka akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya itu dan orang yang mengambil bahagian besar dalam menyiarkannya di antara mereka, akan beroleh seksa yang besar (di dunia dan di Akhirat)."
  Memikul dosa besar dalam hal ini adalah kepala mereka sendiri, pemimpin mereka iaitu Abdullah bin Ubay ketua kaum munafik atau munafiqin. Dialah yang mengheboh-hebohkan khabar angin tersebut. Dialah yang memandai-mandai menyebut kata-kata: "Demi Allah, Aishah tidak selamat daripada rangkulan orang itu dan orang itu pun tidak selamat daripada godaan Aishah." Cerita-cerita bohong ini berterusan malah menjatuhkan nama baik Saidatina Aishah ra.a untuk beberapa lama.
  Oleh Prof Dr. Yusuf al-Qaradhawi
  Kalau nak menyabitkan kesalahan dijatuhkan hukuman oleh hakim. Bagaimana nak sabitkan kesalahan sekiranya sampai sekarang tidak dibawa kemahkamah syariah atau ada kecurigaan mengapa laporan qazaf tidak diambil tindakan oleh pihak yg berwajib. Kalau perkara itu tiada sabitan maka ko telah membawa fitnah dan org yg membawa fitnah kalau dirujuk hadis ini
  Dari Jabir r.a katanya, dia mendengar Rasulullah s.a.w bersabda:
  "Singgahsana iblis berada di lautan. Dari sana dia mengirim pasukannya untuk membuat fitnah (mengacau atau membawa bencana untuk) umat manusia. Maka siapa yang lebih besar membuat bencana, dialah yang lebih besar jasanya (terhormat) di kalangan mereka.” (Muslim)
  adakah ko juga ingin penyumbang terbesar.

  ReplyDelete
 5. Ko nak gunakan sirah nabi tapi ko sorokkan fakta yg lain. Berani ko kata sape tak ikut Yazid bin Muawiyah kerana OTORITI dia sebagai pemimpin adalah sesat. Berani ko kate Abdullah bin Zubair anak angkat Rasullah itu sesat kerana melawan Yazid bin Muawiyah itu sesat. Matlamat tidak menghalalkan Cara Bro...
  May 24, 2011 9:13 AM

  Salam,

  Saya tak cakap pun macam tetapi kamu menganggapnya seperti itu.

  Saya nak ulas sikit tentang tulisan kamu tu.

  Semua yang bergelar manusia itu tidak boleh lari daripada melakukan kesalahan dan berdosa termasuklah manusia yang kamu katakan itu. Hatta Nabi sendiri melakukan kesalahan tetapi Nabi saw dipandu oleh Allah SWT dan kesalahan Nabi ditegur terus oleh Allah SWT dan ampunkan oleh Allah SWT. Itu sebabnya Nabi disebut sebagai manusia maksum.

  Yang keduanya,kamu gagal membawa hujah bagi tajuk saya iaitu UNDI adalah alat seperti PEDANG bagi menentang dan menjatuhkan PEMERINTAH.

  Bagi saya,UNDI adalah alat bai'ah untuk pemerintah atau pemimpin Islam. Walaupun kita mengamalkan sistem Demokrasi pilihanraya tetapi untuk menjaga kesatuan umat Islam MENGUNDI PARTI PEMBANGKANG TETAP DISABITKAN DENGAN CUBAAN MENENTANG DAN MENJATUHKAN PEMERINTAH UMAT ISLAM.

  Contoh: Negara Arab Mekah mengamalkan sistem BERAJA.Tidak ada pilihanraya walaupun mereka ini satu rumpun. Dan negara Arab itu termaktub didalam AlQuran sebagai negara yang amal damai yang diiktiraf oleh Allah SWT.

  Apa,kamu ingat jika tiada parti pembangkang,pemimpin yang bersama pemerintah disekeliling tak boleh membangkang ke?

  Wallahua'lam.

  ReplyDelete
 6. 1. Bagi saya,UNDI adalah alat bai'ah untuk pemerintah atau pemimpin Islam. Walaupun kita mengamalkan sistem Demokrasi pilihanraya tetapi untuk menjaga kesatuan umat Islam MENGUNDI PARTI PEMBANGKANG TETAP DISABITKAN DENGAN CUBAAN MENENTANG DAN MENJATUHKAN PEMERINTAH UMAT ISLAM.
  - itu anggapan anda, akan tetapi undi merupakan salah satu cara untuk memilih pemimpin. kalau tidak mengapa perlu ada beberapa orang untuk dipilih dan tak perlulah upacara angkat sumpah tanda taat setia kepada Agong. Jadi bagaimana anda dgn begitu naifnya menyabitkan undi sebagai pedang.

  2.ini adalah sebahagian artikel ataupun hujah yg aku petik dari http://sukusakat-hangtuah.blogspot.com/2011/04/mesti-baca-penyelesaian-kepada.html?showComment=1306253431765#c3491081811800056395
  Setelah saidina Ali r.a. wafat,jemaah Islam ketika itu berotoritikan kepada Imam Hassan r.a. di atas bai'ah kaum muslimin yang berpihak kepada ayahnya saidina Ali r.a. Sejarah telah tercatat bahawa Imam Hassan r.a.menyerahkan otoriti itu kepada saidina Mua'wiyah dengan harapan kaum muslimin kembali berdamai dan tidak bermusuh-musuhan antara satu dengan yang lain dan hanya berpaksikan kepada SATU PENGUASA atau ULILAMRI atau PEMERINTAH.


  Dengan itu,para ulamak berpendapat bahawa saidina Mua'wiyah adalah pemerintah yang wajib ditaat berdasarkan penyerahan OTORITI itu kepadanya. Bermula dari sinilah sistem pemerintahan Islam bertukar corak daripada musyawarah memilih pemerintah kepada penurunan kuasa atau otoriti kepada anaknya seperti sistem BERAJA dan sememangnya itu adalah sistem BERAJA. Walau bagaimanapun, umat Islam wajib taat kepada pemerintah kerana pemerintah itu di adakan bertujuan menjaga,menyelenggara dan melindungi HAL EHWAL umat Islam atau rakyatnya.
  - OTORITI merupakan hujah ko utk menyesatkan PAS. Ini adalah kerana PAS tidak taat kepada JEMAAH ISLAM YG AWAL. Adakah ko nak samakan Abdullah bin Zubair bin Al Awwam, Saidina Hussin bin Ali bin Abi Talib dan sahabat yg lain juga sesat kerana tidak berbaiah dgn Yazid bin Muawiyah. Abdullah bin Zubair tidak berbaiah dgn Yazid bin Muawiyah (yg BerOTORITI)dan dibunuh oleh Hajaj bin Yusuf penumpah darah org islam. Sedangkan Abdullah bin Zubair anak angkat Rasullah yg tidak berbaiah dgn Yazid, Dia juga sesat?
  3. Jgnla ko gunakan alasan JEMAAH ISLAM YANG TERAWAL utk ko menyesatkan org. ISLAM bukan hanya letak pada nama, IC, keturunan bahkan melalui amalan islam itu sendiri. Islam adalah cara hidup. dari bangun tidur sehingga tidur. SEMUANYA DITERJEMAHKAN DALAM BENTUK AMAL YG MESTI BERKAIT RAPAT DENGAN TUNTUTAN AL-QURAN DAN HADIS
  http://ruangbicarapriamalaya.blogspot.com/2010/05/koleksi-umno-dan-judi-dulu-kini-dan.html
  adakah judi itu amalan islam atau boleh digunakan bagi mendapatkan dana utk parti.
  http://www.malaysiawaves.com/2010/04/majlis-perasmian-kilang-guiness-1968.html
  atau perasmian kilang arak oleh pemimpin JEMAAH ISLAM YANG TERAWAL. Adakah ini yg dianjurkan oleh Islam?
  - Mana ayat al-quran dan hadis nabi yg membolehkan pemimpin kita mempunyai sikap buruk begini.

  ReplyDelete
 7. atau yg melayakkan seseorang itu menjadi pemimpin.

  ReplyDelete
 8. TIPS MENGUNDI DALAM PILIHANRAYA
  Prof Madya Dr Mohd Asri Zainul Abidin
  (sertai facebook DrMAZA.com)

  Ramai yang bertanya tentang siapakah yang patut mereka undi dalam piliharaya akan datang, atau yang sedang berlangsung di Sarawak sekarang. Soalan-soalan ini muncul kerana kebanyakan generasi muda hari ini belum membuat keputusan parti pilihan.

  Ia patut dilihat sebagai satu perkembangan yang baik, kerana rakyat sudah mula bebas dari cengkaman fanatik atau sokong secara membuta tuli. Jika sikap ini dipimpin ia akan melahirkan rakyat yang tidak boleh diperbodohkan dan sentiasa sedia untuk membuat perubahan berdasarkan potensi yang dipamir oleh setiap parti yang bertanding.

  Dalam salah satu artikel yang lepas, saya telah menjelaskan bahawa undian seseorang mempunyai nilai dosa dan pahala di sisi Allah berdasarkan kesan yang mungkin berlaku disebabkan undi yang diberikan. Jika ia membawa kesan yang baik untuk rakyat dan negara, dan itulah tujuan individu yang mengundi tersebut, maka undi itu mendapat pahala. Jika dia tahu undinya itu boleh memberikan kesan yang buruk, tetapi dia terus mengundi juga, maka dia mendapat dosa.
  Allah SWT telah memerintahkan kita memberikan amanah kepada yang layak. Firman Allah: (maksudnya)
  “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu memberikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu berhukum di kalangan manusia maka hendaklah kamu berhukum dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.” (Surah an-Nisa’ ayat 58).
  Bagaimanapun di sini saya ingin menyebut beberapa langkah atau panduan penting bagi seseorang pengundi muslim juga mungkin boleh dimanfaatkan oleh non-muslim dalam konteks negara kita ini;
  1. Seseorang muslim hendaklah mengundi dengan ilmu pengetahuan, bukan sekadar ikut-ikutan. Ertinya, keputusannya untuk memilih seseorang calon adalah dengan pengetahuan tentang latar belakang calon berkenaan.
  Ini kerana Allah S.W.T telah memerintahkan kita agar bertindak atas ilmu, bukan kejahilan. Firman Allah: (maksudnya):
  “Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya; sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta jantung akal kamu, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya”. (Surah al-Isra: 36).
  Maka, setiap individu yang hendak pergi mengundi wajib mempunyai maklumat tentang calon yang hendak dipilih. Jika pengundi itu sudah tua atau tidak mampu mencari maklumat sendiri, dia hendaklah bertanya kepada pihak yang dia yakini dapat memberikan maklumat yang benar.
  2. Seseorang pengundi muslim hendaklah mendengar dari pelbagai sumber dan memilih yang terbaik. Ini kerana pilihanraya menawarkan lebih dari seorang calon, maka kita perlu membuat pemilihan antara mereka.
  Dalam negara kita, kadang-kala ruang mendengar dari kesemua pihak secara adil sukar diperolehi, terutama bagi kawasan pendalaman. Namun, jika kita berusaha, kita mungkin boleh mendapat maklumat dari kesemua pihak tentang apa yang hendak dan mampu calon berkenaan lakukan.
  Allah mengingatkan kita tentang ciri-ciri insan berfikiran matang yang Allah redha, mereka itu dinamakan dengan Ulul Albab. Antara ciri mereka, seperti yang Allah firmankan: (maksudnya)
  “..oleh itu gembirakanlah hamba-hambaKu . (Iaitu) mereka yang berusaha mendengar perkataan (yang sampaikan) lalu mereka menurut yang terbaik; mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah dan mereka itulah Ulul Albab” (al-Zumar: 17-18).

  ReplyDelete
 9. Maka, usaha mendapatkan maklumat yang adil sehingga dapat membuat pilihan yang terbaik adalah penyebab kepada seseorang insan mendapat petunjuk daripada Allah dan mendapat ganjaran pahala.
  3. Seseorang muslim hendaklah memilih calon yang paling layak di sudut al-quwwah (kemampuan) dan al-amanah (amanah/ketelusan). Jika seseorang calon memiliki kemampuan diri sebagai pemimpin dan nilai amanah yang menjadikan dia akan bersikap telus dengan jawatan yang dipilih, maka calon itu layak dipilih. Jika yang bersaing dengannya itu tiada nilai kemampuan dan amanah, wajib untuk undi diberikan kepada calon yang mempunyai ciri-ciri yang layak.
  Firman Allah:
  “Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah yang kuat lagi amanah” (Surah al-Qasas:26).

  ReplyDelete
 10. 4. Jika kesemua calon mempunyai ciri-ciri kelayakan, maka kita hendaklah memilih calon yang paling berkesan untuk jawatan tersebut. Ini boleh dilihat kepada pelbagai faktor, seperti program dan manifesto partinya, kekuatan akar umbinya, ciri-ciri keistimewaan yang lain; seperti pengalaman, latar pendidikan, dan sebagainya. Inilah sikap Ulul Albab yang diajar oleh al-Quran, sentiasa memilih yang terbaik.
  Maka, setelah mengenali calon, mengenali hasrat sesebuah itu juga penting. Ini kerana, seseorang calon biasanya terikat dengan halatuju partinya.
  5. Jika kesemua calon didapati tidak mempunyai ciri-ciri yang layak untuk memegang kerusi tersebut, maka seorang muslim hendaklah memilih calon yang paling kurang mudarat atau bahayanya terhadap rakyat dan umat dibandingkan yang lain. Ini berasaskan kaedah syarak “Mudarat yang lebih besar dihilangkan dengan mudarat yang lebih ringan”, atau “Memilih bahaya yang paling ringan”.
  Kaedah ini dipakai apabila kita berhadapan dengan pilihan yang kesemua buruk, maka kita memilih apa yang mudarat atau bahayanya itu paling minima. Allah menyebut dalam al-Quran: (maksudnya)
  “Mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad), mengenai (hukum) berperang dalam bulan yang dihormati (bulan haram); katakanlah: “Peperangan dalam bulan itu adalah berdosa besar, tetapi perbuatan menghalangi (orang-orang Islam) dari jalan Allah dan perbuatan kufur kepadaNya, dan juga perbuatan menyekat (orang-orang Islam) ke al-Masjid Al-Haraam, serta mengusir penduduknya dari situ, (semuanya itu) adalah lebih besar lagi dosanya di sisi Allah, dan (ingatlah), angkara fitnah (kerosakan) itu lebih besar (dosanya) daripada pembunuhan (semasa perang dalam bulan yang dihormati)…” (Surah al-Baqarah: 217).
  Ayat ini jelas memberitahu bahawa dosa-dosa itu walaupun besar, namun nilainya tidak sama. Ertinya, apabila bertembung kita memilih atau menentukan yang paling kurang bahaya atau mudaratnya supaya tindakan kita dapat meminimakan bahaya.
  6. Menilai rekod, matlamat, manifesto dan juga apa yang tersurat dan tersirat di sebalik parti yang disertai oleh seseorang calon juga adalah penting. Ini kerana, biasanya –walaupun tidak semua- penyertaan individu ke dalam sesebuah pertubuhan mempunyai kaitan dengan kepercayaan dan nilai diri individu tersebut.
  Justeru, jika kita gagal mengetahui tentang latar calon, kita boleh menilai parti yang disertainya. Jika rekod parti itu buruk, maka kita hendaklah berpegang kepada ingatan Nabi s.a.w:
  “Orang mukmin tidak akan disengat dari satu lubang sebanyak dua kali” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).
  7. Jika semua calon gagal diketahui latarbelakang mereka, dan tiada pula rekod yang buruk bagi parti mereka, hendaklah dibuat diteliti matlamat dan manifesto yang ditawarkan. Hendaklah dibandingkan mana yang lebih telus dan bermanfaat untuk rakyat dan negara. Inilah konsep Ulul Albab.
  8. Jika bertembung antara calon yang baik dan partinya yang buruk, sementara calon yang buruk partinya baik, maka pada asasnya kita mendahului peribadi calon. Ini kerana Allah dan rasulNya memerintahkan kita memberikan amanah kepada sesiapa yang layak sehingga Nabi s.a.w sendiri memberikan kunci Ka’abah kepada Bani Syaibah. KECUALI jika kita dapati pengaruh buruk parti itu lebih menguasai jawatan tersebut dibanding kebaikan yang ada pada peribadi calon, maka ketika itu calon yang kelihatan baik itu tidak diundi kerana dilihat tidak berkemampuan. Ini balik kepada ciri-ciri al-Quwwah dan al-Amanah yang disebutkan sebelum ini.
  dipetik dari : http://drmaza.com/home/?p=1391#more-1391
  Ternyata tiada pulak kenyataan yg mengatakan undi merupakan satu cara berbaiah. bahkan ia merupakan proses utk memilih pemimpin. Jadi jgn la memandai-mandai nak jadi pandai kalau tak pandai dan hanya pandai memutarbelitkan fakta.....

  ReplyDelete
 11. TIPS MENGUNDI DALAM PILIHANRAYA
  Prof Madya Dr Mohd Asri Zainul Abidin
  (sertai facebook DrMAZA.com)

  Salam,

  Siapa itu Dr. Asri? Nabi!Sahabat Nabi!Imam Mazhab!

  Pandai betul dia mempercantikkan Demokrasi! Sepatutnya dia berusaha kearah penyelesaian umat Islam yang sekarang ini sedang teruk dilanda perpecahan.

  Sesat dihujung jalan maka balik semula ke pangkal jalan. Ini tidak,terus bergelumang dengan najis Demokrasi.

  Islam dia,Islam cari makan! kot kot jika pembangkang memerintah nanti,adalah tempat dia nanti.Atau BN masih jugak memerintah,boleh kat dia jugak.

  Maklum saje le,nama dah ada. Cuma masa dan peluang aje yang akan menentukan.

  Tentukan pendirian! Jika tidak berpihak,pastikan agenda penyatuan umat Islam menjadi uslub dakwahnya.


  Surah Al-Mukminuun ayat 52-54:


  52." Sesungguhnya umat kamu,umat yang SATU dan Aku Tuhanmu,sebab itu takutlah kamu kepadaKu." 53. " Mereka berpecah-belah sesamanya tentang urusannya,menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan gembira dengan apa yang ada pada sisinya." 54. " Maka biarkanlah mereka dalam KESESATANNYA hingga seketika(matinya)."

  Hadis Bukhary dan Muslim.


  Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: Dahulu Bani Israil selalu dipimpin oleh Nabi,tiap mati seorang Nabi digantikan oleh Nabi lainnya,dan sesudah aku ini tidak ada Nabi,dan akan terangkat sepeninggalku beberapa Khalifah,bahkan akan bertambah banyak. Sahabat bertanya: Ya Rasulullah, apakah pesanmu kepada kami? Jawab Nabi: Tepatilah BAI'AHMU PADA YANG PERTAMA,dan berikan kepada mereka haknya,dan mohonlah kepada Allah bagianmu,maka Allah akan menanya mereka dari hal apa yang diamanahkan dalam memelihara hambaNya.

  Wallahua'lam.

  ReplyDelete
 12. HUJAH KO
  Salam,

  Siapa itu Dr. Asri? Nabi!Sahabat Nabi!Imam Mazhab!

  Pandai betul dia mempercantikkan Demokrasi! Sepatutnya dia berusaha kearah penyelesaian umat Islam yang sekarang ini sedang teruk dilanda perpecahan...................
  JAWAPAN AKU
  Jadi ko sape Nabi!Sahabat Nabi!Imam Mazhab! Sekurang-kurangnya dia merupakan bekas mufti. Pensyarah dan org yg alim dalam agama. Ko konon-konon alim. Pandai ko nak suruh org bersatu tapi membenarkan perkara mungkar berlaku. Ko tak ingat kenapa bangsa israel dihina oleh Allah. Kerana org alim dikalangan mereka masih lagi bersahabat dgn pemungkar walaupun kemungkaran masih lagi berlaku. kemudian Allah satukan hati mereka sehingga mereka dihina oleh Allah.

  HUJAH KO
  Tentukan pendirian! Jika tidak berpihak,pastikan agenda penyatuan umat Islam menjadi uslub dakwahnya.................
  JAWAPAN AKU
  “من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان”. (رواه مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه عن أبي سعيد الخدري).
  “Sesiapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran hendaklah dia mencegahnya dengan tangan, siapa yang tidak mampu, cegahlah dengan lidahnya dan siapa tidak mampu dengan lidahnya, cegahlah dengan hatinya, yang demikian itu adalah selemah-lemah iman” .(Riwayat Muslim dari Abi Said Al-Khudri)
  Ini adalah pendirian seorang pendakwah bukan bersekongkol dgn kemungkaran.

  HUJAH KO
  Surah Al-Mukminuun ayat 52-54:

  52." Sesungguhnya umat kamu,umat yang SATU dan Aku Tuhanmu,sebab itu takutlah kamu kepadaKu." 53. " Mereka berpecah-belah sesamanya tentang urusannya,menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan gembira dengan apa yang ada pada sisinya." 54. " Maka biarkanlah mereka dalam KESESATANNYA hingga seketika(matinya)."

  JAWAPAN AKU
  Bersatu atas dasar apa? Atas dasar taqwa semua boleh bersatu. akan tetapi bagaimana sekiranya kemungkaran dibiar berleluasa atau diberi kelonggaran seluas-luasnya malah disokong lagi.
  http://www.malaysiawaves.com/2010/04/majlis-perasmian-kilang-guiness-1968.html
  http://ruangbicarapriamalaya.blogspot.com/2010/05/koleksi-umno-dan-judi-dulu-kini-dan.html
  http://gajahmenta.blogspot.com/2010/08/tak-pakai-tudung-rosmah-beri-arahan.html
  sedangkan negeri KAPIR pun mengamalkan ajaran islam....rujuk sini
  http://casinogambling.about.com/b/2011/04/30/hawaii-and-utah-only-no-gambling-states.htm

  HUJAH KO
  Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: Dahulu Bani Israil selalu dipimpin oleh Nabi,tiap mati seorang Nabi digantikan oleh Nabi lainnya,dan sesudah aku ini tidak ada Nabi,dan akan terangkat sepeninggalku beberapa Khalifah,bahkan akan bertambah banyak. Sahabat bertanya: Ya Rasulullah, apakah pesanmu kepada kami? Jawab Nabi: Tepatilah BAI'AHMU PADA YANG PERTAMA,dan berikan kepada mereka haknya,dan mohonlah kepada Allah bagianmu,maka Allah akan menanya mereka dari hal apa yang diamanahkan dalam memelihara hambaNya.

  JAWAPAN KU
  BAI'AHMU PADA YANG PERTAMA merujuk kepada para sahabat. Mereka yg cuba mengikut YANG PERTAMA yakni sahabat ialah mereka yg memartabatkan islam. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bagaimana kehidupan mereka. Abu Bakar sekiranya unta yg diberikan zakat tanpa tali maka diperanginya org itu. Hari ini cuba tengok pimpinan skang berpelukan dgn bukan muhrim itu perkara biasa. rujuk sini
  http://abushahid.wordpress.com/2011/02/01/mahathir-dengan-fatwa-nasionalis/rafidah_peluk-mahathir-1/
  http://gigitankerengga.blogspot.com/2011/01/kuasa-allah-di-tenang.html
  https://dupahang.wordpress.com/2011/03/16/chong-wei-menang-kerana-semangat-dari-rosmah/
  http://antubeduru.blogspot.com/2010/11/angkat-dayak-dani-agi.html
  Adakah YANG PERTAMA seperti sahabat mempunyai akhlak islam seperti ini?

  ReplyDelete
 13. KO JAWAB SEBAB KO ORG YG PANDAI2 MENYATAKAN KITA KENA 'BAI'AHMU PADA YANG PERTAMA' seolah-olah sahabat Nabi mempunyai akhlak seperti link diatas. Jgn cuba putar belit seperti kenyataan ko yg ni :
  ini adalah sebahagian artikel ataupun hujah yg aku petik dari http://sukusakat-hangtuah.blogspot.com/2011/04/mesti-baca-penyelesaian-kepada.html?showComment=1306253431765#c3491081811800056395
  Setelah saidina Ali r.a. wafat,jemaah Islam ketika itu berotoritikan kepada Imam Hassan r.a. di atas bai'ah kaum muslimin yang berpihak kepada ayahnya saidina Ali r.a. Sejarah telah tercatat bahawa Imam Hassan r.a.menyerahkan otoriti itu kepada saidina Mua'wiyah dengan harapan kaum muslimin kembali berdamai dan tidak bermusuh-musuhan antara satu dengan yang lain dan hanya berpaksikan kepada SATU PENGUASA atau ULILAMRI atau PEMERINTAH.


  Dengan itu,para ulamak berpendapat bahawa saidina Mua'wiyah adalah pemerintah yang wajib ditaat berdasarkan penyerahan OTORITI itu kepadanya. Bermula dari sinilah sistem pemerintahan Islam bertukar corak daripada musyawarah memilih pemerintah kepada penurunan kuasa atau otoriti kepada anaknya seperti sistem BERAJA dan sememangnya itu adalah sistem BERAJA. Walau bagaimanapun, umat Islam wajib taat kepada pemerintah kerana pemerintah itu di adakan bertujuan menjaga,menyelenggara dan melindungi HAL EHWAL umat Islam atau rakyatnya.
  - ko cakap berbelit-belit. ko gunakan sirah ini utk ko katakan PAS ni sesat. kerana apa? aku tau kerana PAS tidak taat kepada JEMAAH ISLAM YG AWAL. Adakah ko nak samakan Abdullah bin Zubair bin Al Awwam, Saidina Hussin bin Ali bin Abi Talib dan sahabat yg lain juga sesat kerana tidak berbaiah dgn Yazid bin Muawiyah. Adakah adakah ko cuba menyorokkan fakta bahawa Abdullah bin Zubair tidak berbaiah dgn Yazid bin Muawiyah dan dibunuh oleh Hajaj bin Yusuf penumpah darah org islam. Sedangkan Abdullah bin Zubair anak angkat Rasullah yg tidak berbaiah dgn Yazid, Dia juga sesat? Jgnla ko gunakan alasan JEMAAH ISLAM YANG TERAWAL utk ko menyesatkan org. ISLAM bukan hanya letak pada nama, IC, keturunan bahkan melalui amalan islam itu sendiri. Islam adalah cara hidup. dari bangun tidur sehingga tidur balik. berlandaskan Al-Quran dan AS-Sunnah.
  http://ruangbicarapriamalaya.blogspot.com/2010/05/koleksi-umno-dan-judi-dulu-kini-dan.html
  adakah judi itu amalan islam atau boleh digunakan bagi mendapatkan dana utk parti.
  http://www.malaysiawaves.com/2010/04/majlis-perasmian-kilang-guiness-1968.html
  atau perasmian kilang arak oleh pemimpin JEMAAH ISLAM YANG TERAWAL. Adakah ini yg dianjurkan oleh Islam?
  Ko nak gunakan sirah nabi tapi ko sorokkan fakta yg lain. Berani ko kata sape tak ikut Yazid bin Muawiyah kerana OTORITI dia sebagai pemimpin adalah sesat. Berani ko kate Abdullah bin Zubair anak angkat Rasullah itu sesat kerana melawan Yazid bin Muawiyah itu sesat. Matlamat tidak menghalalkan Cara Bro...

  ReplyDelete
 14. Muaz bin Jabal r.a. sabda Rasulullah sallalahu 'alaihi wasallam:- "Awas sesungguhnya roda Islam itu beredar, ingatalah bahawa Al-Quran dan pemerintahan (politik) akan berpisah (agama dan negara). Janganlah sekali-kali kamu tinggal Al-Quran. Ingatlah akan lahir dikalangan kamu pemerintah-pemerintah. Mereka akan menjalankan undang-undang untuk diri mereka, lain dari apa yang dijalankan kepada orang ramai. Kalau kamu patuh kepada perintah mereka kamu sesat, kalau kamu menentang kepada mereka kamu dibunuh". Bertanya sahabat: Bagaimana hendak kami berbuat Ya Rasulullah? Jawab Baginda: Hendaklah kamu jadi seperti Hawariyyin (sahabat Nabi Isa) mereka digergaji kepala dan disula dikayu palang. Demi Allah jiwa Muhammad ditangan-Nya. Sesungguhnya mati dalam mentaati Allah lebih baik daripada hidup dalam keadaan derhaka kepada Allah".

  ReplyDelete
 15. Ka’ab bin Ujrah r.a. berkata bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: Akan datang di kemudian hari nanti, setelah aku tiada; beberapa pemimpin yang berdusta dan berbuat aniaya. Maka barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka dan membantu (mendukung) tindakan mereka yang aniaya itu, maka ia bukan termasuk umatku, dan bukanlah aku daripadanya. Dan ia tidak akan dapat sampai datang ke telaga (yang ada di syurga).- Riwayat Tirmidzi, Nasae’i dan Hakim.

  ReplyDelete