Saturday, November 2, 2013

Mesti Baca:Umat Islam MemperTuhankan Demokrasi Membawa Kepada Huru-Hara Dalam Negara Islam - Siapa Punya Angkara !!! Penyokong PAS Tidak Terkecuali !!!

Assalamu'alaikum.

Pembaca yang budiman,

Demokrasi adalah satu sistem pemilihan pemimpin, tidak lebih daripada itu. Bersumber daripada 2 suku kata perkataan Latin iaitu 'Demo' maknanya Penduduk/Rakyat dan 'Krasi' maknanya Kuasa. Apabila dijadikan satu perkataan maka ia membawa makna Kuasa Penduduk atau Rakyat. Umat Islam mesti berhenti setekad itu saja dengan tidak mengamalkan NILAI-NILAI DEMOKRASI yang diamalkan oleh BARAT.

Saya beri beberapa contoh:

Katakanlah bab KEBEBASAN - Kebebasan bagi Nilai Demokrasi tidak ada HAD tetapi sebagai penganut ajaran dan syariat Islam, kita tidak mengamalkannya kerana KEBEBASAN DALAM ISLAM mempunyai HAD. Jadi,apabila umat Islam mengamalkan NILAI KEBEBASAN DALAM DEMOKRASI maka mereka telah mencanggahi KEBEBASAN DALAM ISLAM sekaligus MENENTANG PERINTAH ALLAH DAN RASULNYA.

Pembaca yang budiman,

POLITIK ialah sesuatu yang berkait dengan PEMERINTAHAN. Sejarah memperlihatkan bahawa politik membawa kepada PERPECAHAN. Umat Islam berpecah kepada beberapa puak. Ada yang BERSAMA dengan PEMERINTAH/ULILAMRI dan sebahagian lainnya pula menjadi PENENTANG kerana tidak berpuas hati.Mereka berperang sesama sendiri. Ini dapat dibaca sejarahnya dizaman SAHABAT. Sekarang ini,puak PENENTANG disebut sebagai PEMBANGKANG. Demokrasi mengadakan Pembangkang. Sekali imbas, kewujudan pembangkang dilihat sebagai perkara yang baik TETAPI hakikatnya PEMBANGKANG INI adalah PENENTANG kepada PEMERINTAH yang menunggu-nunggu masa dan ketika untuk menjatuhkan Pemerintah.

Dalam Islam istilah Penentang atau Pembangkang ini TIDAK ADA. Istilah yang ADA ialah Penasihat atau Menasihati Pemerintah. Itu sebabnya,disebut oleh Nabi tentang UMARAH dan ULAMAK. Mereka ini berganding bagi menjayakan PEMERINTAHAN demi kesejahteraan umat. Ini sangat bertepatan dengan kehendak Allah dan RasulNya bahawa:

1. Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa BERTUJUAN agar mereka saling mengenali antara satu sama lain dan berkasih sayang antara mereka.

2.Allah menciptakan manusia dan jin BERTUJUAN agar mereka beribadat kepadaNya.

Bagi mencapai matlamat kedua-dua TUJUAN ini,Allah PERINTAHKAN agar MANUSIA BERSATU-PADU dan MENGHARAMKAN BERPECAH-BELAH.

SIAPA PUNYA ANGKARA BERLAKUNYA PERKARA SEPERTI INI ???? - ORANG POLITIK!!!!

MESIR
     

   

       

     

        

      

SYRIA

       

    

        

MENGAPAKAH PERKARA SEPERTI INI BOLEH BERLAKU??? ORANG POLITIK MENGGUNAKAN RAKYAT BAGI MENJATUHKAN PEMERINTAH!!!!

Pembaca yang budiman,

APAKAH PEMANGKIN/CATALYST/PENDORONG RAKYAT KELUAR MELAKUKAN PENENTANGAN BERAMAI-RAMAI TERHADAP PEMERINTAH????  AGAMA!!!!


Orang agama menggunakan agama bagi menghasut rakyat supaya keluar melakukan demonstrasi jalanan.Mereka berpendirian bahawa menentang dan menjatuhkan pemerintah yang 'zalim' (kata mereka) adalah sesuatu yang SYARIAT atau HALAL disisi AGAMA. Bukan semua rakyat yang berani tetapi apabila dah ramai-ramai keluar,siapa pun berani. Sebab apa? Mungkin mereka fikir, pemerintah tidak berani melakukan apa-apa terhadap mereka kerana ramai.


APAKAH ASAS KEPADA PENENTANGAN INI?????     TAFSIRAN  SURAH AN-NISA AYAT 59 MENGIKUT NAFSU.

" Hai orang-orang yang beriman,TAATILAH ALLAH dan TAATILAH RASUL dan ULILAMRI antara kamu."

Puak yang menyimpang daripada JALAN YANG LURUS menafsirkan bahawa KETAATAN kepada ALLAH dan RASUL itu MUTLAK kerana sebelum kalimah Allah ada kalimah TAAT dan kalimah TAAT itu jugak ada sebelum kalimah Rasul tetapi KETAATAN kepada ULILAMRI itu BERSYARAT sebab tidak ada kalimah TAAT sebelum kalimah Ulilamri. Mereka berpendirian bahawa KETAATAN kepada ULILAMRI itu WAJIB sekiranya ULILAMRI itu mentaati Allah dan Rasul dengan melaksanakan segala HUKUM yang terkandung didalam AL QUR'AN. Maka dibawakan dalil-dalil Al Qur'an daripada Surah Al Maaidah Ayat 44,45 dan 47.

Atas ASAS itulah mereka terus-terusan melakukan PENENTANGAN terhadap ULILAMRI/PEMERINTAH. Mereka menghasut rakyat supaya menjatuhkan Pemerintah yang seperti itu agar dapat mereka berkuasa menjadi Pemerintah untuk dapat melaksanakan UNDANG-UNDANG ISLAM. Maka keluarlah daripada mulut mereka LAUNGAN NEGARA ISLAM dan usaha berterusan dakwa-dakwi yang keluar daripada mulut busuk mereka bahawa selain daripada ISLAM  adalah SEKULAR,ASSABIYAH,KEBANGSAAN,KAPITALIS,SOSIALIS,KOMUNIS dan DEMOKRASI dan sebagainya. CACIAN dan MAKIAN mereka terhadap PEMERINTAH SEMASA, tidak lekang dibibir mulut sahingga berlaku PERPECAHAN kepada UMAT ISLAM. Perbalahan antara 2 puak (Penyokong Pemerintah dengan Penentang/Pembangkang Pemerintah) terus berlaku di negara-negara yang diperintah oleh Pemimpin Islam di TIMUR TENGAH dan bersinambungan ke negara kita Malaysia.


MEREKA TELAH MENYIMPANG DARIPADA JALAN YANG LURUS!!! LIHATLAH BUKTINYA

Pembaca yang budiman,

Siapakah yang layak MENAFSIRKAN Ayat 59 daripada Surah An-Nisa itu yang bersangkutan dengan ULILAMRI/PEMERINTAH? Tentu sekali jawapannya ialah NABI MUHAMMAD s.a.w. Jika Nabi s.a.w. yang layak,apakah tidak ada berita/hadis shahih memperjelaskan tentang BAB PEMERINTAH yang sepatutnya MENJADI PEDOMAN bagi UMAT ISLAM SELURUH DUNIA? Tentu sekali ada! Cuba baca beberapa bukti HADIS 1 - 10 tentang hal sedemikian seperti yang tersebut di bawah. Sebelum itu,ikuti dahulu penjelasan mengenai sambungan ayat 59 An Nisa;sikap yang sepatutnya ada pada setiap manusia muslim dan akibat daripada tidak mengikut arahan Allah SWT.


Dalam Surah yang sama ia-itu An-Nisa Ayat 59 ada menyebut:

"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikan ia kepada Allah( Al Qur'an) dan Rasul(Sunnahnya),jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian.Yang demikian itu lebih utama(bagimu) dan lebih baik akibatnya."

"lebih utama" bererti prioriti yang mesti diikuti dan tidak ada yang lebih utama daripada itu.

"lebih baik akibatnya" pula membawa maksud perbandingan antara kebanyakan akibat. Pasti berlaku akibat jika tidak mengikuti arahan (bencana atau malapetaka) tetapi akibat yang Allah syorkan adalah yang TERBAIK.

Didalam Al Qur'an Allah menyebut banyak daripada FIRMANNYA bahawa jangan berpecah-belah. Allah jugak menyebut PUNCA daripada perpecahan adalah berdengkian antara sesama manusia. Allah jugak ada menyebut agar kita menyatu-padukan puak-puak yang berbalah. Ini memberi erti bahawa Allah SWT tidak suka akan PERBALAHAN mentelah lagi melibatkan PEMBUNUHAN. Allah SWT melarang umat Islam daripada berpecah-belah. Oleh itu,ketaatan kepada Pemerintah atau Ulilamri adalah sesuatu yang menjadi KEWAJIPAN kepada umat Islam. Sila baca buktinya:

Surah Al Anfaal Ayat 46:

"Taatlah kepada Allah dan RasulNya dan jangalah kamu berbantah-bantah,nanti kamu jadi lemah serta hilang kekuatanmu,dan hendaklah kamu berhati sabar. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar."

Allah berfirman dalam surah Ali Imran 4:103

103. BERPEGANGLAH kamu sekalian kepada AGAMA ALLAH dan JANGANLAH kamu BERPECAH BELAH dan INGATLAH akan NIKMAT ALLAH(yang diberikanNya) kepadamu,ketika kamu telah BERMUSUH-MUSUHAN,lalu DIPERSATUKAN ALLAH HATIMU,sehingga KAMU JADI BERSAUDARA DENGAN NIKMATNYA,dan adalah kamu diatas pinggir lubang Neraka,lalu Allah melepaskan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu,mudah-mudahan kamu menerima petunjuk.

BUKTI HADIS MENGENAI SIKAP MANUSIA MUSLIM TERHADAP PEMERINTAH/ULILAMRI

HADIS NO. 1
Hadis Muslim:

Abu Hurairah r.a. katanya: Bersabda Rasulullah s.a.w.: Sesungguhnya Allah REDHA kepadamu tentang 3 perkara dan BENCI kepadamu tentang 3 perkara pula. RedhaNya: Supaya kamu (1)menyembahNya tanpa mempersekutukanNya dengan sesuatu,supaya semua kamu(2) berpegang kepada agamaNya dan (3)JANGANLAH KAMU BERPECAH-BELAH. BenciNya: (1)Percaya kepada kabar-kabar yang tidak tentu sumber,(2)suka bertanya tentang hal-hal yang tidak perlu dan (3)memboroskan harta.

Surah Al Hujuraat Ayat 9 dan 10:-

"Jika 2 golongan antara orang-orang mukmin berperang-perang,hendaklah kamu perdamaikan antara keduanya."

"Orang-orang mukmin itu adalah bersaudara sebab itu perdamaikan antara 2 orang saudaramu dan takutlah kepada Allah mudah-mudahan kamu mendapat rahmat."


KENAPAKAH MANUSIA BERPECAH-BELAH?  LIHAT SEBABNYA YANG ALLAH SWT SENDIRI KEMUKAKAN.


Perkara ini diakui sendiri oleh Allah SWT iaitu dalam surah Asy-Syuuraa ayat 14:

"Tiadalah mereka berpecah belah melainkan setelah sampai kepada mereka ilmu pengetahuan karena BERDENGKI-DENGKIAN SESAMA MEREKA."

Allah SWT berfirman dalam Surah Asy Syuura, Ayat 13:

"Dia telah MENSYARIATKAT bagi kamu tentang AGAMA apa yang telah DIWASIATKANNYA kepada NUH dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (MUHAMMAD) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada IBRAHIM,MUSA dan ISA iaitu: TEGAKKANLAH AGAMA DAN JANGANLAH KAMU BERPECAH BELAH TENTANGNYA. Amat berat bagi ORANG-ORANG MUSYRIK AGAMA  yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakiNya dan memberi petunjuk kepada orang yang kembali (kepadaNya)."

Bagaimana pula berita daripada Baginda Rasulullah s.a.w. mengenai KETAATAN kepada PEMERINTAH/ULILAMRI. Beberapa Hadis dibawah ini MENEKANKAN tentang WAJIBNYA umat Islam MENTAATI PEMERINTAH.

HADIS NO 2.
Hadis riwayat Bukhary dan Muslim:
Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda:"Siapa yang taat padaku berarti taat pada Allah dan siapa yang melanggar padaku berarti melanggar kepada Allah. Dan siapa yang taat pada Pemimpin berarti taat padaku,dan siapa maksiat kepada Pemimpinnya berarti maksiat padaku."

HADIS NO 3.
Hadis Muslim:

Auf bin Malik r.a. berkata: Saya telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: Sebaik-baik pemimpinmu ialah yang kamu cintai dan mereka cinta kepada kamu dan kamu do'akan dan mereka mendo'akan kamu. Dan sejahat-jahat pemimpinmu ialah mereka yang kamu benci dan membenci pada kamu,dan kamu kutuk dan mengutuk kamu. Sahabat bertanya: Bolehkah kami menentang mereka? Jawabnya: TIDAK,SELAMA MEREKA TETAP MENEGAKKAN SEMBAHYANG.

HADIS NO 4.
Hadis Muslim:

Ibnu Umar r.a. berkata: Saya telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: Siapa yang melepas tangan dari taat,akan bertemu dengan Allah pada hari Qiyamat,tidak berhujah. Dan siapa yang mati,sedang tiada di lehernya suatu bai'ah,mati sebagai MATI JAHILIYAH.

HADIS NO 5.
Hadis Bukhary dan Muslim:

Ibnu Abbas r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: Siapa yang membenci sesuatu dari pemerintahnya hendaknya SABAR. Sesungguhnya siapa yang KELUAR DARI PEMERINTAHNYA walau sekedar satu jengkal,kemudian ia mati,MATI DALAM JAHILIYAH.

HADIS NO 6.
Hadis Muslim:

Abdullah bin Amer r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: Tiada seorang Nabi sebelumku melainkan ia berkewajipan menunjukkan umatnya pada segala kebaikan yang ia ketahui dan memperingatkan mereka dari bahaya yang ia ketahui. Dan umat ini telah ditentukan selamatnya pada permulaannya,dan pada akhirnya akan ditimpa bala' dan hal-hal yang kamu ingkari,dan terjadi fitnah sehingga teranggap ringan setengah dari kejadian yang sebelumnya. Kemudian terjadi fitnah,sehingga seorang mu'min merasa mungkin di sini binasaku,tetapi lalu terhindar daripadanya,kemudian datang pula suatu fitnah,hingga ia berkata: Mungkin kini binasaku. Maka siapa ingin terhindar dari Neraka dan masuk Syurga,harus ia mati tetap dalam iman percaya pada Allah dan hari Kemudian dan berlaku kepada sesama manusia apa yang ia sendiri suka diperlakukan orang demikian. Dan siapa yang berbai'ah pada suatu imam(pemerintah) dan telah menyanggupkan taatnya dan setia hatinya,harus taat jika dapat. Maka jika datang lain orang akan merebut kekuasaannya penggallah leher orang yang merebut itu.

HADIS NO 7.
Hadis riwayat Bukhary dan Muslim:

Ibnu Umar r.a. berkata: Bersabda Nabi s.a.w.: Seorang muslim wajib mendengar,taat pada pemerintahnya dalam apa yang disetujui atau tidak disetujui,kecuali jika diperintah maksiat. Maka apabila disuruh maksiat,maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat.

HADIS NO 8.
Hadis riwayat Muslim:

Abu Hunaidah(Wa'il) bin Hudjur r.a. berkata: Salamah bin Jazid Aldju'fy bertanya pada Rasulullah s.a.w.: Ya Rasulullah,bagaimana jika terangkat di atas kami kepala-kepala yang hanya pandai menuntut haknya dan menahan hak kami,maka bagaimanakah kau menyuruh kami berbuat? Pada mulanya Rasulullah mengabaikan pertanyaan itu,hingga ditanya kedua kalinya, maka Rasulullah s.a.w. bersabda: Dengarlah dan taatlah maka sungguh bagi masing-masing kewajiban sendiri-sendiri atas mereka ada tanggung-jawab dan atas kamu tanggung jawabmu.

HADIS NO 9.
Hadis riwayat Bukhary dan Muslim:

Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: Sungguh akan terjadi sepeninggalku nanti monopoli dan mengutamakan diri sendiri,dan hal-hal yang kamu anggap tidak benar. Sahabat bertanya: Apakah yang kau pesankan kepada orang-orang yang mendapati kejadian itu ya Rasulullah? Jawab Nabi: Kamu harus menunaikan kewajipanmu, dan mengharapkan kepada Allah apa yang menjadi hakmu.

HADIS NO 10.
Hadis Bukhary:

Anas r.a. berkata: Bersabda Rasulullah s.a.w.: Dengarlah dan taatlah meskipun yang terangkat dalam pemerintahmu seorang budak Habasyah yang kepalanya bagaikan kismis.Pembaca yang budiman,

Didalam surah Ar-Rum ayat 31 dan 32,Allah berfirman:

Ayat 31,
"Hendaklah kamu kembali(taubat) kepadaNya dan takutlah kepadaNya dan dirikanlah sembahyang dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang MUSYRIK.(mempersekutukan Allah)"

Ayat yang berikutnya,diterangkan siapakah orang-orang yang musyrik itu.

Ayat 32,
"Yaitu orang-orang yang berpecah-belah dalam agamanya serta bergolong-golongan.Tiap-tiap golongan gembira dengan apa-apa yang ada disisinya."


Didalam surah Al Mukminuun ayat 53 dan 54,Allah berfirman:
Ayat 53,
"Mereka berpecah-belah sesamanya tentang urusannya,menjadi beberapa golongan.Tiap-tiap golongan gembira dengan apa yang ada pada sisinya."


Ayat 54,
"Maka biarkanlah mereka dalam KESESATANNYA hingga seketika(matinya)."


Pembaca yang budiman,

Semoga kita senantiasa ingat akan nasib kita disana nanti. Janganlah kita menjadi manusia yang mempelupori dan menjadi johan kepada perpecahan. Jangan sesekali kita menggolongkan diri kita menjadi manusia yang memecah-belahkan umat Islam. Jika kita mengaku bahawa kita adalah seorang MUSLIM yang benar-benar menganut ajaran Islam maka TINGGALKANLAH amalan DEMOKRASI yang MEMBENARKAN KEWUJUDAN KESATUAN TANDINGAN kepada kesatuan yang terawal iaitu KESATUAN UMNO;assebabnya umat Islam di negara ini bersatu-padu di dalamnya sahingga berjaya mengecapi KEMERDEKAAN. Janganlah kita BERPIHAK kepada kesatuan tandingan iaitu KESATUAN PAS; assebabnya kita berpecah-belah, ini kerana kesatuan PAS mengambil kesempatan membenarkan dan mengamalkan AMALAN DEMOKRASI yang sama sekali BERTENTANGAN dengan AMALAN ISLAM. Akibat daripada menyalah tafsirkan ayat 59 daripada surah An Nisa itu kerana BERDENGKI-DENGKIAN untuk mendapatkan KUASA MEMERINTAH. Jesteru,mereka sanggup mengenepikan Syariat Islam dan mengamalkan amalan Demokrasi yang KUFUR itu semata-mata untuk mendapatkan KUASA.


Pembaca yang budiman,

Kesatuan PAS ini sememangnya HARAM kewujudannya sejak dari mula lagi PENUBUHANNYA. Dari mula lagi ianya telah HARAM sampai bila-bila pun ia TETAP HARAM. Kamu tidak akan menjadi lebih Islam jika kamu menyokong kesatuan yang sememangnya HARAM walau pun pada LAHIRAHNYA dikatakan memperjuangankan Islam kerana itu adalah HIASAN belaka. Kewujudan kesatuan PAS memberi RUANG dan PELUANG bagi umat Islam MENDURHAKAI Allah dan RasulNya kerana TUJUAN KEWUJUDANNYA bagi menjatuhkan PEMERINTAH. Apakah lagi tujuannya jika tidak kerana itu? Umat Islam menjadi LEMAH kerana berpecah menjadi 2 golongan terbesar umat Islam. Lebih MEMBAHAYAKAN UMAT ISLAM kerana negara ini mempunyai PELBAGAI BANGSA dan KAUM.

Apa yang mesti di takuti oleh umat Islam ialah perbuatan memecah-belahkan umat Islam boleh mengakibatkan sesaorang itu menjadi SESAT dan MUSYRIK. Perkara ini telah disebut didalam surah Ar Rum ayat 31,32 dan surah Al Mukminuun ayat 53,54 begitu juga dengan surah Asy Syuura ayat 13.

Di masa ini, manusia dilihat TIDAK MENYEMBAH BERHALA untuk menjadi MUSYRIK tetapi manusia menjadi MUSYRIK kerana MENYEMBAH SYARIAT DEMOKRASI yang BERTENTANGAN dengan SYARIAT ISLAM. Sekaligus,mereka MENENTANG ALLAH dan RASULNYA. Mereka jugak menjadikan TOK-TOK GURU iaitu PARA PEMIMPIN mereka sebagai SESEMBAHAN selain ALLAH.

Hal ini disebut didalam surah An Nisa ayat 60,61 dan 62:-

Ayat 60:
"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut,padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan Syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya."

Ayat 61:
"Apabila dikatakan kepada mereka:'Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul', niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu."

Ayat 62:
"Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa sesuatu mushibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri,kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah:'Demi Allah,kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesain yang baik dan perdamaian yang sempurna.' "

Pembaca yang budiaman,

Cuba kita lihat apakah yang telah terjadi dengan negara-negara Islam di Asia Barat! Mari kita ambil contoh terhadap negara Islam Mesir: Semasa pemerintahan Hosni Mubarak,tiada siapa yang TERBUNUH tetapi apa yang terjadi disebalik KEJATUHAN PEMERINTAH itu,RIBUAN umat Islam MATI TERBUNUH, JUTAAN menjadi PELARIAN. Siapakah yang bertanggongjawab dalam persoalan ini? Tidak syak lagi, PENENTANG kepada PEMERINTAH itu sendiri. Siapakah PENENTANG itu? Bukankah mereka itu PEMBANGKANG dalam ertikata lainnya!!!! Bagaimanakah pula dengan kehidupan Umat Islam di Syria? Bahagiakah mereka? SIAPAKAH YANG EMPUNYA ANGKARA? Cuba lihat gambar-gambar seperti di atas akibat daripada KERAKUSAN KUASA oleh PEMBANGKANG yang telah menyalah tafsirkan ayat 59 daripada Surah An Nisa! Siapa yang layak menafsir ayat 59 itu kalau tidak Nabi Muhammad s.a.w. sendiri sebagai RasulNya! Ada 10 HADIS menerangkan tentang PEMERINTAH! Mengapa tidak TAAT!!!!

Bukankah Allah ada menyebut bahawa jika ada perselisihan hendaklah kembali kepada Allah dan RasulNya yang demikian itu LEBIH UTAMA dan LEBIH BAIK AKIBATNYA? Ayat 59.

Apa dah terjadi dengan umat Islam di Mesir dan Syria! Bukankah Allah dah kata:
Ayat 62:

"Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa sesuatu mushibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri,kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah:'Demi Allah,kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna.' "

Agaknya, jika ditanya oleh Allah SWT di Akhirat nanti kepada Para Pemimpin Pembangkang di seluruh dunia tidak terkecuali Para Pemimpin PAS, apa yang mereka akan jawab! Siap bersumpah lagi: Ya Allah, kami menentang pemerintah yang zalim yang tidak melaksanakan hukum-hukum yang ada di dalam Al Qur'an dan kami menentang pemerintah yang mengambil hak rakyatnya serta kami menentang pemerintah yang mengamal Nepotisma dan Kronisma. Kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. AGAKNYA ITULAH YANG AKAN DIJAWAB!!! Benarkah mereka itu?

Apa yang mereka akan cakap telah digambarkan oleh Allah didalam ayat 62 itu. Kita sendiri boleh melihat keadaan perjuangan kesatuan PAS sekarang; NEGARA ISLAM tidak lagi diperjuangkan digantikan dengan NEGARA BERKEBAJIKAN. Berpakat dengan KAFIR HARBI demi untuk mendapatkan kuasa. Demi mendapatkan kuasa jugak,pemerintah dicaci maki,difitnah dengan bermacam-macam isu yang kebenarannya menjadi persoalan.


Allah sendiri mengesyorkan kepada kita supaya:  'Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul' Ayat 61

Kamu nak jugak kepada hukum Demokrasi (thaghut) iaitu kamu anuti jugak amalan Demokrasi yang membenarkan kamu menubuhkan kesatuan tandingan (PAS) yang demikian, kamu terpaksa menyalah tafsirkan ayat 59 bahawa ketaatan kepada Pemerintah itu bersyarat.

Lihat kebenarannya: " Mereka hendak berhakim kepada thaghut,padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu." Ayat 60

Pembaca yang budiman,

Dalam siri topik yang lepas-lepas,saya ada menulis tentang do'a Rasulullah s.a.w. yang tidak diterima oleh Allah. Iaitu Nabi berdo'a agar umatnya bersatu-padu.

Assebabnya turun ayat 65 surah Al An'aam ini, Nabi memohon do'a kepada Allah kerana kasih sayang Nabi terhadap umatnya. Allah SWT berfirman:

"Katakanlah: Dialah Yang Maha Kuasa mengirimkan siksaan/azab kepadamu,dari atas (kepala)mu dan dari bawah kakimu(bumi),atau Dia menjadikan kamu bergolong-golongan sehingga setengah kamu merasa kesakitan daripada setengah yang lain. Perhatikanlah,bagaimana Kami menerangkan beberapa ayat,mudah-mudahan mereka memahaminya."

Hadis riwayat Muslim:

Dari Abu Sa'id r.a. katanya: Sabda Rasulullah s.a.w.:"Aku memohon kepada Tuhanku 3 macam:diperkenankannya 2 dan 1 dilarangnya. Ku minta supaya umatku jangan mati kelaparan kerana musim kering,maka diperkenankannya,ku minta lagi supaya umatku jangan mati karam/tenggelam,maka diperkenankan pula,ku minta lagi supaya umatku jangan terjadi pembunuhan antara sesama mereka,maka tidak diperkenankan."


Kita tumpukan penjelasan bagi permohonan yang tidak diperkenankan Allah.


Didalam riwayat Muslim dari Abu Sa'id disebut, "jangan terjadi pembunuhan antara sesama mereka"

Riwayat Muslim jugak dari Abu Bakar bin Abu Syaibah disebut,"tidak menjadikan perang dahsyat diantara mereka"

Hadis riwayat Ibnu Majah disebut,"tidak menjadikan umatku berkelompok-kelompok dan sebagian mereka menimpakan bahaya kepada sebagian yang lain"


Pembaca yang budiman,

Jika umat Islam TAAT kepada PEMERINTAH seperti yang disarankan oleh Allah SWT maka hal sedemikian LEBIH UTAMA dan LEBIH BAIK AKIBATNYA.Rasulullah s.a.w. didalam HADISNYA 1-10 memperjelaskan SIKAP yang semestinya ADA pada setiap individu MUSLIM. Seorang muslim DILARANG MENGHINA PEMERINTAH mentelah lagi untuk MENENTANG serta MENJATUHKAN PEMERINTAH.

Hadis riwayat At Tirmidzy:

Abu Barah r.a. berkata: Saya telah mendengar dari Rasulullah s.a.w. bersabda: Siapa yang MENGHINA RAJA (PEMERINTAH), Allah akan MENGHINAKANNYA.

Sebagai penutup daripada tulisan ini,saya kemukakan BUKTI KURNIAAN daripada Allah SWT bagi orang-orang YANG TAAT kepada PEMERINTAH. Untuk makluman para pembaca yang budiman BAB KETAATAN KEPADA PEMERINTAH telah diperjelaskan oleh Allah SWT didalam SURAH AN NISA' dari ayat 58 hinggalah ayat 70. Penutup daripada ayat tersebut iaitu 69 dan 70 Allah SWT akhiri dengan KURNIAANNYA. Sila baca:

Ayat 69 Allah SWT berfirman:

Dan barangsiapa yang MENTAATI Allah dan RasulNya,mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah,iaitu Nabi-Nabi,para shiddiqiin,orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.

Ayat 70 Allah SWT berfirman:

Yang demikian itu adalah KURNIA dari Allah dan Allah Maha Mengetahui.

Wassalam.

No comments:

Post a Comment